KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:26
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 158.368.917 -345.771 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 218.388.862 136.719 218.525.581
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-741.388 -201.395 334.239 -3.243.239 -3.851.783 11.818 -3.839.965
Dönem Karı (Zararı)
-3.243.239 -3.243.239 5.030 -3.238.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-741.388 -201.395 334.239 -608.544 6.788 -601.756
Sermaye Arttırımı
-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-929.692 -929.692 -929.692
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
926.736 926.736 926.736
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -929.692 349.247 157.627.529 -547.166 3.528.765 22.549.537 1.956.749 -3.243.239 202.291.730 148.537 202.440.267
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325
Transferler
439.365 28.190.669 -28.630.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.481.167 431.965 -4.433.596 -5.482.798 -21.385 -5.504.183
Dönem Karı (Zararı)
-4.433.596 -4.433.596 -42.116 -4.475.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.481.167 431.965 -1.049.202 20.731 -1.028.471
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -2.201.286 4.422.304 22.988.902 26.778.832 -4.433.596 306.704.222 128.920 306.833.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.572.702 -8.932.935
Dönem Karı (Zararı)
-4.475.712 -3.243.239
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.475.712 -3.243.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.384.458 -9.551.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] 5.139.540 3.924.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-962.747 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -1.072.661 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] -104.878 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 214.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.831.241 -1.056.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -32.667 1.047.459
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] -173.249
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 7.037.157 -2.103.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
819.426 -610.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7, 9] -23.316 -5.579
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6, 7] 842.742 -604.904
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.230.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -12.230.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
425.065 576.294
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] 425.065 576.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] -1.868.067 -154.647
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.579.274 3.861.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 8.794.018 1.309.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-238.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.032.684 1.309.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 24.360 3.123.230
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.276 3.123.230
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -10.902.906 -4.696.044
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -1.171.647 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 133.860 -4.102.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
234.546 -4.102.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.194.608 -1.951.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 129.335 12.160.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
129.335 12.160.623
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 3.000.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.391.686 -1.981.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
285.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.677.349 -1.981.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.329.472 -8.932.935
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -756.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.396.874 125.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 125.599
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.396.874 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -2.396.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.828.603 8.326.259
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-929.692
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-929.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.367.819 9.255.951
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 12.367.819 9.255.951
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-539.216 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
[6] -539.216
Ödenen Temettüler
-4.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.004.431 -481.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
431.965 334.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.436.396 -146.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 5.493.118 9.203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 13.929.514 9.056.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 13.929.514 5.493.118
Ticari Alacaklar
[7] 41.040.313 49.041.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.853.349 1.614.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.186.964 47.426.445
Diğer Alacaklar
[9] 1.151.196 1.175.556
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26.916 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.124.280 1.175.556
Türev Araçlar
[18] 104.878 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
104.878 0
Stoklar
[10] 59.059.469 48.371.355
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 319.221 557.401
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
319.221 557.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 62.474 0
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 8.367.254 7.243.090
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.367.254 7.243.090
ARA TOPLAM
124.034.319 111.881.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.034.319 111.881.648
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 16.317.717 16.742.782
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
[15] 250.480.537 253.174.084
Arazi ve Arsalar
159.770.000 159.770.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.536.222 8.659.000
Binalar
40.318.429 40.562.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
39.112.355 41.406.025
Taşıtlar
581.718 807.058
Mobilya ve Demirbaşlar
749.258 814.666
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.082.160 1.103.507
Diğer Maddi Duran Varlıklar
330.395 51.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 81.473 130.592
Bilgisayar Yazılımları
406.983 407.827
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-325.510 -277.235
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
323.538.728 326.706.459
TOPLAM VARLIKLAR
447.573.047 438.588.107
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.517.952 48.899.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 54.517.952 48.899.812
Banka Kredileri
54.517.952 48.899.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
813.617 1.712.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 813.617 1.712.243
Banka Kredileri
0 837.700
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
813.617 874.543
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 134.541 156.542
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
134.541 156.542
Ticari Borçlar
[7] 44.748.198 43.487.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.571 120.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.728.627 43.367.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 1.388.768 1.194.608
Diğer Borçlar
[9] 159.523 28.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
111 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
159.412 28.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 705.304 694.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 370.789 1.061.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 517.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 370.789 544.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 4.940.798 1.677.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.940.798 1.677.349
ARA TOPLAM
107.779.490 98.912.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.779.490 98.912.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 7.754.989 525.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 7.754.989 525.079
Banka Kredileri
7.708.200 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.789 525.079
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 3.004.750 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.004.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 6.470.410 4.134.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.470.410 4.134.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 15.006.632 17.950.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.960.415 23.337.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.739.905 122.250.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.704.222 316.187.020
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.020.837 241.070.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 235.598.533 237.079.700
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
237.799.819 237.799.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.201.286 -720.119
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.422.304 3.990.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.988.902 22.549.537
Yasal Yedekler
[23] 22.988.902 22.549.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 26.778.832 2.588.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.433.596 28.630.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.920 150.305
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.833.142 316.337.325
TOPLAM KAYNAKLAR
447.573.047 438.588.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[25] 89.151.883 78.429.310 50.488.848 38.577.858
Satışların Maliyeti
[25] -82.347.677 -73.079.391 -43.793.470 -35.275.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.804.206 5.349.919 6.695.378 3.302.018
BRÜT KAR (ZARAR)
6.804.206 5.349.919 6.695.378 3.302.018
Genel Yönetim Giderleri
-7.562.411 -7.108.554 -4.151.035 -3.949.204
Pazarlama Giderleri
-3.280.946 -3.570.290 -1.577.989 -1.815.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 12.445.752 19.136.386 6.261.131 7.327.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -6.409.390 -8.622.750 -2.950.160 -2.615.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.997.211 5.184.711 4.277.325 2.248.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.836 241.320 41.836 157.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -425.065 -849.441 227.576 -39.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.613.982 4.576.590 4.546.737 2.366.409
Finansman Gelirleri
2.441.688 2.890.782 1.167.653 1.533.141
Finansman Giderleri
-10.419.778 -10.701.517 -5.397.340 -6.069.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.364.108 -3.234.145 317.050 -2.169.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] 1.888.396 -4.064 1.084.604 71.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-705.304 -964.324 -705.304 -211.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.593.700 960.260 1.789.908 283.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.475.712 -3.238.209 1.401.654 -2.097.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.475.712 -3.238.209 1.401.654 -2.097.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.116 5.030 -33.161 -16.348
Ana Ortaklık Payları
-4.433.596 -3.243.239 1.434.815 -2.081.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.481.167 -201.395 -77.307 -14.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -1.851.457 -251.744 -96.632 -18.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
370.290 50.349 19.325 3.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[12] 370.290 50.349 19.325 3.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
431.965 -188.661 69.300 128.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
431.965 -188.661 69.300 128.528
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
431.965 -188.661 69.300 128.528
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.049.202 -390.056 -8.007 113.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.524.914 -3.628.265 1.393.647 -1.983.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.080 11.818 10.035 -17.136
Ana Ortaklık Payları
-5.525.994 -3.640.083 1.383.612 -1.966.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870165


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.