KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 09:02
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 4.020 35.361 523.331 850.700 3.413.412 3.413.412
Transferler
18.727 831.973 -850.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.601 1.620.812 1.631.413 1.631.413
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Transferler
98.220 1.522.592 -1.620.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
759 328.687 329.446 329.446
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.839.014 1.187.857
Dönem Karı (Zararı)
328.687 1.620.812
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
328.687 1.620.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.324.096 851.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 26.480 15.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.860 14.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.860 14.290
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.191.433 411.804
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.191.433 411.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 93.323 409.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.846.725 -558.586
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.737.099 -558.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.141 -8.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -144.959 -15.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.182 6.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.224 -15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 15.224 -15.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 1.415 14.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-495 195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -495 195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 759 10.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.612 -1.380
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 19.612 -1.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 0 -250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.193.942 1.914.072
Alınan Faiz
18 -240.809 -223.461
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -346.837 -502.754
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -57.426 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
300.423 143.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.426 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 57.426 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -77.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -77.400
Alınan Faiz
18 242.997 221.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.538.591 1.331.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.538.591 1.331.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.699.318 1.367.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.160.727 2.699.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.161.399 2.702.178
Finansal Yatırımlar
3.782.734 2.237.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.782.734 2.237.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 3.782.734 2.237.068
Ticari Alacaklar
216.348 70.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-24 214.391 69.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.957 775
Diğer Alacaklar
0 15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 15.224
Peşin Ödenmiş Giderler
870 2.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 870 2.285
ARA TOPLAM
5.161.351 5.026.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.161.351 5.026.962
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
58.050 84.530
Taşıtlar
10 58.050 84.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 228.005 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.055 84.530
TOPLAM VARLIKLAR
5.447.406 5.111.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 495
Diğer Borçlar
30.044 10.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 30.044 10.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 14.644 0
ARA TOPLAM
44.688 10.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.688 10.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 28.447 15.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 40.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.447 55.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.135 66.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.374.271 5.044.825
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.380 14.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.380 14.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 15.380 14.621
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.308 54.088
Yasal Yedekler
14 152.308 54.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 2.877.896 1.355.304
Net Dönem Karı veya Zararı
14 328.687 1.620.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.374.271 5.044.825
TOPLAM KAYNAKLAR
5.447.406 5.111.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 31.247.310 134.303.350
Satışların Maliyeti
15 -30.351.091 -131.683.499
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
896.219 2.619.851
BRÜT KAR (ZARAR)
896.219 2.619.851
Genel Yönetim Giderleri
16 -699.870 -736.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 243.937 279.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -75.702 -132.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
364.584 2.030.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 57.426 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
422.010 2.030.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
422.010 2.030.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.323 -409.882
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -361.695 -491.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 268.372 81.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
328.687 1.620.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
328.687 1.620.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
328.687 1.620.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
973 13.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
973 13.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 973 13.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-214 -2.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-214 -2.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -214 -2.990
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
759 10.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
329.446 1.631.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
329.446 1.631.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740981


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8214 Değişim: -0,50%
Düşük 8,8073 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3305 Değişim: -0,99%
Düşük 10,3104 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,76 Değişim: -0,46%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.