KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:20
KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.817.029 97.375.624 -106.192.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.216 93.105.493 92.754.277 92.754.277
Kar Payları
-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 93.105.493 301.200.368 301.200.368
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.328.141 138.243.109 -145.571.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.227.647 495.006 80.442.821 79.710.180 79.710.180
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -3.799.397 495.006 38.087.444 235.115.190 80.442.821 580.168.526 580.168.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-164.176.633 -43.160.537
Dönem Karı (Zararı)
80.442.821 93.105.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.747.187 90.990.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.497.842 4.916.446
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.076.133 -1.042.252
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 345.096
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.076.133 -1.387.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.303.628 36.251.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14b 2.216.156 2.011.096
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14a 213.065 372.081
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14a 17.874.407 33.867.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.963.452 29.976.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.168.831 -119.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.132.283 30.095.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.476.225 197.209
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.476.225 197.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.465.377 20.692.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-256.319.101 -228.077.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.245.265 -234.319.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.814.555 -37.910.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.974.625 58.789.926
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.073.609 -16.094.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.368.105 2.005.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.273.630 -548.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.129.093 -43.981.102
Alınan Faiz
1.168.831 119.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14b -352.942 -268.278
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 0 9.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.863.429 960.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.434.002 -36.168.463
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-44.054.179 -22.431.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.193 112.443
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.193 112.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.303.155 -13.849.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -46.247.667 -13.561.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -55.488 -287.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.861 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.665.958 103.574.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.538.759.274 334.589.497
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.353.998.177 -198.243.337
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-219.799 -16.987
Ödenen Faiz
-34.128.096 -30.101.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.747.244 -2.653.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.944.677 24.245.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.944.677 24.245.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.941.069 13.546.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.996.392 37.792.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.997.488 176.954.772
Ticari Alacaklar
7a 637.705.005 431.752.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.681 228.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
637.702.324 431.524.814
Diğer Alacaklar
8a 27.803.454 533.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.803.454 533.428
Türev Araçlar
5 19.476.225 0
Stoklar
9 324.360.870 258.163.550
Peşin Ödenmiş Giderler
105.849.875 26.343.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 169.291 32.446.470
Diğer Dönen Varlıklar
22.479.936 11.816.731
ARA TOPLAM
1.205.842.144 938.011.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.205.842.144 938.011.535
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8a 377.950 163.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
377.950 163.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.216.951 2.170.970
Maddi Duran Varlıklar
10 235.138.578 197.432.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
32.806.539 36.444.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.796.316 49.317.083
Şerefiye
12 71.653.908 10.321.922
Diğer Haklar
11 44.142.408 38.995.161
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.689.034 1.885.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
394.025.368 287.413.243
TOPLAM VARLIKLAR
1.599.867.512 1.225.424.778
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
675.779.463 249.257.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 675.779.463 249.257.102
Banka Kredileri
657.072.019 18.707.444 13.373.427
Ticari Borçlar
7b 115.181.706 83.252.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 4.887.976 10.061.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
110.293.730 73.191.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.778.796 7.410.691
Diğer Borçlar
8b 27.687.663 10.693.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.650.097 2.960.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.037.566 7.732.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.124.224 3.872.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.209.771 30.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
14a 22.435.929 3.277.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.660.845 2.589.790
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.775.084 687.612
ARA TOPLAM
859.197.552 357.794.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
859.197.552 357.794.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.735.138 344.867.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 140.735.138 344.867.162
Banka Kredileri
126.890.987 323.442.545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.844.151 21.424.617
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.430.273 9.064.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14b 11.430.273 9.064.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 8.336.023 6.328.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.501.434 360.259.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.019.698.986 718.054.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
580.168.526 507.370.501
Ödenmiş Sermaye
227.571.100 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.256.362 2.256.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.799.397 -2.571.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.799.397 -2.571.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.799.397 -2.571.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
495.006 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
495.006 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.087.444 30.759.303
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.115.190 103.784.236
Net Dönem Karı veya Zararı
80.442.821 145.571.250
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
580.168.526 507.370.501
TOPLAM KAYNAKLAR
1.599.867.512 1.225.424.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15a 474.009.819 457.258.052 204.103.465 198.309.381
Satışların Maliyeti
15b -310.676.041 -258.647.315 -138.497.025 -118.384.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.333.778 198.610.737 65.606.440 79.924.749
BRÜT KAR (ZARAR)
163.333.778 198.610.737 65.606.440 79.924.749
Genel Yönetim Giderleri
-20.059.429 -10.489.429 -9.948.264 -5.895.978
Pazarlama Giderleri
-23.279.919 -18.632.599 -11.850.992 -10.149.499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.163.670 -6.089.760 -4.135.463 -3.568.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.649.218 4.264.379 -5.909.168 1.500.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.087.249 -2.881.619 -858.539 -1.083.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.392.729 164.781.709 32.904.014 60.727.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
282.768 258.000 141.384 129.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.880 -34.390 -15.940 -18.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.643.617 165.005.319 33.029.458 60.838.528
Finansman Gelirleri
4.696.536 232.483 2.190.667 -90.544
Finansman Giderleri
-39.362.709 -51.439.967 -24.083.945 -28.615.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.977.444 113.797.835 11.136.180 32.132.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.465.377 -20.692.342 1.733.107 -6.777.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -123.834 -27.660.550 -57.287 -8.908.411
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.589.211 6.968.208 1.790.394 2.131.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.442.821 93.105.493 12.869.287 25.355.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.442.821 93.105.493 12.869.287 25.355.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.442.821 93.105.493 12.869.287 25.355.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 19 0,35000000 1,23000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.227.647 -351.216 -1.227.647 -351.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.573.906 -450.277 -1.573.906 -450.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
346.259 99.061 346.259 99.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14b 346.259 99.061 346.259 99.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
495.006 0 -1.049.690 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
634.624 0 -1.345.755 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
634.624 0 -1.345.755 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-139.618 0 296.065 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-139.618 0 296.065 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-732.641 -351.216 -2.277.337 -351.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.710.180 92.754.277 10.591.950 25.004.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
79.710.180 92.754.277 10.591.950 25.004.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868754


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.