KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2021 - 23:03
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.588.263 137.982.987 -145.571.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.980.379 67.573.534 69.553.913 69.553.913
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 1.980.379 38.347.566 234.855.068 67.573.534 570.012.259 570.012.259
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 188.330.967 697.030.814 697.030.814
Transferler
8.141.646 180.189.321 -188.330.967 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.444.110 75.051.687 81.495.797 81.495.797
Kar Payları
-3.057.856 -3.057.856 -3.057.856
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.871.565 14.985.426 46.229.090 412.246.655 75.051.687 775.468.755 775.468.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.770.612 -66.025.771
Dönem Karı (Zararı)
75.051.687 67.573.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.051.687 67.573.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.621.658 27.033.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.018.862 5.519.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.272 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 17.272 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.260.948 6.273.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.452.994 513.069
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13a -192.046 254.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.506.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.775.773 16.972.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-581.895 -830.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.357.668 17.802.618
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -7.433.926 -1.732.270
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.271 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.501.730 -161.192.614
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.308.821 -123.947.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.417.305 -66.026.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.768.301 -27.556.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.202.810 10.399.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
625.709 3.494.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.835.822 42.443.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.828.385 -66.585.196
Alınan Faiz
581.895 830.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -398.618 -148.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.125.504 -122.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.895.002 -37.910.153
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -23.622.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.616 1.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.616 1.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.913.618 -14.288.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.766.392 -14.270.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -147.226 -17.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
334.045.622 -31.280.509
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
477.368.466 556.535.108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.197.326 -566.761.994
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.120.399 -3.259.172
Ödenen Temettüler
-363.453 0
Ödenen Faiz
-20.641.666 -17.794.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.380.008 -135.216.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.380.008 -135.216.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.216.919 176.941.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 248.596.927 41.724.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 248.745.908 70.222.264
Ticari Alacaklar
6a 993.031.685 751.740.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 960.074 1.005.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
992.071.611 750.734.625
Diğer Alacaklar
7a 12.172.245 22.024.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.172.245 22.024.438
Türev Araçlar
68.991.607 48.868.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 68.991.607 48.868.820
Stoklar
8 524.420.829 412.652.528
Peşin Ödenmiş Giderler
141.157.125 121.646.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
141.157.125 121.646.087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 2.125.504 583.486
Diğer Dönen Varlıklar
42.228.639 32.145.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
42.228.639 32.145.454
ARA TOPLAM
2.032.873.542 1.459.883.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.032.873.542 1.459.883.213
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7a 556.734 446.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7a 556.734 446.428
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.869.181 5.221.772
Maddi Duran Varlıklar
9 406.751.852 393.352.539
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.658.799 28.103.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
117.996.102 116.704.435
Şerefiye
11 69.369.257 69.369.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 48.626.845 47.335.178
Peşin Ödenmiş Giderler
22.920.900 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.920.900 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.711.484 29.946.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
614.465.052 573.775.431
TOPLAM VARLIKLAR
2.647.338.594 2.033.658.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.266.447.738 894.459.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.266.447.738 894.459.973
Banka Kredileri
5 1.258.375.941 820.343.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.071.797 16.398.374
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 57.717.829
Ticari Borçlar
6b 366.660.042 217.457.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 7.951.802 6.033.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
358.708.240 211.424.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.976.400 13.350.691
Diğer Borçlar
7b 28.449.299 27.998.315
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.557.766 7.827.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.891.533 20.170.582
Türev Araçlar
0 485.728
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 485.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.548.273 2.997.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.548.273 2.997.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
80.628 227.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
13a 5.218.078 4.672.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.515.759 3.777.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
702.319 894.365
ARA TOPLAM
1.684.380.458 1.161.648.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684.380.458 1.161.648.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.779.831 157.447.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.779.831 157.447.473
Banka Kredileri
5 151.726.731 145.563.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 18.053.100 11.883.873
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.478.257 11.161.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13b 11.478.257 11.161.823
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 6.231.293 6.369.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.489.381 174.979.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.869.839 1.336.627.830
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
775.468.755 697.030.814
Ödenmiş Sermaye
227.571.100 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.256.362 2.256.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.871.565 -2.871.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.871.565 -2.871.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.871.565 -2.871.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.985.426 8.541.316
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.985.426 8.541.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.229.090 38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.246.655 235.115.190
Net Dönem Karı veya Zararı
75.051.687 188.330.967
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
775.468.755 697.030.814
TOPLAM KAYNAKLAR
2.647.338.594 2.033.658.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14a 436.559.394 269.906.354
Satışların Maliyeti
14b -294.790.426 -172.179.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.768.968 97.727.338
BRÜT KAR (ZARAR)
141.768.968 97.727.338
Genel Yönetim Giderleri
-14.672.850 -10.111.165
Pazarlama Giderleri
-15.929.185 -11.428.927
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.501.573 -4.028.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.184.346 7.558.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -24.086.982 -1.228.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.762.724 78.488.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
256.538 141.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.653 -15.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.987.609 78.614.159
Finansman Gelirleri
22.334.851 2.505.869
Finansman Giderleri
-38.704.699 -15.278.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.617.761 65.841.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.433.926 1.732.270
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -80.628 -66.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.514.554 1.798.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.051.687 67.573.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.051.687 67.573.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
75.051.687 67.573.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 18 0,33000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.444.110 1.980.379
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.055.136 1.980.379
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.055.136 1.980.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.611.026 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.611.026 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.444.110 1.980.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.495.797 69.553.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.495.797 69.553.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930676


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.