KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 21:08
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-764.418 -764.418 -764.418 -764.418
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
65.219 -10.796.597 10.731.378 -65.219 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
294.947 294.947 294.947 1.790.224 1.790.224 13.109.775 13.109.775 15.194.946 -10.989.393 4.205.553
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 13.109.775 13.109.775 13.109.775 -15.224.253 -2.114.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
294.947 294.947 294.947 1.790.224 1.790.224 2.085.171 4.234.860 6.320.031
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-120.000 -120.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.759.774 -7.759.774 -7.759.774 7.593.893 7.593.893 -165.881
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-103.798 -103.798 -103.798 -103.798
Dönem Sonu Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 -20.020.727 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.430.902 -374.348 79.056.554 79.056.554 795.813 795.813 28.630.036 28.630.036 108.482.403 13.586 108.495.989
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 28.630.036 28.630.036 28.630.036 -512 28.629.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.430.902 -374.348 79.056.554 79.056.554 795.813 795.813 79.852.367 14.098 79.866.465
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393 -12.242.393
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.558.150 1.558.150 1.558.150 1.558.150
Dönem Sonu Bakiyeler
27 21.000.000 349.246 237.799.819 -720.119 237.079.700 237.079.700 3.990.339 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.036 31.218.199 316.187.021 150.305 316.337.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.368.777 -515.349
Dönem Karı (Zararı)
36 28.630.036 13.109.775
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.155.237 6.440.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 7.929.822 9.257.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.457.178 -5.576.307
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.457.178 -5.576.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.488.615 -45.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.328.374 -73.379
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.241 27.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-581.969 648.902
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.820 -12.543
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-569.149 661.445
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.275.711 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.275.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -13.272.402 9.431
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13.586 -10.989.393
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.136.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.668.880 -18.989.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9, 37 5.511.714 -13.337.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.526.523 7.717.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 5.868.556 -12.120.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9, 37 5.282.039 -1.013.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 204.435 -72.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.724.387 -163.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.143.679 560.325
Ödenen Temettüler
-12.242.393 -120.000
Ödenen Faiz
-3.304.896 -3.549.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-227.613 -182.513
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
2.776.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.218.118 -9.703.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 18 1.754.741 148.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17, 18 -4.404.379 -10.279.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 428.047
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -568.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.656.586 15.455.727
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.656.586 15.455.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.505.927 5.236.951
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
795.813 1.790.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.710.114 7.027.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.203.232 2.176.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.493.118 9.203.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.493.118 9.203.232
Ticari Alacaklar
44.452.077 51.320.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 37 1.614.683 6.069.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 42.837.394 45.251.891
Diğer Alacaklar
1.175.556 1.459.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.175.556 1.459.991
Stoklar
12 48.371.355 54.239.911
Peşin Ödenmiş Giderler
557.401 719.191
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 557.401 719.191
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.243.090 5.953.193
ARA TOPLAM
107.292.597 122.896.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.292.597 122.896.460
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.589.051 4.830.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.589.051 4.830.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 16.742.782 3.470.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 56.659.001 43.561.953
Maddi Duran Varlıklar
17 253.174.084 167.766.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 130.592 207.262
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 92.603 83.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
331.388.113 219.919.818
TOPLAM VARLIKLAR
438.680.710 342.816.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 49.930.898 58.447.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 837.701 1.855.803
Ticari Borçlar
43.487.650 39.588.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 37 120.314 78.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 43.367.336 39.509.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 2.100.371 1.929.213
Diğer Borçlar
800.452 596.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 800.398 595.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 694.296 1.786.005
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.061.462 638.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 517.424 255.036
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 544.038 383.797
ARA TOPLAM
98.912.830 104.840.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.912.830 104.840.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 525.078 1.965.096
Diğer Borçlar
723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.134.196 2.693.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.134.196 2.693.862
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 18.042.896 14.062.395
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.430.554 19.449.737
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.343.384 124.290.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
316.187.021 218.388.861
Ödenmiş Sermaye
27 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
237.079.700 158.023.146
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237.079.700 158.023.146
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 237.799.819 158.368.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -720.119 -345.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.990.339 3.194.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 3.990.339 3.194.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 22.549.537 2.528.810
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.588.163 20.183.358
Net Dönem Karı veya Zararı
36 28.630.036 13.109.775
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 150.305 136.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.337.326 218.525.580
TOPLAM KAYNAKLAR
438.680.710 342.816.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 212.355.876 219.755.977
Satışların Maliyeti
28 -191.926.861 -183.184.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.429.015 36.571.690
BRÜT KAR (ZARAR)
20.429.015 36.571.690
Genel Yönetim Giderleri
29 -16.843.288 -17.477.656
Pazarlama Giderleri
29 -9.050.365 -6.523.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 30.205.550 56.279.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.066.958 -47.165.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.673.954 21.685.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.501.622 15.407.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -13.965 -267.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 12.603.470 -1.393.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.765.081 35.431.642
Finansman Gelirleri
33 10.513.182 15.048.818
Finansman Giderleri
33 -24.693.460 -38.868.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.584.803 11.612.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.044.721 -1.331.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.503.509 -5.040.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 5.548.230 3.708.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.629.524 10.280.630
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 2.776.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.629.524 13.056.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -512 -52.969
Ana Ortaklık Payları
36 28.630.036 13.109.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80.303.073 294.946
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.611.369 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -467.935 368.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.840.361 -73.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.840.361 -73.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
280.223 1.835.379
Yabancı Para Çevrim Farkları
280.223 1.835.379
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
280.223 1.835.379
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.583.296 2.130.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.212.820 15.187.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.586 -10.989.393
Ana Ortaklık Payları
109.199.234 26.176.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.918 Değişim: 0,38% Hacim : 17.141 Mio.TL Son veri saati : 13:50
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.925
Açılış: 1.917
13,7779 Değişim: 0,43%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5783 Değişim: 0,27%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
788,96 Değişim: 0,31%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.