KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2018 - 18:15
KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 4.020 35.361 523.331 850.700 3.413.412 3.413.412
Transferler
18.727 831.973 -850.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.855 1.352.678 1.339.823 1.339.823
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -8.835 54.088 1.355.304 1.352.678 4.753.235 4.753.235
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Transferler
98.220 1.522.592 -1.620.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.636 1.645.880 1.643.244 1.643.244
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 11.985 152.308 2.877.896 1.645.880 6.688.069 6.688.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.573.026 -967.982
Dönem Karı (Zararı)
1.645.880 1.352.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.645.880 1.352.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.703.759 680.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.740 6.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.782 19.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.782 19.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.279.725 316.430
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.279.725 316.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 468.938 338.560
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.426 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -57.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.790.093 -2.587.567
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -4.674.466 -2.648.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.747 25.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -121.175 23.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -572 2.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -32.035 -10.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-495 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -495 2.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.636 -12.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.062 53.920
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.062 53.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.440.454 -554.158
Alınan Faiz
17 -79.919 -98.942
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -52.653 -314.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
143.852 98.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.426
Alınan Faiz
17 77.426 98.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.429.174 -869.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.429.174 -869.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.702.178 1.368.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.273.004 499.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.275.497 2.702.178
Finansal Yatırımlar
4 5.631.809 2.237.068
Ticari Alacaklar
191.954 70.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 190.607 69.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.347 775
Diğer Alacaklar
15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.224
Peşin Ödenmiş Giderler
34.320 2.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 34.320 2.285
ARA TOPLAM
7.133.580 5.026.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.133.580 5.026.962
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
65.790 84.530
Taşıtlar
9 65.790 84.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.790 84.530
TOPLAM VARLIKLAR
7.199.370 5.111.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 495
Diğer Borçlar
29.494 10.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 29.494 10.432
Ertelenmiş Gelirler
7.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 7.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 129.648
ARA TOPLAM
166.142 10.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.142 10.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.369 15.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 18.369 15.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 326.790 40.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.159 55.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
511.301 66.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.688.069 5.044.825
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.985 14.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.985 14.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 11.985 14.621
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.308 54.088
Yasal Yedekler
13 152.308 54.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.877.896 1.355.304
Net Dönem Karı veya Zararı
13 1.645.880 1.620.812
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.688.069 5.044.825
TOPLAM KAYNAKLAR
7.199.370 5.111.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 27.069.111 113.390.092 6.381.392 92.004.810
Satışların Maliyeti
14 -24.717.763 -111.318.898 -5.106.325 -91.030.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.348 2.071.194 1.275.067 974.584
BRÜT KAR (ZARAR)
2.351.348 2.071.194 1.275.067 974.584
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -329.448 -371.805 -93.761 -151.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 82.645 106.203 30.999 16.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -47.153 -114.354 -19.983 -82.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.057.392 1.691.238 1.192.322 756.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 57.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.114.818 1.691.238 1.192.322 756.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.114.818 1.691.238 1.192.322 756.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-468.938 -338.560 -265.668 -151.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -181.558 -277.858 -132.966 21.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -287.380 -60.702 -132.702 -172.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.645.880 1.352.678 926.654 605.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.645.880 1.352.678 926.654 605.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.645.880 1.352.678 926.654 605.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.636 -12.855 -2.636 -12.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.379 -16.069 -3.379 -16.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
743 3.214 743 3.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
743 3.214 743 3.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.636 -12.855 -2.636 -12.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.643.244 1.339.823 924.018 592.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.643.244 1.339.823 924.018 592.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697931


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,21% Hacim : 5.920 Mio.TL Son veri saati : 11:37
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.411
9,2815 Değişim: 0,22%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7682 Değişim: 0,20%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
525,98 Değişim: -0,08%
Düşük 524,53 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.