KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2021 - 18:10
KAP ***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 134.089.943
Transferler
28 30.573.186 -30.573.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.245.228 21.245.228 21.245.228
Dönem Karı (Zararı)
39 21.245.228 21.245.228 21.245.228
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.848.858 -2.848.858
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 69.002.519 21.245.228 152.486.313 152.486.313
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Transferler
28 610.648 258.938.699 -259.549.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.795.779 210.795.779 210.795.779
Dönem Karı (Zararı)
39 210.795.779 210.795.779 210.795.779
Sermaye Arttırımı
28 140.000.000 120.596 140.120.596 140.120.596
Dönem Sonu Bakiyeler
210.000.000 144.442 -7.378 2.301.664 321.330.570 210.795.779 744.565.077 744.565.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.003.597 13.879.168
Dönem Karı (Zararı)
210.795.779 21.245.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 210.795.779 21.245.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-216.828.388 -22.318.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 78.009 65.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.809 9.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 11.809 9.989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.040.505 -818.238
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.040.505 -818.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-212.877.701 -14.092.631
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -212.877.701 -14.092.631
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.483.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-122.688.746 15.101.123
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -126.384.912 17.164.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.318.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
179.552 -2.095.950
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 179.552 4.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 69.211 13.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.930 37.828
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 80.165 33.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.765 4.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 4.707 7.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.278 -9.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -25.278 -9.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.026 -17.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -6.309 -143.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 56.335 126.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.721.355 14.027.681
Kira Ödemeleri
-106.620 -43.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-175.622 -105.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.029.507 -5.811.599
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.998 -373.093
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.998 -373.093
Alınan Faiz
4.040.505 811.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.120.596 -2.848.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.120.596
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.848.858
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.848.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.146.506 5.218.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.146.506 5.218.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.944.289 21.441.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.090.795 26.659.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.090.795 24.944.289
Finansal Yatırımlar
181.438.082 110.610.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
181.438.082 110.610.666
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 181.438.082 110.610.666
Ticari Alacaklar
4.248 3.322.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.318.018
Diğer Alacaklar
43.534 223.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 43.534 223.086
Peşin Ödenmiş Giderler
26.393 95.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 26.393 95.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 512.880 337.258
Diğer Dönen Varlıklar
292.486 259.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 292.486 259.680
ARA TOPLAM
222.408.418 139.792.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.408.418 139.792.849
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
522.397.312 253.962.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
522.397.312 253.962.115
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 522.397.312 253.962.115
Maddi Duran Varlıklar
471.675 511.599
Taşıtlar
13 369.265 406.144
Mobilya ve Demirbaşlar
13 102.410 101.915
Özel Maliyetler
13 3.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 918.674 945.171
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
523.787.661 255.418.885
TOPLAM VARLIKLAR
746.196.079 395.211.734
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.250 336.783
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.250 336.783
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 257.250 336.783
Ticari Borçlar
314.648 214.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 289.401 209.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.247 5.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 31.546 26.839
Diğer Borçlar
52.570 77.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 52.570 77.848
ARA TOPLAM
656.014 656.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.014 656.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
795.061 738.726
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
795.061 738.726
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 795.061 738.726
Uzun Vadeli Karşılıklar
179.927 168.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 179.927 168.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
974.988 906.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.631.002 1.563.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
744.565.077 393.648.702
Ödenmiş Sermaye
28 210.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.378 -7.378
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.378 -7.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.378 -7.378
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.639.963 1.691.016
Yasal Yedekler
28 5.639.963 1.691.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 317.992.271 62.391.871
Net Dönem Karı veya Zararı
39 210.795.779 259.549.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
744.565.077 393.648.702
TOPLAM KAYNAKLAR
746.196.079 395.211.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 218.442.413 21.098.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
218.442.413 21.098.317
BRÜT KAR (ZARAR)
218.442.413 21.098.317
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.099.239 -1.147.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.386.496 777.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.728.405 20.728.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 536.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 87.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.815.706 21.265.262
Finansman Giderleri
35 -19.927 -20.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
210.795.779 21.245.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.795.779 21.245.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
210.795.779 21.245.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
210.795.779 21.245.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.795.779 21.245.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
210.795.779 21.245.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930953


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6400 Değişim: -0,11%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3104 Değişim: -0,23%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3591
Açılış: 10,3341
494,03 Değişim: -0,15%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 498,51
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.