KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:16
KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 0 0 52.631 972.898 0 0 16.936.107 3.725.462 0 25.376.739 0 25.376.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.534 0 704.534 0 704.534
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.176.589 1.273.315 -10.263 0 0 52.631 972.898 0 0 16.936.107 4.429.996 0 26.081.273 0 26.081.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.486 0 0 0 -57.618 278.202 0 0 0 0 1.902.704 2.118.802 0 2.118.802
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 57.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.618 0 57.618
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.234.207 1.268.829 -10.263 0 0 -4.987 1.251.100 0 0 16.936.107 4.429.996 1.902.704 28.257.693 0 28.257.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
74.629.198 95.693.190 170.322.388
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 34.122.440 36.209.031 70.331.471
Teminat Mektupları
32.444.236 27.895.125 60.339.361
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.782.441 12.209.041 13.991.482
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
30.661.795 15.686.084 46.347.879
Banka Kredileri
10.216 4.285.093 4.295.309
İthalat Kabul Kredileri
0 152.441 152.441
Diğer Banka Kabulleri
10.216 4.132.652 4.142.868
Akreditifler
30.364 3.885.151 3.915.515
Belgeli Akreditifler
30.364 3.885.151 3.915.515
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.637.624 143.662 1.781.286
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 25.662.251 2.855.558 28.517.809
Cayılamaz Taahhütler
25.607.103 2.785.244 28.392.347
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.124.809 2.255.014 3.379.823
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.513.541 530.230 5.043.771
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.653.584 0 3.653.584
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
46.439 0 46.439
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.500.921 0 12.500.921
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
33.296 0 33.296
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.734.513 0 3.734.513
Cayılabilir Taahhütler
55.148 70.314 125.462
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
55.148 70.314 125.462
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
14.844.507 56.628.601 71.473.108
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
14.844.507 56.628.601 71.473.108
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.728.025 15.537.044 20.265.069
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.858.360 9.976.069 11.834.429
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.869.665 5.560.975 8.430.640
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.638.148 29.656.791 35.294.939
Swap Para Alım İşlemleri
1.282.693 9.950.203 11.232.896
Swap Para Satım İşlemleri
4.355.455 6.718.532 11.073.987
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.494.028 6.494.028
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.494.028 6.494.028
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.478.334 5.442.009 9.920.343
Para Alım Opsiyonları
2.239.229 2.720.942 4.960.171
Para Satım Opsiyonları
2.239.105 2.721.067 4.960.172
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 5.992.757 5.992.757
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
917.789.973 257.523.013 1.175.312.986
EMANET KIYMETLER
459.496.909 34.769.439 494.266.348
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
180.418.164 719.063 181.137.227
Tahsile Alınan Çekler
16.750.860 22.853.220 39.604.080
Tahsile Alınan Ticari Senetler
223.948.487 4.209.177 228.157.664
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.319.597 193.508 4.513.105
Emanet Kıymet Alanlar
34.059.801 6.794.471 40.854.272
REHİNLİ KIYMETLER
458.293.064 222.753.574 681.046.638
Menkul Kıymetler
5.145.895 631.512 5.777.407
Teminat Senetleri
8.526.463 928.597 9.455.060
Emtia
25.813 0 25.813
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
362.659.135 187.569.900 550.229.035
Diğer Rehinli Kıymetler
74.624.916 30.964.024 105.588.940
Rehinli Kıymet Alanlar
7.310.842 2.659.541 9.970.383
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
992.419.171 353.216.203 1.345.635.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.704
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
216.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.985
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
220.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
-57.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
370.489
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-92.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.118.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 14.805.586 7.879.383
Kredilerden Alınan Faizler
12.236.473 6.506.619
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
69.065 32.803
Bankalardan Alınan Faizler
195.331 110.691
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
24.452 13.089
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.267.646 1.211.441
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.480 3.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
60.652 -363.625
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.201.514 1.571.574
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.619 4.740
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -10.681.140 -5.724.314
Mevduata Verilen Faizler
-7.960.363 -4.170.283
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-216.475 -114.801
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.858.066 -1.090.102
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-532.915 -298.526
Diğer Faiz Giderleri
-113.321 -50.602
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.124.446 2.155.069
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
907.220 500.848
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.188.510 652.197
Gayri Nakdi Kredilerden
250.435 133.094
Diğer
938.075 519.103
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-281.290 -151.349
Gayri Nakdi Kredilere
-38 -26
Diğer
-281.252 -151.323
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.149.532 -599.130
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 374.321 374.236
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 59.830 29.778
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.591 2.610
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
303.098 233.726
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-255.859 -206.558
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 374.240 126.528
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.690.525 2.587.329
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -1.015.243 -551.873
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.393.508 -745.518
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.281.774 1.289.938
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.281.774 1.289.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -379.070 -177.426
Cari Vergi Karşılığı
-3.587 56.536
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-760.780 -564.887
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
