KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 21:03
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.526.205 306.864.735 -319.390.940 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.659.266 3.530.629 -10.225.735 615.948.460 602.594.088 -6.111.105 596.482.983
Dönem Karı (Zararı)
615.948.460 615.948.460 -9.503.278 606.445.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.659.266 3.530.629 -10.225.735 -13.354.372 3.392.173 -9.962.199
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -14.345.000 12.341.393 6.156.102 59.011.345 479.809.935 615.948.460 2.004.273.723 10.783.475 2.015.057.198
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.530.000.000 22.834.203 -19.852.274 -27.602.071 12.809.497 1.912.112 59.011.345 99.809.935 802.289.709 3.481.212.456 7.495.051 3.488.707.507
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.152.049 780.137.660 -802.289.709 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.277.917 69.652.956 -1.366.801 77.351.667 139.359.905 -12.888.718 126.471.187
Dönem Karı (Zararı)
77.351.667 77.351.667 -13.220.441 64.131.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.277.917 69.652.956 -1.366.801 62.008.238 331.723 62.339.961
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.530.000.000 22.834.203 -19.852.274 -33.879.988 82.462.453 545.311 81.163.394 879.947.595 77.351.667 3.620.572.361 -5.393.667 3.615.178.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.320.944 -2.322.489.382
Dönem Karı (Zararı)
64.131.226 606.445.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.629.070 778.331.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
140.815.726 67.491.572
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.255.079 11.912.978
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8a 17.820.759 107.955
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 20.434.320 11.805.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.784.056 12.233.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.634.056 11.737.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15a 150.000 496.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
974.668.564 598.587.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-313.105.465 -29.061.059
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.287.774.029 627.648.302
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.213.766 -3.826.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.925.120
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -48.484.389 94.194.205
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.121.121.320 -2.261.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-278.368.013 -3.633.033.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.379.119 -2.466.944.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.627.110.213 -148.254.936
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.709.368 -834.907.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
833.324.982 -217.829.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.351.418 34.018.499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
541.098.885 884.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-200.607.717 -2.248.257.006
Alınan Faiz
317.743.908 29.061.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.807.698 -1.249.775
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -18.100.601 -102.150.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 93.052 106.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.046.047.892 -718.428.504
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -28.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.254.506.126 3.610.920
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.254.463.585 3.610.920
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.861.652.681 -550.580.723
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.563.110.773 -511.080.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -298.541.908 -39.500.581
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-535.472.283 -134.001.571
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-903.429.054 -9.457.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.983.973.623 3.799.238.091
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 12.081.601.027 6.440.089.556
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.634.516.295 -1.971.019.716
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -63.001.140 -27.247.317
Ödenen Faiz
7 -1.400.109.969 -642.584.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.021.246.675 758.320.205
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69.984.679 6.922.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.091.231.354 765.243.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.520.566.490 107.077.183
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.611.797.844 872.320.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.617.990.971 1.531.398.060
Finansal Yatırımlar
5 903.591.718 162.664
Ticari Alacaklar
8a 4.062.043.863 4.088.020.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 9.851.824 146.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.052.192.039 4.087.873.994
Diğer Alacaklar
9a 1.358.702.294 38.019.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.250.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.702.294 38.019.424
Türev Araçlar
6 45.594.116 29.155.226
Stoklar
10 2.909.602.179 2.897.327.131
Peşin Ödenmiş Giderler
93.433.942 79.628.669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 2.883.885 3.797.666
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.550.057 75.831.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 57.232.993 63.725.652
Diğer Dönen Varlıklar
550.952.079 259.313.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
550.952.079 259.313.796
ARA TOPLAM
13.599.144.155 8.986.751.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.599.144.155 8.986.751.110
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8a 1.190.000 1.506.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.190.000 1.506.305
Diğer Alacaklar
9a 3.776.546 1.507.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.776.546 1.507.922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.559.232 4.652.083
Maddi Duran Varlıklar
11 2.926.707.752 2.178.626.095
Kullanım Hakkı Varlıkları
103.410.953 118.786.779
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.501.448.057 357.354.650
Şerefiye
13 106.319.692 106.319.692
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.395.128.365 251.034.958
Peşin Ödenmiş Giderler
778.558.269 243.085.986
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 11.134.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
767.423.407 243.085.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 438.566.206 333.349.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.758.217.015 3.238.869.525
TOPLAM VARLIKLAR
19.357.361.170 12.225.620.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.664.219.412 7.077.457.263
