KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 19:05
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Transferler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 63.244 265.443 -328.687 0 0
Dönem Karı (Zararı)
39 1.874.803 1.874.803 1.874.803
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.874.803 1.874.803 1.874.803
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 15.380 215.552 143.339 1.874.803 7.249.074 7.249.074
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 10.890 215.552 143.339 7.142.031 12.511.812 12.511.812
Transferler
17.418 7.124.613 -7.142.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 12.024.683 12.024.683 12.024.683
Dönem Karı (Zararı)
39 12.024.683 12.024.683 12.024.683
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.890 232.970 7.267.952 12.024.683 24.536.495 24.536.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.059.662 -1.183.810
Dönem Karı (Zararı)
12.024.683 1.874.803
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 12.024.683 1.874.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.593.570 -963.350
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 78.856 14.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -4.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.504 660
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -369 660
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 43.873
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.409.090 -1.009.010
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -16.409.090 -1.009.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 4.697.984 30.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-282.845 -1.821.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 33.578 -1.771.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.768 15.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -220.043 15.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.725 -96
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -23.797 -59.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 7.257 667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 55.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.375 -6.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 6.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -135.633 -6.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
148.268 -910.099
Alınan Faiz
-68.749 -257.958
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
980.143 -15.753
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.578 77.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-32.171 -180.689
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-32.171 -180.689
Alınan Faiz
68.749 257.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.688
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
64.688
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.160.928 -1.106.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.160.928 -1.106.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.558 1.160.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.376.486 54.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 1.376.855 215.558
Finansal Yatırımlar
44 27.255.481 10.879.969
Ticari Alacaklar
6,7 485.906 259.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 476.800 256.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.106 2.381
Peşin Ödenmiş Giderler
23.797
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 23.797
ARA TOPLAM
29.142.039 11.354.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.142.039 11.354.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 210.045 218.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 421.145 465.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.105.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
631.190 1.789.905
TOPLAM VARLIKLAR
29.773.229 13.144.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.752 137.963
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.752 137.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 166.752 137.963
Ticari Borçlar
520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 19.687 12.430
Diğer Borçlar
78.288 22.548
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 78.288 22.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 1.038.227 58.084
ARA TOPLAM
1.303.474 231.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.303.474 231.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
316.409 372.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
316.409 372.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 316.409 372.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.639 29.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 24.639 29.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 3.592.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.933.260 401.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.236.734 632.758
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.536.495 12.511.812
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.890 10.890
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.890 10.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 10.890 10.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
232.970 215.552
Yasal Yedekler
28 232.970 215.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 7.267.952 143.339
Net Dönem Karı veya Zararı
39 12.024.683 7.142.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.536.495 12.511.812
TOPLAM KAYNAKLAR
29.773.229 13.144.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 92.351.451 9.476.428 83.954.816 2.055.547
Satışların Maliyeti
29 -72.581.179 -6.966.969 -71.617.449 -531.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.770.272 2.509.459 12.337.367 1.523.925
BRÜT KAR (ZARAR)
19.770.272 2.509.459 12.337.367 1.523.925
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.462.020 -762.999 -624.459 -291.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 72.387 254.635 27.243 67.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -120.477 -92.078 -63.448 -20.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.260.162 1.909.017 11.676.703 1.279.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.260.163 1.909.017 11.676.703 1.279.532
Finansman Giderleri
35 -45.333 -15.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.214.830 1.909.017 11.661.099 1.279.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.190.147 -34.214 -2.566.753 180.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.492.163 -3.835 -1.042.257 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -4.697.984 -30.379 -1.524.496 180.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.024.683 1.874.803 9.094.346 1.459.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884523


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.