KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:12
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.178.933 2.572.702
Dönem Karı (Zararı)
9.692.744 -4.475.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.692.744 -4.475.712
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.929.336 10.384.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 5.271.699 5.139.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-315.442 -962.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.072.661
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -104.878
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -315.442 214.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.939.837 6.831.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 1.288.261 -32.667
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 14.300 -173.249
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 3.637.276 7.037.157
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.000 819.426
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 318.387 -23.316
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -224.387 842.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.418 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-335.423 425.065
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -335.423 425.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 5.276.083 -1.868.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.187.750 -2.579.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.713.777 8.794.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -2.188.298 -238.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] 26.902.075 9.032.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.367.493 24.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -7.046.907 -26.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -320.586 51.276
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -1.949.928 -10.902.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] 250.353 -1.171.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.908.203 133.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 141 -100.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -18.908.344 234.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.119.323 -1.194.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.022 129.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 95.022 129.335
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 0 3.000.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.901.955 -1.391.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.946 285.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.928.901 -1.677.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.434.330 3.329.472
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 1.744.603 -756.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-831.467 -2.396.874
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.038 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 169.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000.505 -2.396.874
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -1.000.505 -2.396.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] -21.286.733 7.828.603
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.517.515 12.367.819
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 5.517.515 12.367.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.340.872 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -16.340.872
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -463.376 -539.216
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -4.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.939.267 8.004.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
283.423 431.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.655.844 8.436.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 13.027.510 5.493.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 11.371.666 13.929.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.365 28.190.669 -28.630.034 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.481.167 431.965 -4.433.596 -5.482.798 -21.385 -5.504.183
Dönem Karı (Zararı)
-4.433.596 -4.433.596 -42.116 -4.475.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.481.167 431.965 -1.049.202 20.731 -1.028.471
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -2.201.286 4.422.304 22.988.902 26.778.832 -4.433.596 306.704.222 128.920 306.833.142
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-83.437 16.426.504 -16.343.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.521 90.539 9.706.796 9.461.814 178.832 9.640.646
Dönem Karı (Zararı)
9.706.796 9.706.796 -14.052 9.692.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.521 90.539 -244.982 192.884 -52.098
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.090.735 -4.448.486 4.762.118 22.988.902 33.417.469 9.706.796 320.866.781 350.623 321.217.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 11.371.666 13.027.510
Ticari Alacaklar
[7] 46.680.205 71.220.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.904.693 2.716.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.775.512 68.503.888
Diğer Alacaklar
[9] 9.409.132 2.041.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.053.625 1.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.355.507 2.039.684
Stoklar
[10] 62.932.426 60.667.056
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 477.587 604.728
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
477.587 604.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 1.261.661 3.006.264
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 8.550.416 8.700.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.550.416 8.700.574
ARA TOPLAM
140.683.093 159.268.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.683.093 159.268.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 17.313.519 16.978.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
[15] 240.083.690 244.494.528
Arazi ve Arsalar
159.770.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.659.000 8.659.000
Binalar
40.869.489 40.869.489
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.750.792 43.613.975
Taşıtlar
2.279.102 1.965.844
Mobilya ve Demirbaşlar
2.682.461 2.340.946
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.082.160 1.082.160
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-19.009.314 -13.806.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 23.507 52.901
Diğer Haklar
23.507 52.901
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
314.079.717 318.184.526
TOPLAM VARLIKLAR
454.762.810 477.452.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 50.145.060 66.339.236
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.145.060 66.339.236
Banka Kredileri
50.145.060 66.339.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 5.686.902 725.268
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.622.328 195.900
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.622.328 195.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
64.574 529.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
64.574 529.368
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 216.457 176.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
216.457 176.058
Ticari Borçlar
[7] 29.288.562 47.878.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.571 19.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.268.991 47.858.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 2.391.710 2.080.259
Diğer Borçlar
[9] 145.583 50.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
145.331 50.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 4.608.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 630.969 616.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
199.280 199.280
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
431.689 417.389
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.254.566 976.965
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.254.566 976.965
ARA TOPLAM
89.759.809 123.452.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.759.809 123.452.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 4.522.086 4.668.782
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.522.086 4.668.782
Banka Kredileri
4.522.086 4.668.782
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 11.671.316 9.963.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.671.316 9.963.654
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 26.863.811 17.062.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.785.597 32.423.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.545.406 155.875.822
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.866.781 321.404.967
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 228.642.249 229.061.207
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.642.249 229.061.207
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
233.090.735 233.174.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.448.486 -4.112.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 4.762.118 4.671.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.762.118 4.671.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 22.988.902 22.988.902
Yasal Yedekler
22.988.902 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 33.417.469 26.990.965
Net Dönem Karı veya Zararı
9.706.796 16.343.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 350.623 171.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.217.404 321.576.758
TOPLAM KAYNAKLAR
454.762.810 477.452.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 121.651.551 89.151.883 62.645.296 50.488.848
Satışların Maliyeti
[27] -92.974.920 -82.347.677 -41.926.970 -43.793.470
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.676.631 6.804.206 20.718.326 6.695.378
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
28.676.631 6.804.206 20.718.326 6.695.378
Genel Yönetim Giderleri
[28] -10.110.328 -7.562.411 -4.931.051 -4.151.035
Pazarlama Giderleri
[29] -3.736.684 -3.280.946 -1.884.657 -1.577.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 20.462.184 12.445.752 5.869.626 6.261.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -15.533.769 -6.409.390 -5.136.648 -2.950.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.758.034 1.997.211 14.635.596 4.277.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 7.233.016 41.836 7.163.706 41.836
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -79.131 0 -79.131 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 335.423 -425.065 639.095 227.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.247.342 1.613.982 22.359.266 4.546.737
Finansman Gelirleri
[32] 2.550.411 2.441.688 528.869 1.167.653
Finansman Giderleri
[32] -10.312.715 -10.419.778 -3.982.369 -5.397.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.485.038 -6.364.108 18.905.766 317.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -9.792.294 1.888.396 -8.449.808 1.084.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -705.304 1.436.381 -705.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.792.294 2.593.700 -9.886.189 1.789.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.692.744 -4.475.712 10.455.958 1.401.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.692.744 -4.475.712 10.455.958 1.401.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.052 -42.116 -33.413 -33.161
Ana Ortaklık Payları
9.706.796 -4.433.596 10.489.371 1.434.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-335.521 -1.481.167 -438.021 -77.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -419.401 -1.851.457 -547.526 -96.632
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.880 370.290 109.505 19.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 83.880 370.290 109.505 19.325
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
90.539 431.965 -50.891 69.300
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.539 431.965 -50.891 69.300
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
90.539 431.965 -50.891 69.300
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-244.982 -1.049.202 -488.912 -8.007
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.447.762 -5.524.914 9.967.046 1.393.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
178.832 1.080 143.756 10.035
Ana Ortaklık Payları
9.268.930 -5.525.994 9.823.290 1.383.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958695


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.