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.664.219.412 7.077.457.263
Banka Kredileri
7 9.018.615.477 5.726.908.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 59.873.751 47.374.578
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.585.730.184 1.303.174.132
Ticari Borçlar
8b 1.789.854.865 956.529.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 270.531.083 61.344.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.519.323.782 895.184.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.334.205 82.685.623
Diğer Borçlar
9b 715.742.411 26.698.448
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
690.139.659 7.170.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.602.752 19.528.113
Türev Araçlar
6 10.493.636 4.568.516
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 10.493.636 4.568.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
48.965.515 196.910.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
48.965.515 196.910.593
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39.811.238 7.073.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
15a 20.413.566 12.114.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.772.126 9.622.834
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.641.440 2.491.440
ARA TOPLAM
14.370.834.848 8.364.037.606
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.370.834.848 8.364.037.606
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.165.100.514 218.073.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.165.100.514 218.073.961
Banka Kredileri
7 1.111.181.100 138.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.919.414 80.073.961
Diğer Borçlar
9b 100.794.848 70.779.296
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 100.794.848 70.779.296
Uzun Vadeli Karşılıklar
15b 72.126.397 57.601.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
72.126.397 57.601.935
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 33.325.869 26.420.330
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.371.347.628 372.875.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.742.182.476 8.736.913.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.620.572.361 3.481.212.456
Ödenmiş Sermaye
2.530.000.000 2.530.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22.834.203 22.834.203
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.852.274 -19.852.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.879.988 -27.602.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.879.988 -27.602.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.879.988 -27.602.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.007.764 14.721.609
Yabancı Para Çevrim Farkları
82.462.453 12.809.497
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
545.311 1.912.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
81.163.394 59.011.345
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
879.947.595 99.809.935
Net Dönem Karı veya Zararı
77.351.667 802.289.709
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.393.667 7.495.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.615.178.694 3.488.707.507
TOPLAM KAYNAKLAR
19.357.361.170 12.225.620.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16a 4.079.316.902 4.060.633.576 1.103.383.971 1.530.213.812
Satışların Maliyeti
16b -2.740.261.632 -2.371.814.770 -844.037.500 -880.037.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.339.055.270 1.688.818.806 259.346.471 650.176.291
BRÜT KAR (ZARAR)
1.339.055.270 1.688.818.806 259.346.471 650.176.291
Genel Yönetim Giderleri
-390.632.214 -122.072.036 -175.809.093 -47.665.422
Pazarlama Giderleri
-317.007.791 -146.110.359 -109.296.680 -61.178.893
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-100.473.568 -56.847.250 -44.491.296 -27.936.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 89.361.707 31.786.197 22.784.763 10.310.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -296.233.331 -196.556.436 -34.231.047 -33.538.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
324.070.073 1.199.018.922 -81.696.882 490.167.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.126.823.013 5.598.195 1.120.617.175 1.556.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-115.238 -502.415 -34.284 -66.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.450.777.848 1.204.114.702 1.038.886.009 491.656.896
Finansman Gelirleri
858.515.536 172.307.096 214.909.588 36.681.438
Finansman Giderleri
-2.293.646.547 -675.782.411 -1.013.114.308 -337.025.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.646.837 700.639.387 240.681.289 191.312.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.484.389 -94.194.205 15.905.468 -4.294.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -56.046.655 -116.876.362 582.280 -16.851.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 104.531.044 22.682.157 15.323.188 12.556.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.131.226 606.445.182 256.586.757 187.018.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.131.226 606.445.182 256.586.757 187.018.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.220.441 -9.503.278 -4.953.348 -3.528.042
Ana Ortaklık Payları
77.351.667 615.948.460 261.540.105 190.546.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,03000000 0,72000000 0,10000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.277.917 -6.659.266 -6.277.917 -6.659.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.847.396 -8.324.082 -7.847.396 -8.324.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.569.479 1.664.816 1.569.479 1.664.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.569.479 1.664.816 1.569.479 1.664.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
68.617.878 -3.302.933 -3.401.291 -6.178.586
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
69.984.679 6.922.802 -3.153.849 1.453.078
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.752.309 -13.382.675 -317.233 -9.784.185
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.752.309 -13.382.675 -317.233 -9.784.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
385.508 3.156.940 69.791 2.152.521
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
385.508 3.156.940 69.791 2.152.521
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.339.961 -9.962.199 -9.679.208 -12.837.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.471.187 596.482.983 246.907.549 174.180.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.888.718 -6.111.105 -4.937.393 -2.816.034
Ana Ortaklık Payları
139.359.905 602.594.088 251.844.942 176.996.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216724


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9856 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1696 Değişim: -0,14%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.847,41 Değişim: -1,03%
Düşük 1.845,48 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.