KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:16
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Transferler
63.244 265.443 -328.687 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.490 7.142.031 7.137.541 7.137.541
Dönem Karı (Zararı)
39 7.142.031 7.142.031 7.142.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -4.490 -4.490 -4.490
Sermaye Arttırımı
28 3.000.000 -3.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
17.418 7.124.613 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.779 27.109.712 27.113.491 27.113.491
Dönem Karı (Zararı)
39 27.109.712 27.109.712 36 3.779 3.779 3.779
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 14.669 232.970 7.267.952 27.109.712 39.625.303 39.625.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.982.256 -801.704
Dönem Karı (Zararı)
27.109.712 7.142.031
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 27.109.712 7.142.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.654.172 -6.273.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 120.352 27.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.345 -469.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.345 -3.474
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
44 -465.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.978 620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.360 620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 76.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.600 -4.954.307
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 6.600 -4.954.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 8.449.897 -877.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.087.402 -1.595.353
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -32.972.609 -2.142.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.290.463 -42.790
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.127.020 -42.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -163.443 -424
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -24.000 870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 82.714 2.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.192 2.678
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 116.192 2.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1 584.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -83.292 -672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 83.291 585.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.676.482 -726.704
Alınan Faiz
-140.408
Kira Ödemeleri
-75.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
446.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-265.715 -144.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-406.123 -187.629
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -406.123 -187.629
Alınan Faiz
13 140.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 43.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.630.291 -945.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.630.291 -945.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 215.558 1.161.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 1.845.849 215.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 1.847.209 215.558
Finansal Yatırımlar
44 43.845.978 10.879.969
Ticari Alacaklar
1.549.601 259.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.383.777 256.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 165.824 2.381
Peşin Ödenmiş Giderler
24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.000
ARA TOPLAM
47.266.788 11.354.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.266.788 11.354.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 564.256 218.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 488.940 465.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.105.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.053.196 1.789.905
TOPLAM VARLIKLAR
48.319.984 13.144.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.750 137.963
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.750 137.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 208.750 137.963
Ticari Borçlar
765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 95.144 12.430
Diğer Borçlar
138.740 22.548
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 138.740 22.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 504.266 58.084
ARA TOPLAM
947.665 231.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
947.665 231.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.862 372.270
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
374.862 372.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 374.862 372.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.029 29.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 28.029 29.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 7.344.125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.747.016 401.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.694.681 632.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.625.303 14.669 10.890
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.669 10.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 14.669 10.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
232.970 215.552
Yasal Yedekler
28 232.970 215.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 7.267.952 143.339
Net Dönem Karı veya Zararı
39 27.109.712 7.142.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.625.303 12.511.812
TOPLAM KAYNAKLAR
48.319.984 13.144.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 230.034.817 15.334.243
Satışların Maliyeti
29 -189.474.803 -8.054.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.560.014 7.280.136
BRÜT KAR (ZARAR)
40.560.014 7.280.136
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.836.775 -997.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 155.364 262.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -242.248 -114.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.636.355 6.430.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.636.355 6.430.648
Finansman Giderleri
35 -77.798 -67.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.558.557 6.362.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.448.845 779.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -2.000.014 -97.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -8.448.831 876.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.109.712 7.142.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.109.712 7.142.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.109.712 7.142.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.779 -4.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 4.845 -5.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.066 1.267
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.066 1.267
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.779 -4.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.113.491 7.137.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.113.491 7.137.541



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909706


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: 0,00% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,3968 Değişim: -0,38%
Düşük 7,3884 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,9364 Değişim: -0,37%
Düşük 8,9299 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
416,19 Değişim: 0,94%
Düşük 411,50 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.