KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 19:26
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 158.368.917 -345.771 3.194.526 2.528.810 20.183.357 13.109.775 218.388.861 136.719 218.525.580
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.196.168 -374.348 795.813 28.630.036 104.247.669 13.586 104.261.255
Dönem Karı (Zararı)
28.630.036 28.630.036 -512 28.629.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.196.168 -374.348 795.813 75.617.633 14.098 75.631.731
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.558.150 1.558.150 1.558.150
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 0 349.247 233.565.085 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.036 311.952.287 150.305 312.102.592
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.565.085 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.162 28.630.036 311.952.287 150.305 312.102.592
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.365 28.190.671 -28.630.036 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.913 -3.392.846 681.240 212.132 16.343.067 13.452.680 -25.306 13.427.374
Dönem Karı (Zararı)
16.343.067 16.343.067 -25.306 16.317.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.913 -3.392.846 681.240 212.132 -2.890.387 -2.890.387
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
46.792 46.792
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.710.899 18.611.170
Dönem Karı (Zararı)
16.317.761 28.630.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.317.761 28.630.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.122.822 -21.460.133
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 11.481.349 7.929.822
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.089.550 -2.457.178
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -1.099.899 -2.457.178
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 10.349 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.044.349 1.488.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 1.270.258 1.328.374
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] -126.649 160.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 3.900.740 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-500.578 -581.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -1.851.668 -12.820
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 1.351.090 -569.149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
87.774 -14.567.021
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
87.774 -14.567.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-235.314 -13.272.402
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -235.314 -13.272.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 334.792 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.450.922 11.441.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.321.329 5.511.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -22.321.329 5.511.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-866.083 3.526.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -866.083 3.526.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -12.306.050 5.868.556
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -1.776.949 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.398.576 5.282.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 5.398.576 5.282.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.194.608 -227.613
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.732 204.435
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 20.732 204.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.405.211 -8.724.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.405.211 -8.724.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.010.339 18.611.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -3.700.560 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.724.102 -3.218.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
765.474 1.754.741
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 765.474 1.754.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.489.576 -4.972.859
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -3.489.576 -4.972.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] 16.288.153 -19.898.979
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.246.181 0
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 21.246.181 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -958.028 -7.656.586
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.656.586
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -958.028 0
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -12.242.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.853.152 -4.505.927
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
681.240 795.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.534.392 -3.710.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 5.493.118 9.203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 13.027.510 5.493.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 13.027.510 5.493.118
Ticari Alacaklar
[7] 71.220.283 49.041.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.716.395 1.614.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.503.888 47.426.445
Diğer Alacaklar
[9] 2.041.639 1.175.556
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[9] 2.039.684 1.175.556
Stoklar
[10] 60.667.056 48.371.355
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 604.728 557.401
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
604.728 557.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 3.006.264
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 8.700.574 7.243.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.700.574 7.243.090
ARA TOPLAM
159.268.054 111.881.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.268.054 111.881.648
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 16.978.096 16.742.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
[15] 244.494.528 253.174.084
Arazi ve Arsalar
159.770.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.659.000 8.659.000
Binalar
40.869.489 40.562.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.613.975 42.133.843
Taşıtlar
1.965.844 1.598.617
Mobilya ve Demirbaşlar
2.340.946 2.097.412
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.082.160 1.103.507
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-13.806.886 -2.750.295
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 52.901 130.592
Diğer Haklar
407.827 407.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-354.926 -277.235
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.184.526 326.706.459
TOPLAM VARLIKLAR
477.452.580 438.588.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 66.339.236 48.899.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.339.236 48.899.812
Banka Kredileri
66.339.236 48.899.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 725.268 1.712.243
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.900 837.700
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
195.900 837.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
529.368 874.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
529.368 874.543
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 176.058 156.542
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
176.058 156.542
Ticari Borçlar
[7] 47.878.519 43.487.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.571 120.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.858.948 43.367.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 1.119.323 1.194.608
Diğer Borçlar
[9] 50.420 28.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
111 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.309 28.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 4.608.814 694.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 616.669 1.061.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
199.280 517.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
417.389 544.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.937.901 1.677.349
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.937.901 1.677.349
ARA TOPLAM
123.452.208 98.912.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.452.208 98.912.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 4.668.782 525.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.668.782 525.079
Banka Kredileri
4.668.782
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
525.079
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 9.963.654 4.134.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.963.654 4.134.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 17.062.794 22.185.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.423.614 27.572.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.875.822 126.485.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.404.967 311.952.287
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 229.061.207 232.844.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.061.207 232.844.967
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
233.174.172 233.565.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.112.965 -720.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 4.671.579 3.990.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.671.579 3.990.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 22.988.902 22.549.537
Yasal Yedekler
22.988.902 22.549.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 26.990.965 2.588.162
Net Dönem Karı veya Zararı
16.343.067 28.630.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 171.791 150.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.576.758 312.102.592
TOPLAM KAYNAKLAR
477.452.580 438.588.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 244.530.767 212.355.876
Satışların Maliyeti
[27] -193.849.460 -191.926.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.681.307 20.429.015
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
50.681.307 20.429.015
Genel Yönetim Giderleri
[28] -20.242.471 -16.843.288
Pazarlama Giderleri
[29] -8.453.303 -9.050.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 40.379.161 30.205.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -27.295.282 -11.066.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.069.412 13.673.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 433.611 13.501.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -143.962 -13.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 235.314 12.603.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.594.375 39.765.081
Finansman Gelirleri
[32] 8.562.017 10.513.182
Finansman Giderleri
[32] -27.524.168 -24.693.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.632.224 25.584.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -314.463 3.044.721
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.608.814 -2.503.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.294.351 5.548.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.317.761 28.629.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.317.761 28.629.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.306 -512
Ana Ortaklık Payları
16.343.067 28.630.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.392.846 80.303.073
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 90.611.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -4.241.056 -467.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
848.210 -9.840.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 848.210 -9.840.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
681.240 280.223
Yabancı Para Çevrim Farkları
681.240 280.223
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
681.240 280.223
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.711.606 80.583.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.606.155 109.212.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.235 13.586
Ana Ortaklık Payları
13.466.920 109.199.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,17% Hacim : 11.753 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1320 Değişim: -0,28%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,6947 Değişim: -0,09%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
453,59 Değişim: -0,81%
Düşük 453,30 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.