KAP ***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2023 - 17:44
KAP ***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***HATSN*** HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.037.093 22.876 849.849 0 0 32.949.359 6.959.565 58.818.742 8.714.064 67.532.806
Transferler
170.000.000 8.568.187 -178.568.187 6.959.565 -6.959.565 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
258.156.970 258.156.970 -2.195.876 255.961.094
Kar Payları
-49.325.440 -49.325.440 -49.325.440
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.518.188 -6.518.188
Dönem Sonu Bakiyeler
188.037.093 22.876 9.418.036 -227.893.627 39.908.924 258.156.970 267.650.272 0 267.650.272
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
188.037.093 22.876 9.418.036 -227.893.627 39.908.924 320.914.469 330.407.771 330.407.771
Transferler
16.487.728 227.893.627 76.533.114 -320.914.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-476.086 184.476.707 184.000.621 184.000.621
Sermaye Arttırımı
33.462.907 33.462.907 33.462.907
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
722.798.791 722.798.791 722.798.791
Dönem Sonu Bakiyeler
221.500.000 22.876 722.798.791 -476.086 25.905.764 0 116.442.038 184.476.707 1.270.670.090 1.270.670.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
397.222.319 758.899.151
Dönem Karı (Zararı)
184.476.707 255.961.094
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.373.137 295.067.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 33.170.121 18.594.863
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.633.409 552.791
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -2.633.409 552.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.318.648 1.075.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.304.741 1.075.335
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.013.907 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.378 -400.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
89.378 -400.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
251.388.089 238.955.598
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -23.356.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -23.356.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -26.840.669 -8.193.080
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -321.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.119.021 -898.276
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.119.021 -898.276
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 73.509.250
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4.450.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.843.260 208.612.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.364.530 142.151.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.226.734 -10.519.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -523.591.264 152.670.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.711.335 8.074.346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 35.393 -132.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.746.728 8.207.012
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -25.751.356 -51.261.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -44.808.353 -9.069.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.904.810 11.818.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.040 408.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 78.902.770 11.410.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 10.483.189 1.755.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.433 785.249
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5,7 57.380 1.176.952
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 53 -391.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 470.991.650 111.408.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.644.768 -7.049.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.592.120 -18.256.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.947.352 11.207.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
403.006.584 759.641.206
Kira Ödemeleri
-675.000 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.199.556 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.530.819 -497.351
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -378.890 -244.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-129.584.827 -169.050.304
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 42.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.478.044 23.916.777
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.478.044 23.916.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.062.871 -234.967.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -131.062.871 -234.967.081
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
649.388.768 -334.292.065
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.798.791 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.798.791 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
33.462.907
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.766.739 49.784.946
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.766.739 49.784.946
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-108.714.546 -334.708.804
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -108.714.546 -334.708.804
Ödenen Temettüler
0 -49.325.440
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 74.877 -42.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
917.026.260 255.556.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
917.026.260 255.556.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 298.487.731 15.390.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.215.513.991 270.946.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.215.513.991 298.487.731
Ticari Alacaklar
583.339.231 53.929.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 5.606.258 35.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 577.732.973 53.893.773
Diğer Alacaklar
4.824.635 1.092.827
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,7 986.504 1.021.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.838.131 70.930
Stoklar
8 87.954.535 62.203.179
Peşin Ödenmiş Giderler
85.335.060 40.530.433
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 11.910.785 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 73.424.275 40.530.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.281.598 902.708
Diğer Dönen Varlıklar
17 73.110.017 37.517.897
ARA TOPLAM
2.051.359.067 494.664.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.051.359.067 494.664.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 19.557.616 17.358.060
Ticari Alacaklar
0 8.797.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 8.797.339
Diğer Alacaklar
394.587 29.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 394.587 29.587
Maddi Duran Varlıklar
11 808.909.496 710.719.718
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.001.209 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 123.903 260.729
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.903 260.729
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.726 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 24.611.439 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
856.601.976 737.165.433
TOPLAM VARLIKLAR
2.907.961.043 1.231.829.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.747.012 7.853.029
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.449.832 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.449.832 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.297.180 7.853.029
Banka Kredileri
1.735.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.297.180 6.117.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 168.791.970 117.267.929
Diğer Finansal Yükümlülükler
216.122 141.245
Ticari Borçlar
180.146.861 101.242.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,6 2.040 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 180.144.821 101.242.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 15.084.596 4.601.407
Diğer Borçlar
1.300.234 1.242.801
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,7 1.300.181 1.242.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 640.885.042 169.893.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.312.759 5.710.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.588.713 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.724.046 5.710.139
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 31.724.180 6.776.828
ARA TOPLAM
1.052.208.776 414.728.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.052.208.776 414.728.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 581.735.613 481.778.543
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.908.689 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.908.689 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
579.826.924 481.778.543
Banka Kredileri
4 563.750.197 470.075.649
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.076.727 11.702.894
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.346.564 2.566.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.346.564 2.566.248
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 2.348.251
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
585.082.177 486.693.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.637.290.953 901.421.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.270.670.090 330.407.771
Ödenmiş Sermaye
18 221.500.000 188.037.093
Sermaye Düzeltme Farkları
18 22.876 22.876
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 722.798.791 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-476.086 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-476.086 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-476.086 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 25.905.764 9.418.036
Diğer Özkaynak Payları
18 0 -227.893.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.442.038 39.908.924
Net Dönem Karı veya Zararı
184.476.707 320.914.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.270.670.090 330.407.771
TOPLAM KAYNAKLAR
2.907.961.043 1.231.829.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.398.490.607 904.128.002 597.422.732 265.944.546
Satışların Maliyeti
19 -998.504.193 -449.241.135 -412.771.618 -172.542.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
399.986.414 454.886.867 184.651.114 93.401.896
BRÜT KAR (ZARAR)
399.986.414 454.886.867 184.651.114 93.401.896
Genel Yönetim Giderleri
20 -21.719.840 -15.176.117 -9.826.523 -4.405.230
Pazarlama Giderleri
20 -41.745.844 -34.542.556 -22.464.992 -11.828.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 160.692.155 81.230.676 48.009.923 23.554.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -74.527.159 -86.406.863 -50.404.357 -2.817.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
422.685.726 399.992.007 149.965.165 97.906.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 18.907.643 28.835.226 13.834.590 26.594.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -73.509.250 0 -73.509.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
441.593.369 355.317.983 163.799.755 50.991.545
Finansman Giderleri
23 -243.073.213 -93.435.073 -49.468.825 -18.984.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.520.156 261.882.910 114.330.930 32.006.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.043.449 -5.921.816 4.368.224 -11.387.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -40.884.117 0 -40.000 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 26.840.668 -5.921.816 4.408.224 -11.387.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
184.476.707 255.961.094 118.699.154 20.618.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.476.707 255.961.094 118.699.154 20.618.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.195.876 0 -2.148.219
Ana Ortaklık Payları
184.476.707 258.156.970 118.699.154 22.767.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,86000000 1,37000000 -0,36000000 -0,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 -476.086 0 -1.473.625 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-595.107 0 -1.842.031 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.021 0 368.406 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.021 0 368.406 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.086 0 -1.473.625 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.000.621 255.961.094 117.225.529 20.618.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.000.621 255.961.094 117.225.529 20.618.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211174


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.733 Değişim: -0,06% Hacim : 12.731 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 10.724 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8793 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1419 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.490,41 Değişim: 0,03%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.499,12
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.