KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2023 - 18:14
KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Transferler
30 71.902.086 -71.902.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 1.779.819 -1.779.819 575.426.567 575.426.550 575.426.550
Dönem Karı (Zararı)
1.779.819 -1.779.819 575.426.567 575.426.567 575.426.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 -17 -17
Sermaye Arttırımı
30 75.000.000 -45.315.678 -29.684.322
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 2.598.939 358.833.217 575.748.997 1.311.858.723 1.311.858.723
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 2.598.939 358.833.217 1.297.723.922 2.034.156.078 2.034.156.078
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.598.939 358.833.217 1.297.723.922 2.034.156.078 2.034.156.078
Transferler
30 1.297.723.922 -1.297.723.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.264.603 -3.264.603 466.621.963 466.621.963 466.621.963
Dönem Karı (Zararı)
3.264.603 -3.264.603 466.621.963 466.621.963 466.621.963
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.346.918 -10.346.918 -10.346.918
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 -10.346.918 5.863.542 1.653.292.536 466.621.963 2.490.431.123 2.490.431.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.615.451 2.476.432
Dönem Karı (Zararı)
466.621.963 575.426.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
466.621.963 575.426.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-310.145.360 -649.913.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.349.486 454.276
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
321.128 25.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 321.128 25.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
683.450 431.876
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 683.450 431.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-312.763.662 -652.212.094
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -312.763.662 -652.212.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 287.941 1.399.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.703 -12.429
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -23.703 -12.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.861.152 76.962.984
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -250.304.102 -10.755.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.441 -375.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -108.894 -372.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.547 -2.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.281 -27.004.992
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -27.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -17.281 -4.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -23.747.642 -27.717.313
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
198.747 -259.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 210.076 -271.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.329 11.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25,27 -305.295 80.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.975 52.696
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -67.975 52.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.520.837 142.942.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.062.732 -74.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
134.583.569 143.016.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.615.451 2.476.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.834 -1.290.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
301.000 12.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 301.000 12.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-245.166 -1.302.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -230.107 -362.151
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.059 -940.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.369.699 -431.876
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.346.918
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -10.346.918
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -1.022.781 -431.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.301.586 754.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.301.586 754.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.828.643 497.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.130.229 1.251.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.130.229 2.828.643
Finansal Yatırımlar
172.279.012 16.654.604
Diğer Finansal Yatırımlar
47 172.279.012 16.654.604
Ticari Alacaklar
138.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 108.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.547
Diğer Alacaklar
31.211 13.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 31.211 13.930
Peşin Ödenmiş Giderler
42.914.014 19.166.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.914.014 19.166.372
Diğer Dönen Varlıklar
636.121 52.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 636.121 52.202
ARA TOPLAM
221.129.028 38.715.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.129.028 38.715.751
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.798.378.025 2.390.934.669
Diğer Finansal Yatırımlar
47 2.798.378.025 2.390.934.669
Maddi Duran Varlıklar
1.542.582 1.805.224
Arazi ve Arsalar
13 700.000 700.000
Taşıtlar
14 78.489 414.625
Mobilya ve Demirbaşlar
14 764.093 690.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.456.583 2.759.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.018 33.973
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 36.018 33.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.804.413.208 2.395.533.325
TOPLAM VARLIKLAR
3.025.542.236 2.434.249.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.095.424 540.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.095.424 540.493
Ticari Borçlar
316.182 117.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 280.565 70.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.617 46.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 180.190 485.485
Diğer Borçlar
280.045 348.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 280.045 348.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 279.788 152.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.380 14.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 236.380 14.967
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 28.603
ARA TOPLAM
2.388.009 1.687.994
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.388.009 1.687.994
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.616.424 1.705.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.616.424 1.705.486
Uzun Vadeli Karşılıklar
125.192 25.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 125.192 25.477
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 528.981.488 396.674.041
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
532.723.104 398.405.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
535.111.113 400.092.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.490.431.123 2.034.156.078
Ödenmiş Sermaye
30 375.000.000 375.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.346.918
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.863.542 2.598.939
Yasal Yedekler
30 5.863.542 2.598.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.653.292.536 358.833.217
Net Dönem Karı veya Zararı
41 466.621.963 1.297.723.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.490.431.123 2.034.156.078
TOPLAM KAYNAKLAR
3.025.542.236 2.434.249.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 613.610.688 701.696.768 814.949.018 503.089.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
613.610.688 701.696.768 814.949.018 503.089.242
BRÜT KAR (ZARAR)
613.610.688 701.696.768 814.949.018 503.089.242
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -17.016.152 -5.834.475 -5.992.072 -2.491.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.607.990 871.479 954.238 538.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -341.664 -573.645 -175.530 -98.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
598.860.862 696.160.127 809.735.654 501.037.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 679.000 12.686 0 12.686
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
599.539.862 696.172.813 809.735.654 501.049.960
Finansman Gelirleri
37 360.938 11.630.261 278.895 3.560.486
Finansman Giderleri
37 -683.450 -519.205 -139.242 -387.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
599.217.350 707.283.869 809.875.307 504.223.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-132.595.387 -131.857.302 -203.686.016 -91.433.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -287.941 -1.399.932 -287.941 -264.948
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -132.307.446 -130.457.370 -203.398.075 -91.168.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
466.621.963 575.426.567 606.189.291 412.789.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
466.621.963 575.426.567 606.189.291 412.789.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 466.621.963 575.426.567 606.189.291 412.789.767
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
466.621.963 575.426.567 606.189.291 412.789.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
466.621.963 575.426.567 606.189.291 412.789.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210583


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.837 Değişim: -0,23% Hacim : 28.333 Mio.TL Son veri saati : 12:00
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9236 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2231 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.890,61 Değişim: 0,36%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.