" />

KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 - 18:51
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 389.984.404 2.270.258.338 0 2.270.258.338
Transferler
389.984.404 -389.984.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.149.419 12.149.419
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 1.344.571.974 12.149.419 2.282.407.757 0 2.282.407.757
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Transferler
321.408.214 -321.408.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.476.557 18.476.557
Dönem Sonu Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.576.523.506 18.476.557 2.596.696.239 0 2.596.696.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.387.604 6.052.685
Dönem Karı (Zararı)
18.476.557 12.149.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.755.122 2.167.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 751.593 224.083
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 249.055 291.493
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 855.724 1.652.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -101.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.693.996 -8.684.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.005.490 -4.206.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 21.105.859 2.267.103
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.637.341 3.115.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.046.596 -607.597
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.383.588 1.202.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.443.020 -10.455.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.915.160 -1.688.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.472.140 -8.767.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.925.675 5.632.461
Alınan Faiz
652.091 592.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-190.162 -171.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.536.883 -10.595.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.566.380 -2.964.647
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.419.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-19 -41.389.565 -7.630.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.903.604 627.108
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.766.200 171.500.098
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-305.285.605 -153.783.257
Ödenen Faiz
-12.384.199 -17.089.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.052.883 -3.915.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.052.883 -3.915.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.201.099 28.601.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 50.148.216 24.686.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 50.398.484 74.285.277
Ticari Alacaklar
5 7.491.608 11.511.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 3.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.491.548 11.508.595
Stoklar
6 46.708.354 67.906.463
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.214.476 10.072.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 786.055 421.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
428.421 9.650.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.284.466 1.024.761
Diğer Dönen Varlıklar
13 29.723.745 27.427.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.723.745 27.427.289
ARA TOPLAM
136.821.133 192.228.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.821.133 192.228.287
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 7.440.855 4.426.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.440.855 4.426.244
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.767.156.477 2.715.950.000
Maddi Duran Varlıklar
9 5.250.474 4.424.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 294.871 305.959
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
294.871 305.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 110.249.068 96.753.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
110.249.068 96.753.415
Diğer Duran Varlıklar
13 27.479.625 25.120.626
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27.479.625 25.120.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.917.871.370 2.846.980.843
TOPLAM VARLIKLAR
3.054.692.503 3.039.209.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 389.801.005 421.990.029
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.396.424 3.396.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.396.424 3.396.659
Ticari Borçlar
5 24.002.027 2.955.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 381.301 55.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.620.726 2.899.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 12.039.709 13.423.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.039.709 13.423.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.797.719 1.594.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.797.719 1.592.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10.340.180 8.868.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.340.180 8.868.040
ARA TOPLAM
441.377.064 452.228.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.377.064 452.228.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 15.856.391 8.020.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.856.391 8.020.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 762.809 740.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
762.809 740.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.619.200 8.761.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
457.996.264 460.989.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.596.696.239 2.578.219.682
Ödenmiş Sermaye
14 928.000.000 928.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -26.162.328 -26.162.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.610 -23.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -23.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -23.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 49.937.018 49.937.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.576.523.506 1.255.115.292
Net Dönem Karı veya Zararı
18.476.557 321.408.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.596.696.239 2.578.219.682
TOPLAM KAYNAKLAR
3.054.692.503 3.039.209.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 50.063.344 21.267.301
Satışların Maliyeti
15 -24.031.097 -2.818.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.032.247 18.449.132
BRÜT KAR (ZARAR)
26.032.247 18.449.132
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.892.875 -3.370.046
Pazarlama Giderleri
17 -1.877.427 -1.512.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 616.601 1.245.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -784.640 -99.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.093.906 14.712.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 101.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.195.156 14.712.862
Finansman Giderleri
19 -1.718.599 -2.563.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.476.557 12.149.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.476.557 12.149.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.476.557 12.149.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.476.557 12.149.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.476.557 12.149.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.476.557 12.149.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845089


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.167 Değişim: 0,25% Hacim : 86.612 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0479 Değişim: -0,09%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0239 Değişim: -0,37%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.548,20 Değişim: -2,03%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.