KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 20:12
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Transferler
7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.133.233 25.133.233
Sermaye Arttırımı
70.000.000 -1.973.449 -68.026.551 0
Kar Payları
-4.865.245 -4.865.245
Dönem Sonu Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -81.503 49.937.018 1.255.115.292 25.133.233 2.281.886.808 0 2.281.886.808
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Transferler
321.408.214 -321.408.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.531.110 35.531.110
Kar Payları
-4.400.000 -4.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.572.123.506 35.531.110 2.609.350.792 0 2.609.350.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.733.204 45.001.018
Dönem Karı (Zararı)
35.531.110 25.133.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.724.937 1.985.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.854.370 706.728
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 -243.919 48.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 520.331 3.266.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -405.845 -2.036.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.231.536 16.436.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.363.539 401.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 41.068.301 6.449.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.107.176 6.876.990
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.299.573 20.574.787
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
113.907 2.440.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.506.608 -20.306.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.141.242 494.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.634.634 -20.801.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.487.583 43.555.128
Alınan Faiz
1.269.693 1.445.890
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.072 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.325.656 -25.915.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -2.300.584 -4.218.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.419.062 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-19 -72.444.134 -21.696.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.478.882 -27.389.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
778.107.881 666.093.026
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-789.067.297 -652.559.254
Ödenen Temettüler
-4.400.000 -4.865.245
Ödenen Faiz
-23.119.466 -36.057.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.071.334 -8.303.805
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.071.334 -8.303.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.201.099 28.601.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 50.129.765 20.297.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 50.264.446 74.285.277
Ticari Alacaklar
5 8.495.870 11.511.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.495.870 11.508.595
Stoklar
6 26.838.162 67.906.463
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.678.416 10.072.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 -2.019.495 421.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.697.911 9.650.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
397.278 1.024.761
Diğer Dönen Varlıklar
13 25.199.132 27.427.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.199.132 27.427.289
ARA TOPLAM
112.873.304 192.228.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.873.304 192.228.287
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 4.078.544 4.426.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.078.544 4.426.244
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.808.710.359 2.715.950.000
Maddi Duran Varlıklar
9 4.892.987 4.424.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 283.785 305.959
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
283.785 305.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 107.254.963 96.753.415
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.254.963 96.753.415
Diğer Duran Varlıklar
13 33.117.508 25.120.626
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
33.117.508 25.120.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.958.338.146 2.846.980.843
TOPLAM VARLIKLAR
3.071.211.450 3.039.209.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 301.037.451 421.990.029
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 21.000.792 3.396.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.000.792 3.396.659
Ticari Borçlar
5 11.255.004 2.955.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.484 55.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.246.520 2.899.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 13.537.204 13.423.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.537.204 13.423.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.228.033 1.594.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.228.033 1.592.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 2.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 12.502.674 8.868.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.502.674 8.868.040
ARA TOPLAM
360.561.158 452.228.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.561.158 452.228.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 100.459.979 8.020.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.459.979 8.020.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 839.521 740.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
839.521 740.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.299.500 8.761.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
461.860.658 460.989.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.609.350.792 2.578.219.682
Ödenmiş Sermaye
14 928.000.000 928.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -26.162.328 -26.162.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.610 -23.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -23.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -23.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 49.937.018 49.937.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.572.123.506 1.255.115.292
Net Dönem Karı veya Zararı
35.531.110 321.408.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.609.350.792 2.578.219.682
TOPLAM KAYNAKLAR
3.071.211.450 3.039.209.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 97.328.143 43.136.429 47.264.799 21.869.128
Satışların Maliyeti
15 -46.599.502 -5.960.369 -22.568.405 -3.142.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.728.641 37.176.060 24.696.394 18.726.928
BRÜT KAR (ZARAR)
50.728.641 37.176.060 24.696.394 18.726.928
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.254.826 -7.304.531 -4.361.951 -3.934.485
Pazarlama Giderleri
17 -3.719.812 -2.569.015 -1.842.385 -1.056.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 886.504 1.432.403 269.903 186.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.231.575 -148.700 -446.935 -49.341
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.408.932 28.586.217 18.315.026 13.873.355
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 405.845 2.036.922 304.595 2.036.922
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.814.777 30.623.139 18.619.621 15.910.277
Finansman Giderleri
19 -3.283.667 -5.489.906 -1.565.068 -2.926.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867663


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7276 Değişim: 0,47%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5372 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
787,80 Değişim: 1,12%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.