KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:10
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.343.067 -16.343.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.500 141.430 -782.575 -538.645 35.076 -503.569
Dönem Karı (Zararı)
-782.575 -782.575 19.361 -763.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
102.500 141.430 243.930 15.715 259.645
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.010.465 4.813.009 22.988.902 43.334.032 -782.575 320.866.322 206.867 321.073.189
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-918.332 3.358.955 32.573.123 -35.013.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.888.579 -77.434 18.826.956 16.860.943 294.265 17.155.208
Dönem Karı (Zararı)
18.826.956 18.826.956 -15.518 18.811.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.888.579 -77.434 -1.966.013 309.783 -1.656.230
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 290.633.728 -7.729.835 5.527.663 26.347.857 67.111.578 18.826.956 422.067.194 753.902 422.821.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.568.575 -3.898.895
Dönem Karı (Zararı)
18.811.438 -747.499
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.811.438 -747.499
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.145.041 9.025.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 3.556.627 3.032.809
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-856.683 -350.202
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -856.683 -350.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.619.870 4.063.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.048.336 703.475
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 5.571.534 3.360.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-519.005 633.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 1.280 616.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -520.285 16.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 333.840 303.672
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
333.840 303.672
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 4.773.446 1.342.486
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
236.946 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.607.004 -15.183.353
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.795.339 12.493.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -4.495.958 -1.328.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] 22.291.297 13.821.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.328 -552.178
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -29.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -343.299 -552.178
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -34.831.466 -9.438.064
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -537.681 -615.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.386.826 -8.791.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -12.119 952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 9.398.945 -8.792.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.614.667 -1.119.323
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.046 -27.047
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] -106.046 -27.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.673.019 -7.133.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.570.930 -586.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.897.911 -6.546.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.349.475 -6.905.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -11.780.900 3.006.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.759.355 -375.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.310.844 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 1.310.844 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.070.199 -375.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -3.070.199 -375.634
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
889.185 5.220.441
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
889.185 5.432.341
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 889.185 5.432.341
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -211.900
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] 0 -211.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.698.405 945.912
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 141.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.698.405 1.087.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.446.197 13.027.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 22.144.602 14.114.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 22.144.602 8.446.197
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 106.867.703 124.164.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.608.960 4.113.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
98.258.743 120.051.936
Diğer Alacaklar
[9] 4.507.587 4.135.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30.031 1.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.477.556 4.134.257
Stoklar
[10] 177.508.254 141.820.105
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 4.359.873 3.822.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.359.873 3.822.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 13.042.561 1.261.661
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 15.471.089 20.042.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.471.089 20.042.019
ARA TOPLAM
343.901.669 303.692.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
343.901.669 303.692.371
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 18.650.195 18.984.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 47.756.000 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 315.302.904 317.097.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
315.302.904 317.097.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 2.201 4.983
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.201 4.983
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
381.711.300 383.842.412
TOPLAM VARLIKLAR
725.612.969 687.534.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 161.950.003 159.003.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.950.003 159.003.888
Banka Kredileri
161.950.003 159.003.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 2.800.237 3.157.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.800.237 3.157.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.800.237 3.157.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] -270.802 325.136
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
-270.802 325.136
Ticari Borçlar
[7] 96.971.490 87.573.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.282 30.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
96.943.208 87.542.983
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 4.479.787 2.894.155
Diğer Borçlar
[9] 128.095 244.048
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
127.843 233.889
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 6.203.882 53.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 2.878.988 631.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.369.414 126.642
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
509.574 504.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.091.747 1.618.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.091.747 1.618.423
ARA TOPLAM
276.233.427 255.501.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.233.427 255.501.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 149.494 1.275.882
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
149.494 1.275.882
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
149.494 1.275.882
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 18.467.386 15.301.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.467.386 15.301.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.213.182 9.062.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.558.446 26.367.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
302.791.873 281.868.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.067.194 405.206.251
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 282.903.893 285.710.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
282.903.893 285.710.804
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
290.633.728 291.552.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.729.835 -5.841.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 5.527.663 5.605.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.527.663 5.605.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 26.347.857 22.988.902
Yasal Yedekler
26.347.857 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 67.111.578 34.538.455
Net Dönem Karı veya Zararı
18.826.956 35.013.746
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 753.902 459.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.821.096 405.665.888
TOPLAM KAYNAKLAR
725.612.969 687.534.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 182.650.436 59.006.255
Satışların Maliyeti
[27] -139.717.278 -51.047.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.933.158 7.958.305
BRÜT KAR (ZARAR)
42.933.158 7.958.305
Genel Yönetim Giderleri
[28] -9.442.747 -5.179.277
Pazarlama Giderleri
[29] -5.469.438 -1.852.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 37.198.670 14.592.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -23.123.733 -10.397.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.095.910 5.122.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 52.837 69.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -827.921 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -333.840 -303.672
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.986.986 4.888.076
Finansman Gelirleri
[32] 4.403.959 2.021.542
Finansman Giderleri
[32] -21.752.390 -6.330.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.638.555 579.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -4.827.117 -1.342.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.203.882 -1.436.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.376.765 93.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.811.438 -763.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.811.438 -763.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.518 19.361
Ana Ortaklık Payları
18.826.956 -782.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.888.579 102.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -2.360.724 128.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
472.145 -25.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 472.145 -25.625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-77.434 141.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
-77.434 141.430
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-77.434 141.430
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.966.013 243.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.845.425 -519.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.265 35.076
Ana Ortaklık Payları
16.551.160 -554.360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028491


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0888 Değişim: 1,02%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2976 Değişim: 1,54%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
965,62 Değişim: 1,77%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,28
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.