385.297 330.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.902.704 1.112.512
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.902.704 1.112.512
Grubun Karı (Zararı)
1.902.704 1.112.512
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 1,52210000 0,89000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.846.174 41.094.174 100.940.348
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.459.534 30.090.872 38.550.406
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.359.837 25.239.094 33.598.931
Bankalar
(3) 99.697 4.851.778 4.951.475
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.076.265 82.863 15.159.128
Devlet Borçlanma Senetleri
15.060.774 82.611 15.143.385
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
15.491 252 15.743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 908.156 533.484 1.441.640
Devlet Borçlanma Senetleri
845.642 461.488 1.307.130
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
62.514 71.996 134.510
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 35.423.396 9.480.279 44.903.675
Devlet Borçlanma Senetleri
35.423.396 9.480.279 44.903.675
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 672 906.676 907.348
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
672 906.676 907.348
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.849 0 -21.849
KREDİLER (Net)
162.283.716 74.619.485 236.903.201
Krediler
(5) 162.976.555 74.619.485 237.596.040
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
162.976.555 74.619.485 237.596.040
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5) 6.521.704 0 6.521.704
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -7.214.543 0 -7.214.543
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.038.536 0 -1.038.536
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-967.922 0 -967.922
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-5.208.085 0 -5.208.085
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.014.991 1.156.559 4.171.550
İştirakler (Net)
(7) 22.490 365.859 388.349
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.490 365.859 388.349
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 2.992.501 790.700 3.783.201
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.940.323 790.700 3.731.023
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
52.178 0 52.178
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.981.405 109 2.981.514
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
96.359 0 96.359
Şerefiye
0 0 0
Diğer
96.359 0 96.359
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 356.963 0 356.963
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.168 0 5.168
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(15) 1.954.514 886.225 2.840.739
VARLIKLAR TOPLAMI
230.539.290 117.756.552 348.295.842
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 131.743.392 89.575.812 221.319.204
ALINAN KREDİLER
(3) 535.339 15.941.999 16.477.338
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
36.557.398 4.440.686 40.998.084
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.054.403 10.377.787 13.432.190
Bonolar
3.054.403 0 3.054.403
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 10.377.787 10.377.787
FONLAR
(5) 2.769.229 0 2.769.229
Müstakrizlerin Fonları
323 0 323
Diğer
2.768.906 0 2.768.906
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.193 386.062 387.255
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.193 386.062 387.255
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 1.522.743 6.774 1.529.517
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
936.348 0 936.348
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
586.395 6.774 593.169
CARİ VERGİ BORCU
(10) 617.708 24 617.732
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 624.831 0 624.831
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 1.001.322 0 1.001.322
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.001.322 0 1.001.322
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 20.027.709 853.738 20.881.447
ÖZKAYNAKLAR
(13) 28.059.985 197.708 28.257.693
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
1.234.207 0 1.234.207
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.234.207 0 1.234.207
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.258.566 0 1.258.566
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.048.405 197.708 1.246.113
Kar Yedekleri
16.936.107 0 16.936.107
Yasal Yedekler
1.645.649 0 1.645.649
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.243.277 0 15.243.277
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
6.332.700 0 6.332.700
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.429.996 0 4.429.996
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.902.704 0 1.902.704
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
226.515.252 121.780.590 348.295.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.626.600
Alınan Faizler
13.050.260
Ödenen Faizler
-10.090.619
Alınan Temettüler
374.321
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.191.987
Elde Edilen Diğer Kazançlar
140.127
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
623.466
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.161.450
Ödenen Vergiler
-388.172
Diğer
-8.366.520
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.665.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-94.288
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.725
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-35.381.490
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.481.700
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.382.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
21.310.912
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-575.788
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.176.954
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-7.292.107
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.790.106
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-142.652
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-644.293
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
134.214
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.274.321
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.301.906
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.865.471
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.683.298
Diğer
17.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.051.384
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.071.044
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.019.660
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.262.701
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.768.128
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.121.864
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.353.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.940 Değişim: 1,55% Hacim : 22.979 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.947
Açılış: 1.928
13,5367 Değişim: 0,22%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2781 Değişim: -0,15%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
801,98 Değişim: 0,19%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 803,72
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.