KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:37
KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.343 44.457
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.343 44.457


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 272.250 -95 8.745 8.745 33.680 33.680 314.580
Yeni Bakiye
26 272.250 -95 8.745 8.745 33.680 33.680 314.580
Dönem Net Karı (Zararı)
44.457 44.457 44.457
Dönem Sonu Bakiyeler
272.250 -95 8.745 8.745 78.137 33.680 44.457 359.037
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 272.250 -95 9.222 9.222 88.647 88.647 370.024
Yeni Bakiye
26 272.250 -95 9.222 9.222 88.647 88.647 370.024
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 50.750 -50.750 -50.750
Dönem Net Karı (Zararı)
30.343 30.343 30.343
Kar Dağıtımı
4.694 4.694 -4.694 -4.694
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 4.694 4.694 -4.694 -4.694
Dönem Sonu Bakiyeler
323.000 -95 13.916 13.916 63.546 33.203 30.343 400.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
64.145 51.455
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
143.661 83.632
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-74.347 -49.804
Alınan Temettüler
322
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.483 33.816
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.247 -6.413
Ödenen Vergiler
-10.123 -551
Diğer
-3.604 -9.225
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-48.486 -84.691
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-268.153 -187.608
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
11.651 1.968
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
207.618 74.671
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
398 26.278
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.659 -33.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
12 -81 -71
Diğer
13 -262 -7
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-343 -78
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
290.593 150.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-295.000 -125.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.407 25.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.072
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.837 -8.314
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3,15 118.878 50.573
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3,15 127.715 42.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 124.428 90.736
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
124.428 90.736
Finansal Kiralama Gelirleri
124.428 90.736
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -70.751 -51.872
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-49.883 -41.925
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.877 -8.045
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.991 -1.902
BRÜT KAR (ZARAR)
53.677 38.864
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -12.552 -11.562
Personel Giderleri
-7.247 -6.413
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-194 -89
Genel İşletme Giderleri
-4.478 -4.391
Diğer
-633 -669
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
41.125 27.302
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 475.135 584.488
Bankalardan Alınan Faizler
75 125
Temettü Gelirleri
322
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
33 2.679
Türev Finansal İşlemlerden
33 2.679
Kambiyo İşlemleri Karı
466.341 565.402
Diğer
8.364 16.282
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
32 -5.885 -1.707
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -459.403 -554.504
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-73 -3.832
Kambiyo İşlemleri Zararı
-459.330 -550.672
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.972 55.579
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.972 55.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-20.629 -11.122
Cari Vergi Karşılığı
-13.518 -10.195
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.111 -927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
30.343 44.457
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.343 44.457
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
30.343 44.457
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 0 0 0 1 0 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
7 1.984 125.731 127.715 2.690 116.187 118.877
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 1.818 0 1.818 1.496 0 1.496
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
9 673.483 2.294.482 2.967.965 616.062 2.107.826 2.723.888
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
639.155 2.174.786 2.813.941 585.568 2.009.049 2.594.617
Finansal Kiralama Alacakları
809.818 2.544.106 3.353.924 747.454 2.343.142 3.090.596
Kazanılmamış Gelirler (-)
-170.663 -369.320 -539.983 -161.886 -334.093 -495.979
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
24.412 18.835 43.247 26.553 47.768 74.321
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
9.916 100.861 110.777 3.941 51.009 54.950
DİĞER ALACAKLAR
11 1.973 5.526 7.499 1.448 5.310 6.758
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
10 35.751 39.101 74.852 41.074 35.561 76.635
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
80.301 224.969 305.270 84.344 218.984 303.328
Özel Karşılıklar (-)
-44.550 -185.868 -230.418 -43.270 -183.423 -226.693
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 628 628 661 661
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 1.111 1.111 975 975
Diğer
1.111 1.111 975 975
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
14 1.523 12 1.535 2.907 13 2.920
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 27.613 27.613 34.724 34.724
DİĞER AKTİFLER
16 38 38 21 21
ARA TOPLAM
745.922 2.464.852 3.210.774 702.059 2.264.897 2.966.956
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
17 5.038 5.038 790 790
Satış Amaçlı
5.038 5.038 790 790
AKTİF TOPLAMI
750.960 2.464.852 3.215.812 702.849 2.264.897 2.967.746
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18 72 72 7 7
ALINAN KREDİLER
19 106.833 2.303.776 2.410.609 79.988 2.119.179 2.199.167
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
20 290.593 0 290.593 295.000 0 295.000
Bonolar
290.593 0 290.593 295.000 0 295.000
DİĞER BORÇLAR
21 12.926 25.069 37.995 3.429 28.270 31.699
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
22 23.577 22.513 46.090 22.178 22.364 44.542
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
23 3.038 0 3.038 3.143 0 3.143
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
24 19.529 0 19.529 20.252 0 20.252
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.529 0 2.529 3.252 0 3.252
Diğer Karşılıklar
17.000 0 17.000 17.000 0 17.000
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
25 7.519 0 7.519 3.912 0 3.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
464.015 2.351.430 2.815.445 427.902 2.169.820 2.597.722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
400.367 0 400.367 370.024 0 370.024
Ödenmiş Sermaye
26 323.000 0 323.000 272.250 0 272.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-95 0 -95 -95 0 -95
Kar Yedekleri
26 13.916 0 13.916 9.222 0 9.222
Yasal Yedekler
13.916 0 13.916 9.222 0 9.222
Kar veya Zarar
63.546 0 63.546 88.647 0 88.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.203 0 33.203 33.203 0 33.203
Net Dönem Karı veya Zararı
30.343 0 30.343 55.444 0 55.444
PASİF TOPLAMI
864.382 2.351.430 3.215.812 797.926 2.169.820 2.967.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
26.873.324 44.442.747 71.316.071 26.202.554 37.935.011 64.137.565
VERİLEN TEMİNATLAR
27 271.587 53.727 325.314 165.833 45.462 211.295
TAAHHÜTLER
27 129.831 129.831 56.751 56.751
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 1.654 1.582 3.236 336 336 672
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.654 1.582 3.236 336 336 672
Vadeli Alım Satım İşlemleri
1.654 1.582 3.236 336 336 672
EMANET KIYMETLER
1.404 0 1.404 1.290 0 1.290
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
27.147.969 44.627.887 71.775.856 26.370.013 38.037.560 64.407.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702060


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2158 Değişim: -0,84%
Düşük 9,2103 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7512 Değişim: -0,69%
Düşük 10,7265 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,67 Değişim: 0,01%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.