KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 18:57
KAP ***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 17 694.209 95.357.998 221.866.286 344.918.510 344.918.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.000.000 17 694.209 95.357.998 221.866.286 344.918.510 344.918.510
Transferler
30 3.670.000 124.911 217.270.468 -221.866.286 -800.907 -800.907
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.343.586 127.343.586 127.343.586
Dönem Karı (Zararı)
30 127.343.586 127.343.586 127.343.586
Sermaye Arttırımı
219.330.000 219.330.000 219.330.000
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 17 819.120 312.628.466 127.343.586 690.791.189 690.791.189
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 45.315.678 17 819.120 318.395.272 71.902.086 736.432.173 736.432.173
Transferler
30 71.902.086 -71.902.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 92.493.625 92.493.608 92.493.608
Dönem Karı (Zararı)
92.493.625 92.493.625 92.493.625
Sermaye Arttırımı
30 -17 -17 -17
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 45.315.678 819.120 390.297.358 92.493.625 828.925.781 828.925.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.382.961 -201.894.573
Dönem Karı (Zararı)
92.493.625 127.343.586
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 92.493.625 127.343.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-93.308.754 -126.981.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,20 120.450 18.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.457 1.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 50.457 1.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.989.380 17.455
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.989.380 17.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-112.660.571 -158.608.646
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -112.660.571 -158.608.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 23.170.290 31.728.324
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-138.614
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -138.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.567.832 -202.284.528
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 79.546.369 -202.634.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -857.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.925.732 83.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -84.925.000 83.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -732
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.995.817 1.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.644.262 245.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 646.939 245.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 997.323 -477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 38.738 338
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.188 782
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 92.188 782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.949 18.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 90.803 -88.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -192.752 106.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.382.961 -201.922.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.038.777 132.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.614
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 138.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.038.777 -6.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -97.977 -6.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-940.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.961.255 219.301.875
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 219.330.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -28.125 -28.125
Alınan Faiz
3.989.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
539.517 17.539.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
539.517 17.539.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
497.556 1.470.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.037.073 19.010.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49 1.037.073 497.556
Finansal Yatırımlar
47.352.105 130.899.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47.352.105 130.899.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 47.352.105 130.899.835
Ticari Alacaklar
881.125 23.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 881.125 23.600
Diğer Alacaklar
98.926.908 14.001.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 98.925.000 14.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.908 1.176
Peşin Ödenmiş Giderler
138.697 3.134.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 138.697 3.134.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 156.754
Diğer Dönen Varlıklar
482.283 416.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 482.283 416.331
ARA TOPLAM
148.818.191 149.129.766
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.818.191 149.129.766
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
790.968.912 674.306.980
Diğer Finansal Yatırımlar
47 790.968.912 674.306.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 700.000 700.000
Maddi Duran Varlıklar
1.444.233 1.423.908
Taşıtlar
14 1.314.494 1.386.989
Mobilya ve Demirbaşlar
14 129.739 36.919
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 443.008 459.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
914.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 914.667
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
794.470.820 676.890.561
TOPLAM VARLIKLAR
943.289.011 826.020.327
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.634 203.651
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.634 203.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,47 106.634 203.651
Ticari Borçlar
1.942.615 298.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 945.292 298.353
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 997.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 51.247 12.509
Diğer Borçlar
187.038 94.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 187.038 94.850
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 404.081
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 27.715
ARA TOPLAM
2.719.330 609.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.719.330 609.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.538 303.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.538 303.541
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 419.538 303.541
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 22.743
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 111.201.619 88.675.250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.643.900 88.978.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.363.230 89.588.154
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
828.925.781 736.432.173
Ödenmiş Sermaye
30 300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 45.315.678 45.315.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
819.120 819.120
Yasal Yedekler
30 819.120 819.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 390.297.358 318.395.272
Net Dönem Karı veya Zararı
41 92.493.625 71.902.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
828.925.781 736.432.173
TOPLAM KAYNAKLAR
943.289.011 826.020.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 113.429.006 159.831.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
113.429.006 159.831.972
BRÜT KAR (ZARAR)
113.429.006 159.831.972
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.346.815 -291.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 32.016 153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -392.567 -696.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.721.640 158.844.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 138.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.721.640 158.982.807
Finansman Gelirleri
37 3.989.380 219.704
Finansman Giderleri
37 -47.105 -17.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.663.915 159.185.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.170.290 -31.841.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -643.920 -113.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -22.526.370 -31.728.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.493.625 127.343.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.493.625 127.343.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 92.493.625 127.343.586
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.493.608 127.343.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.493.608 127.343.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.05.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,0258 Değişim: 0,63%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,0303
Açılış: 15,9256
17,1148 Değişim: 0,46%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,1193
Açılış: 17,036
951,68 Değişim: 0,30%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 953,72
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.