KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2021 - 18:46
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.483 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.434 249.533.434
Transferler
8.058.458 57.046.850 -65.105.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-617.267 145.571.250 144.953.983 144.953.983
Sermaye Arttırımı
151.714.067 2.256.362 153.970.429 153.970.429
Kar Payları
-41.087.345 -41.087.345 -41.087.345
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.328.141 138.243.109 -145.571.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-299.815 8.541.316 188.330.967 196.572.468 196.572.468
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 188.330.967 697.030.814 697.030.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.779.415 106.714.663
Dönem Karı (Zararı)
188.330.967 145.571.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
188.330.967 145.571.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.340.425 113.176.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25b-26-30b 23.110.205 13.601.221
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-237.943 346.881
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8a 838.190 658.096
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.076.133 -311.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.036.172 3.290.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.829.419 2.967.590
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22a 206.753 322.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.510.499 96.194.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.257.775 -1.668.445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
87.768.274 97.863.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
485.728 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
31 485.728 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -29.462.967 -184.942
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.101.269 -72.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-418.246.599 -100.916.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.357.909 -170.576.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.050.760 -2.262.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-153.266.283 10.271.187
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.781.651 18.483.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.806.540 3.134.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.159.838 40.034.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-147.575.207 157.831.157
Alınan Faiz
2.257.775 1.668.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -918.546 -473.468
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8a 40.049 37.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-583.486 -52.348.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-273.579.105 -159.695.957
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -57.860.398 -23.622.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.649.746 201.417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14a-30 1.606.135 201.417
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 43.611 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.313.918 -136.138.817
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14a -214.121.003 -134.831.111
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.192.915 -1.307.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.054.535 -135.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.634.370 216.375.500
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 153.970.429
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 153.970.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 768.898.350 295.151.470
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -371.378.548 -85.210.904
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.944.107 -8.571.116
Ödenen Temettüler
-1.143.968 -41.087.345
Ödenen Faiz
7 -70.797.357 -97.877.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.724.150 163.394.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-106.724.150 163.394.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.941.069 13.546.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.216.919 176.941.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.222.264 176.954.772
Ticari Alacaklar
8a 751.740.136 431.752.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 1.005.511 228.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
750.734.625 431.524.814
Diğer Alacaklar
10a 22.024.438 533.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.024.438 533.428
Türev Araçlar
48.868.820 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 48.868.820 0
Stoklar
13 412.652.528 258.163.550
Peşin Ödenmiş Giderler
121.646.087 26.343.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 121.646.087 26.343.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 583.486 32.446.470
Diğer Dönen Varlıklar
32.145.454 11.816.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 32.145.454 11.816.731
ARA TOPLAM
1.459.883.213 938.011.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.459.883.213 938.011.535
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10a 446.428 163.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10a 446.428 163.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 5.221.772 2.170.970
Maddi Duran Varlıklar
14 393.352.539 197.432.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 28.103.776 36.444.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
116.704.435 49.317.083
Şerefiye
18 69.369.257 10.321.922
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 47.335.178 38.995.161
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 29.946.481 1.885.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
573.775.431 287.413.243
TOPLAM VARLIKLAR
2.033.658.644 1.225.424.778
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
894.459.973 249.257.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 894.459.973 249.257.102
Banka Kredileri
7 820.343.770 188.129.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 16.398.374 13.373.427
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 57.717.829 47.754.655
Ticari Borçlar
8b 217.457.232 83.252.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 6.033.082 10.061.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
211.424.150 73.191.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 13.350.691 7.410.691
Diğer Borçlar
10b 27.998.315 10.693.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.827.733 2.960.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.170.582 7.732.854
Türev Araçlar
485.728 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 485.728 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.997.040 3.872.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.997.040 3.872.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
227.555 30.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
22a 4.672.182 3.277.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.777.817 2.589.790
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
894.365 687.612
ARA TOPLAM
1.161.648.716 357.794.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.161.648.716 357.794.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.447.473 344.867.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 157.447.473 344.867.162
Banka Kredileri
7 145.563.600 271.994.210
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.883.873 21.424.716
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 51.448.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.161.823 9.064.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 11.161.823 9.064.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 6.369.818 6.328.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.979.114 360.259.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.336.627.830 718.054.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
697.030.814 507.370.501
Ödenmiş Sermaye
24a 227.571.100 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.256.362 2.256.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.871.565 -2.571.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.871.565 -2.571.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24c -2.871.565 -2.571.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.541.316 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.541.316 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24a 38.087.444 30.759.303
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.115.190 103.784.236
Net Dönem Karı veya Zararı
188.330.967 145.571.250
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
697.030.814 507.370.501
TOPLAM KAYNAKLAR
2.033.658.644 1.225.424.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25a 1.013.719.129 732.677.504
Satışların Maliyeti
25b -662.405.526 -419.081.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
351.313.603 313.596.248
BRÜT KAR (ZARAR)
351.313.603 313.596.248
Genel Yönetim Giderleri
26b -40.972.229 -22.735.517
Pazarlama Giderleri
26a -50.758.497 -37.609.511
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26c -18.269.154 -11.528.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 3.607.456 7.821.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -5.854.150 -4.273.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
239.067.029 245.270.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30a 1.979.252 516.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30b -386.217 -63.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
240.660.064 245.722.746
Finansman Gelirleri
31a 12.300.346 2.720.379
Finansman Giderleri
31b -94.092.410 -103.056.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
158.868.000 145.386.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29.462.967 184.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -227.555 -171.539
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 29.690.522 356.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
188.330.967 145.571.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.330.967 145.571.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
188.330.967 145.571.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 33 0,83000000 1,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-299.815 -617.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22b -374.769 -791.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74.954 174.101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
74.954 174.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.541.316 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.676.645 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.676.645 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.135.329 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.135.329 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.241.501 -617.267
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.572.468 144.953.983
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
196.572.468 144.953.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907527


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,00% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5127 Değişim: 0,02%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5372
Açılış: 7,5113
8,9977 Değişim: -0,20%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0372
Açılış: 9,0161
409,46 Değişim: -0,22%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 411,25
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.