KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 20:03
KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Yeni Bakiye
323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.690 -34.690
Kar Dağıtımı
1.044 -22.551 -21.507
Dağıtılan Temettü
-21.507 -21.507
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.044 -1.044
Dönem Sonu Bakiyeler
20 323.000 -95 14.960 17.688 -34.690 320.863
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706
Yeni Bakiye
20 323.000 -95 14.960 26.841 364.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.889 32.889
Kar Dağıtımı
457 -457
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
457 -457
Dönem Sonu Bakiyeler
20 323.000 -95 15.417 26.384 32.889 397.595


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
170.032 157.228
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
22 170.032 157.228
Finansal Kiralama Gelirleri
170.032 157.228
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -96.142 -142.517
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-84.237 -107.781
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-106 -75
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.524 -32.756
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.275 -1.905
BRÜT KAR (ZARAR)
73.890 14.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -12.863 -11.423
Personel Giderleri
-9.190 -8.786
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-212 -113
Genel İşletme Giderleri
-3.461 -2.524
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
61.027 3.288
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 477.120 422.298
Bankalardan Alınan Faizler
222 3.318
Temettü Gelirleri
764 413
Kambiyo İşlemleri Karı
463.196 374.404
Diğer
12.938 44.163
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -20.830 -85.572
Özel Karşılıklar
-20.830 -85.572
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -459.324 -374.003
Kambiyo İşlemleri Zararı
-457.762 -372.398
Diğer
-1.562 -1.605
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
57.993 -33.989
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.993 -33.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -25.104 -701
Cari Vergi Karşılığı
-19.097 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.007 -701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
32.889 -34.690
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
32.889 -34.690
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.889 -34.690
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.087 52.920
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
125.301 128.442
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-81.121 -89.440
Alınan Temettüler
764 413
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.445 27.142
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7,25 519 531
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.651 -12.814
Ödenen Vergiler
-21.929 -2.200
Diğer
759 846
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
261.420 151.021
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-748.976 12.438
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.215 3.836
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
981.187 138.780
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.994 -4.033
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
280.507 203.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -755 -463
Diğer
-477
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.232 -463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
98.724 210.467
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-323.812 -325.000
Temettü Ödemeleri
-21.507
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-225.088 -136.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.149 22.345
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
65.336 89.783
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 21.086 173.219
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 86.422 263.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.889 -34.690
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.889 -34.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 15.556 70.866 86.422 1.600 19.486 21.086
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.718.519 2.035.694 3.754.213 963.057 2.088.547 3.051.604
Kiralama İşlemleri (Net)
6 1.667.952 1.868.081 3.536.033 911.352 1.905.139 2.816.491
Finansal Kiralama Alacakları
2.533.486 2.150.175 4.683.661 1.280.029 2.173.309 3.453.338
Kazanılmamış Gelirler (-)
-865.534 -282.094 -1.147.628 -368.677 -268.170 -636.847
Takipteki Alacaklar
7 109.166 468.535 577.701 110.306 464.017 574.323
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -58.599 -300.922 -359.521 -58.601 -280.609 -339.210
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 1.818 1.818 1.818 1.818
İştirakler (Net)
1.818 1.818 1.818 1.818
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2.447 2.447 2.584 2.584
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.819 1.819 1.679 1.679
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 0 0 602 602
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 8.022 8.022 14.029 14.029
DİĞER AKTİFLER
12 49.129 170.899 220.028 25.535 123.831 149.366
ARA TOPLAM
1.797.310 2.277.459 4.074.769 1.010.904 2.231.864 3.242.768
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 801 801 801 801
Satış Amaçlı
801 801 801 801
VARLIKLAR TOPLAMI
1.798.111 2.277.459 4.075.570 1.011.705 2.231.864 3.243.569
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 1.428.822 1.979.521 3.408.343 505.434 1.906.701 2.412.135
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 1.288 328 1.616 1.684 356 2.040
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 97.808 97.808 322.896 322.896
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 3.172 3.172 3.569 3.569
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.172 3.172 3.569 3.569
CARİ VERGİ BORCU
5.595 5.595
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 71.120 90.321 161.441 87.186 51.037 138.223
ARA TOPLAM
1.607.805 2.070.170 3.677.975 920.769 1.958.094 2.878.863
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
20 397.595 397.595 364.706 364.706
Ödenmiş Sermaye
323.000 323.000 323.000 323.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-95 -95 -95 -95
Kar Yedekleri
15.417 15.417 14.960 14.960
Yasal Yedekler
15.417 15.417 14.960 14.960
Kar veya Zarar
59.273 59.273 26.841 26.841
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.384 26.384 17.688 17.688
Dönem Net Kâr veya Zararı
32.889 32.889 9.153 9.153
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.005.400 2.070.170 4.075.570 1.285.475 1.958.094 3.243.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39.424.382 60.398.168 99.822.550 31.859.820 55.828.884 87.688.704
VERİLEN TEMİNATLAR
21 171.718 15.434 187.152 173.328 13.055 186.383
TAAHHÜTLER
20.419 20.419 37.526 37.526
Cayılamaz Taahhütler
21 20.419 20.419 37.526 37.526
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.453 1.173 3.626 2.184 1.017 3.201
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
39.598.553 60.435.194 100.033.747 32.035.332 55.880.482 87.915.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867653


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.358 Değişim: 0,64% Hacim : 9.205 Mio.TL Son veri saati : 17:00
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5628 Değişim: 0,12%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5832
Açılış: 8,5523
10,1171 Değişim: 0,11%
Düşük 10,0795 27.07.2021 Yüksek 10,1438
Açılış: 10,1059
495,93 Değişim: 0,33%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 497,04
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.