;

KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 19:21
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.565.085 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.036 311.952.287 150.305 312.102.592
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.365 28.190.671 -28.630.036 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.913 -3.392.846 681.240 212.132 16.722.870 13.832.483 -25.306 13.807.177
Dönem Karı (Zararı)
16.722.870 16.722.870 -25.306 16.697.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.913 -3.392.846 681.240 212.132 -2.890.387 -2.890.387
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
46.792 46.792
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 0 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.722.870 321.784.770 171.791 321.956.561
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.722.870 321.784.770 171.791 321.956.561
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-824.620 17.547.490 -16.722.870 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.202.508 -1.728.291 933.518 35.013.746 93.421.481 287.846 93.709.327
Dönem Karı (Zararı)
35.013.746 35.013.746 1.298 35.015.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.202.508 -1.728.291 933.518 58.407.735 286.548 58.694.283
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.890.646 -7.216.336
Dönem Karı (Zararı)
35.015.044 16.697.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.015.044 16.697.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.737.632 15.253.262
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 8.795.459 11.481.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.230.847 -1.089.550
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 11.249.333 -1.099.899
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 555.743 10.349
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 425.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.703.608 5.044.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.104.442 1.270.258
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 87.588 -126.649
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 4.511.578 3.900.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.690.460 -477.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -663.564 -1.851.668
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 2.354.024 1.374.406
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 87.774
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
[18] 87.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.005.939 -235.314
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -2.005.939 -235.314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] -26.835.948 441.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
[14] 8.903.001
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
256.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.387.925 -35.466.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.739.876 -23.096.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -1.396.607 -1.101.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -64.343.269 -21.994.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.628.909 -1.354.110
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] 953 -25.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -1.629.862 -1.328.839
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -81.708.792 -12.306.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -14.587.904 -1.776.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 40.121.205 5.645.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.971 -100.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.100.234 5.746.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.119.323 -1.194.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.580 20.732
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 183.580 20.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.907.906 -1.405.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28.995 272.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.936.901 -1.677.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-80.635.249 -3.515.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 1.744.603 -3.700.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.224.762 -2.724.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
401.452 765.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 401.452 765.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.626.214 -3.489.576
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -8.626.214 -3.489.576
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.173.891 16.933.728
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.703.259 21.891.756
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 91.703.259 21.891.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -529.368 -958.028
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -4.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.941.517 6.993.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.220.066 681.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.721.451 7.674.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 13.167.648 5.493.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.446.197 13.167.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 8.446.197 13.167.648
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 124.164.938 71.995.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.113.002 2.716.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
120.051.936 69.278.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[9] 4.135.259 2.506.350
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.002 1.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.134.257 2.504.395
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[10] 141.820.105 60.667.056
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 3.822.192 604.728
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.822.192 604.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 1.261.661 3.006.264
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 20.042.019 8.700.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.042.019 8.700.574
ARA TOPLAM
303.692.371 160.647.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.692.371 160.647.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 18.984.035 16.978.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 47.756.000 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
317.097.394 244.494.528
Arazi ve Arsalar
130.489.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.350.480 8.265.409
Binalar
69.398.520 39.442.022
Tesis, Makine ve Cihazlar
97.400.000 33.716.009
Taşıtlar
7.050.000 977.930
Mobilya ve Demirbaşlar
1.274.264 842.104
Taşıyıcı Bitkiler
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.524.736 1.082.160
Diğer Maddi Duran Varlıklar
610.394 398.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.983 52.901
Bilgisayar Yazılımları
4.983 52.901
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
383.842.412 318.184.526
TOPLAM VARLIKLAR
687.534.783 478.832.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 159.003.888 66.984.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.003.888 66.984.811
Banka Kredileri
159.003.888 66.984.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 3.157.022 725.268
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.157.022 195.900
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.157.022 195.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 529.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
529.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 325.136 176.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
325.136 176.058
Ticari Borçlar
[7] 87.573.477 48.125.884
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30.494 19.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.542.983 48.106.313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 2.894.155 2.080.259
Diğer Borçlar
[9] 244.048 50.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.159 111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
233.889 50.309
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 53.671 4.608.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 631.619 616.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
126.642 199.280
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
504.977 417.389
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.618.423 976.965
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.618.423 976.965
ARA TOPLAM
255.501.439 124.345.148
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.501.439 124.345.148
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 1.275.882 4.668.782
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.275.882 4.668.782
Banka Kredileri
1.275.882 4.668.782
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 15.301.098 9.963.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.301.098 9.963.654
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 9.062.092 17.169.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.367.456 32.530.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
281.868.895 156.875.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
405.206.251 321.784.770
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 285.710.804 229.061.207
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
285.710.804 229.061.207
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
291.552.060 233.174.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.841.256 -4.112.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 5.605.097 4.671.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.605.097 4.671.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 22.988.902 22.988.902
Yasal Yedekler
22.988.902 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 34.538.455 26.990.965
Net Dönem Karı veya Zararı
35.013.746 16.722.870
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 459.637 171.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
405.665.888 321.956.561
TOPLAM KAYNAKLAR
687.534.783 478.832.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 330.209.103 244.530.767
Satışların Maliyeti
[27] -239.402.839 -193.849.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.806.264 50.681.307
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
90.806.264 50.681.307
Genel Yönetim Giderleri
[28] -23.606.451 -20.242.471
Pazarlama Giderleri
[29] -8.040.658 -8.453.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 55.050.347 41.618.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -79.870.098 -27.454.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.339.404 36.149.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 7.680.995 433.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -9.678.830 -143.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 2.005.939 235.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.347.508 36.674.513
Finansman Gelirleri
[32] 9.115.103 8.702.155
Finansman Giderleri
[32] -30.970.832 -28.257.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.491.779 17.119.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] 22.523.265 -421.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-53.671 -4.608.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.576.936 4.187.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.015.044 16.697.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.015.044 16.697.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.298 -25.306
Ana Ortaklık Payları
35.013.746 16.722.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.649.597 -3.392.846
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.982.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -2.160.364 -4.241.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.172.979 848.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] -14.172.979 848.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
933.518 681.240
Yabancı Para Çevrim Farkları
933.518 681.240
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
933.518 681.240
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.583.115 -2.711.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.598.159 13.985.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
287.846 139.235
Ana Ortaklık Payları
92.310.313 13.846.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.