KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:14
KAP ***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985
Transferler
230.131 18.033.313 -19.163.444 -1.130.131 -900.000 -900.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.157 -139.157 -139.157 242.827 242.827 -1.501.463 -1.501.463 -1.397.793 48.500 -1.349.293
Dönem Karı (Zararı)
-1.501.463 -1.501.463 -1.501.463 54.059 -1.447.404
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.157 -139.157 -139.157 242.827 242.827 103.670 -5.559 98.111
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 172.969.012 -794.495 172.174.517 172.174.517 728.325 728.325 2.463.591 22.820.398 -1.501.463 21.318.935 218.034.614 11.215.078 229.249.692
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124
Transferler
-415.990 -415.990 -415.990 0 65.219 -10.380.607 10.731.378 350.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.828 -117.828 -117.828 602.223 602.223 -2.590.717 -2.590.717 -2.106.322 897.271 -1.209.051
Dönem Karı (Zararı)
-2.590.717 -2.590.717 -2.590.717 881.073 -1.709.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.828 -117.828 -117.828 602.223 602.223 484.395 16.198 500.593
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
103.998 103.998 103.998 0 103.998
Dönem Sonu Bakiyeler
14 21.000.000 349.246 165.712.701 -758.546 164.954.155 164.954.155 2.006.525 2.006.525 2.528.810 13.977.669 -2.590.717 11.386.952 202.225.688 12.143.383 214.369.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.585.547 7.526.691
Dönem Karı (Zararı)
17 -2.590.717 -1.501.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
730.392 5.301.102
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.443.931 2.887.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.296.025 2.372.332
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.296.025 2.372.332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.264 352.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.214 420.330
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.050 -68.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-89.288 -217.451
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.099 -1.012
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-86.189 -216.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -278.761 -141.497
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
897.271 48.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.158.656 4.415.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 4.084.278 5.514.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.251.676 -2.522.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.178.120 -5.299.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 4.574.963 9.083.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 -145.315 121.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.571.174 -2.481.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.298.331 8.214.767
Ödenen Faiz
-571.450 -611.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-141.334 -76.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-444.873 -2.121.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 301.224 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -746.097 -2.121.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-485.859 -5.913.633
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -485.859 -5.913.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
654.815 -508.474
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
602.223 242.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.257.038 -265.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.176.057 2.817.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.433.095 2.551.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.433.095 2.176.057
Ticari Alacaklar
38.417.327 42.196.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 18 4.072.508 3.013.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.344.819 39.183.110
Diğer Alacaklar
1.756.000 1.714.933
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 51.366 57.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.704.634 1.657.835
Stoklar
7 50.297.467 42.119.347
Peşin Ödenmiş Giderler
1.904.491 1.115.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 75.774 71.801
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.828.717 1.043.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 185.354
Diğer Dönen Varlıklar
7.312.540 8.834.086
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.312.540 8.834.086
ARA TOPLAM
103.120.920 98.341.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.120.920 98.341.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
9.226 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.226 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 3.758.572 3.479.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.990.000 43.990.000
Maddi Duran Varlıklar
10 185.929.672 187.907.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 153.690 174.503
Peşin Ödenmiş Giderler
203 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
203 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 67.772 62.874
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
233.909.135 235.615.105
TOPLAM VARLIKLAR
337.030.055 333.956.707
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 47.828.831 48.967.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 987.910 949.821
Ticari Borçlar
45.040.242 41.240.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 85.195 46.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 44.955.047 41.194.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.469.068 1.579.498
Diğer Borçlar
493.987 631.975
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
493.933 631.921
Ertelenmiş Gelirler
1.244.061 700.053
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.244.061 700.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 358.365 51.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
562.963 701.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 154.550 345.391
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 408.413 356.363
ARA TOPLAM
98.985.427 94.822.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.985.427 94.822.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 496.983 456.500
Diğer Borçlar
752.936 760.263
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
752.936 760.263
Ertelenmiş Gelirler
90.750 20.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
90.750 20.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.281.716 2.971.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.281.716 2.971.833
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 19.053.172 19.451.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.675.557 23.659.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.660.984 118.482.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.225.688 204.228.012
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
164.954.155 165.487.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
164.954.155 165.487.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 165.712.701 166.128.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -758.546 -640.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.006.525 1.404.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 2.006.525 1.404.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.528.810 2.463.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 13.977.669 24.254.278
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -2.590.717 -10.731.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 12.143.383 11.246.112
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.369.071 215.474.124
TOPLAM KAYNAKLAR
337.030.055 333.956.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 43.868.436 50.582.250
Satışların Maliyeti
15 -40.086.054 -45.520.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.782.382 5.061.647
BRÜT KAR (ZARAR)
3.782.382 5.061.647
Genel Yönetim Giderleri
-3.578.552 -3.578.123
Pazarlama Giderleri
-1.404.438 -2.509.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.854.168 10.137.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.079.879 -7.838.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.573.681 1.272.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158.841 25.412
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-255.712 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -228.576 -35.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.248.234 1.262.488
Finansman Gelirleri
182.868 4.295.573
Finansman Giderleri
-5.027.847 -7.233.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.596.745 -1.675.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-112.899 228.114
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -378.832 -375.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 265.933 603.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.709.644 -1.447.404
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.709.644 -1.447.404
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 881.073 54.059
Ana Ortaklık Payları
17 -2.590.717 -1.501.463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.173 -152.067
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -140.216 -190.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.043 38.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 28.043 38.017
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
612.766 250.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
612.766 250.178
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
612.766 250.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
500.593 98.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.209.051 -1.349.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
897.271 48.500
Ana Ortaklık Payları
-2.106.322 -1.397.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682766


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3119 Değişim: 0,55%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3356
Açılış: 9,2611
10,8279 Değişim: 0,76%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8519
Açılış: 10,7467
528,72 Değişim: 0,44%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.