KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:14
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
17.418 7.124.613 -7.142.031 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.024.683 12.024.683 12.024.683
Dönem Karı (Zararı)
39 12.024.683 12.024.683 12.024.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 232.970 7.267.952 12.024.683 24.536.495 24.536.495
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303
Transferler
362.466 26.747.246 -27.109.712 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.118.112 26.118.112 26.118.112
Dönem Karı (Zararı)
39 26.118.112 26.118.112 26.118.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
198 26.118.112 65.743.415 65.743.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.091.996 1.059.662
Dönem Karı (Zararı)
26.118.112 12.024.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 26.118.112 12.024.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.244.307 -11.593.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 116.246 78.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.060 -4.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -283.418
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -283.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.847.636 -282.845
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -13.005.718 33.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.530.201 -226.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Azalış (Artış)
7 -512.280 -6.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -28.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -173.659 -23.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.608 520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.608 520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -37.698 7.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.706 55.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 76.706 55.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.278 -129.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -155.278 6.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-135.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.026.169 148.268
Alınan Faiz
32 -1.789.102 -68.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 854.929 980.143
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.903.475 36.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
757.238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 757.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-642.865 -32.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -642.865 -32.171
Alınan Faiz
32 1.789.102 68.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.111 64.688
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.111 64.688
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.939.360 1.160.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.939.360 1.160.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.847.209 215.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.786.569 1.376.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 10.787.592 1.847.209
Finansal Yatırımlar
59.943.247 43.845.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.943.247 43.845.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
44 59.943.247 43.845.978
Ticari Alacaklar
3.079.802 1.549.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.401.698 1.383.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 678.104 165.824
Diğer Alacaklar
28.396 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 28.396 0
Peşin Ödenmiş Giderler
197.659 24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 197.659 24.000
ARA TOPLAM
74.036.696 47.266.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.036.696 47.266.788
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
656.193 564.256
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 366.193 64.333
Taşıtlar
13 290.000 499.923
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 608.539 488.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.264.732 1.053.196
TOPLAM VARLIKLAR
75.301.428 48.319.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
158.522 208.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 208.750
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 208.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
158.522 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 158.522
Ticari Borçlar
7.373 765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.373 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 57.446 95.144
Diğer Borçlar
215.446 138.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 215.446 138.740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 1.359.195 504.266
ARA TOPLAM
1.797.982 947.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.797.982 947.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
392.014 374.862
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 374.862
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 0 374.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
392.014 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 392.014 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 35.089 28.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 7.332.928 7.344.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.760.031 7.747.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.558.013 8.694.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.743.415 39.625.303
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.669 14.669
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.669 14.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 14.669 14.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
595.436 232.970
Yasal Yedekler
28 595.436 232.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 34.015.198 7.267.952
Net Dönem Karı veya Zararı
26.118.112 27.109.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.743.415 39.625.303
TOPLAM KAYNAKLAR
75.301.428 48.319.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 404.412.055 162.258.696 92.351.451 83.954.816
Satışların Maliyeti
29 -367.510.391 -153.548.738 -72.581.179 -71.617.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.901.664 8.709.958 19.770.272 12.337.367
BRÜT KAR (ZARAR)
s Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.257.586 701.803 72.387 27.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -628.734 -167.094 283.418 283.418 1 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.003.523 6.813.959 18.260.163 11.676.703
Finansman Giderleri
35 -36.956 -16.449 -45.333 -15.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.966.567 6.797.510 18.214.830 11.661.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.848.455 -1.636.381 -6.190.147 -2.566.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -6.859.652 -1.393.425 -1.492.163 -1.042.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 11.197 -242.956 -4.697.984 -1.524.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.118.112 5.161.129 12.024.683 9.094.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972926


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: 0,00% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,4459 Değişim: 0,52%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4509
Açılış: 13,3767
15,2267 Değişim: 0,55%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2511
Açılış: 15,144
795,78 Değişim: 0,73%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,11
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.