KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:15
KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.000.000 -22.271.814 49.945.096 649 37.486.655 667.368.102 107.667.056 1.630.195.744 0 1.630.195.744
Transferler
0 0 0 0 0 107.667.056 -107.667.056 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 11.010.757 11.010.757
Dönem Sonu Bakiyeler
790.000.000 -22.271.814 49.945.096 649 37.486.655 775.035.158 11.010.757 1.641.206.501 0 1.641.206.501
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505
Transferler
0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 33.201.512 33.201.512
Sermaye Arttırımı
38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.692.871 0 -3.692.871
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 13.198 42.011.650 954.587.569 33.201.512 1.913.570.146 0 1.913.570.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
465.363 25.298.025
Dönem Karı (Zararı)
33.201.512 24.713.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.840.756 -2.994.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 59.612 251.243
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 -536.512 -59.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 3.317.656 -3.185.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.744.382 -231.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.865.531 -10.277.553
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.236.014 -44.444.272
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.581.114 6.864.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.452.056 11.703.070
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-49.040.869 43.293.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.676.000 -7.370.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.261.002 -7.695.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
585.002 325.483
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.702.114 21.487.513
Alınan Faiz
4.167.477 3.810.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.438.574 -32.162.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -181.107 -21.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -87.257.467 -32.141.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.608.783 -5.062.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.044.445 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.598 -1.522.053
Ödenen Temettüler
-3.692.871 -2.915.412
Ödenen Faiz
-17.502.193 -624.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.364.428 -11.927.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.364.428 -11.927.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.879.368 51.301.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 48.514.940 39.374.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 48.872.341 123.145.273
Ticari Alacaklar
5 19.746.235 36.703.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.196 148.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.745.039 36.555.385
Stoklar
6 243.768.390 252.004.404
Peşin Ödenmiş Giderler
7 845.459 318.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
798.949 103.490
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.510 214.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
745.332 1.046.404
Diğer Dönen Varlıklar
13 20.900.892 18.862.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.900.892 18.862.938
ARA TOPLAM
334.878.649 432.080.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
334.878.649 432.080.905
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 6.775.488 5.799.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.775.488 5.799.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.921.422.730 1.828.384.803
Maddi Duran Varlıklar
9 238.041 270.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 259.824 105.718
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
259.824 105.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 86.915.957 67.861.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.915.957 67.861.990
Diğer Duran Varlıklar
13 47.954.685 42.430.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
47.954.685 42.430.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.063.566.725 1.944.852.835
TOPLAM VARLIKLAR
2.398.445.374 2.376.933.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 236.509.222 216.796.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.157.073 3.397.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.157.073 3.397.671
Ticari Borçlar
5 25.478.013 18.025.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 376.578 416.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.101.435 17.609.234
Ertelenmiş Gelirler
7 188.034.047 242.418.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
188.034.047 242.418.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
907.062 1.079.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 798.094 970.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 108.968 108.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 9.360.170 8.775.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.360.170 8.775.168
ARA TOPLAM
463.445.587 490.493.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.445.587 490.493.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 21.051.972 6.719.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.051.972 6.719.830
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 377.669 318.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
377.669 318.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.429.641 7.038.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
484.875.228 497.532.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.913.570.146 1.879.401.652
Ödenmiş Sermaye
14 858.000.000 820.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -24.188.879 -23.117.578
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.198 13.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.198 13.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.198 13.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 42.011.650 39.266.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
954.587.569 741.185.806
Net Dönem Karı veya Zararı
33.201.512 252.108.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.913.570.146 1.879.401.652
TOPLAM KAYNAKLAR
2.398.445.374 2.376.933.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 101.179.961 43.522.122 82.899.922 22.123.704
Satışların Maliyeti
15 -54.926.853 -8.636.983 -53.891.597 -4.705.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.253.108 34.885.139 29.008.325 17.417.725
BRÜT KAR (ZARAR)
46.253.108 34.885.139 29.008.325 17.417.725
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.682.748 -5.884.972 -3.128.667 -2.733.371
Pazarlama Giderleri
17 -655.889 -1.657.363 -256.580 -478.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.198.983 1.299.998 1.097.623 319.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -207.042 -3.304.523 -102.355 -513.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.906.412 25.338.279 26.618.346 14.012.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.906.412 25.338.279 26.618.346 14.012.169
Finansman Giderleri
19 -7.704.900 -624.850 -3.164.313 -309.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.201.512 24.713.429 23.454.033 13.702.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.201.512 24.713.429 23.454.033 13.702.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.201.512 24.713.429 23.454.033 13.702.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.201.512 24.713.429 23.454.033 13.702.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına KAzanç 0,03870000 0,02880000 0,02730000 0,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.201.512 24.713.429 23.454.033 13.702.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.201.512 24.713.429 23.454.033 13.702.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702122


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: -1,06% Hacim : 4.118 Mio.TL Son veri saati : 11:06
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8398 Değişim: 0,89%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3753 Değişim: 0,64%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
499,35 Değişim: 1,72%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.