;

KAP ***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:35
KAP ***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.425.000 39.156 -1.123.524 911.467 1.252.099 0 1.252.099
Transferler
911.467 -911.467 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.992 -2.026.967 -1.922.975 0 -1.922.975
Dönem Sonu Bakiyeler
1.425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -212.057 -2.026.967 0 -670.876 0 -670.876
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 0 31.407.132
Transferler
17.522.182 -17.522.182 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.172 -2.177.466 -2.096.294 0 -2.096.294
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
130.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 130.000.000 0 0 0 0 0 0 61.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.441 0 0 0 16.398.658 -2.177.466 0 169.310.838 0 169.310.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.777.529 2.005.197
Dönem Karı (Zararı)
-2.177.466 -2.026.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.177.466 -2.026.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.982.144 2.032.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 629.228 1.029.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 54.402 -305.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 372.926 86.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-194.025 1.304.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-923.919 -3.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
729.894 1.308.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -5.937.387
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-907.288 -82.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.445.359 2.000.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.634.552 1.961.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.448.645 -28.447.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.780.839 626.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -7.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.856.999 27.867.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.604.969 2.005.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.172.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.239.227 -322.202
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -68.168.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-895.966 -325.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -479.343 -300.149
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -416.623 -25.836
Alınan Faiz
825.632 3.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.870.727 -1.504.510
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -606.118 -600.934
Ödenen Faiz
-523.155 -903.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.853.971 178.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.853.971 178.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.875.850 242.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.729.821 420.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.729.821 7.875.850
Finansal Yatırımlar
4 75.009.311 903.031
Ticari Alacaklar
26.377.720 14.797.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.841.009 580.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.536.711 14.217.122
Diğer Alacaklar
19.115.433 6.546.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.115.433 6.546.386
Peşin Ödenmiş Giderler
8 165.991.683 112.587.933
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.205 16.589
Diğer Dönen Varlıklar
13 787.220 77.416
ARA TOPLAM
344.052.393 142.804.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
344.052.393 142.804.775
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.581.179 2.657.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.581.179 2.657.379
Maddi Duran Varlıklar
9 2.355.870 2.004.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.135.908 2.099.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
479.273 69.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 479.273 69.131
Peşin Ödenmiş Giderler
32.873 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.268.358 1.385.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.853.461 8.215.844
TOPLAM VARLIKLAR
352.905.854 151.020.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.608.048 1.666.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.608.048 1.666.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.608.048 1.666.031
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 985.046 369.884
Ticari Borçlar
59.324.129 46.543.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.254.672 3.763.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.069.457 42.779.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 914.920 606.456
Diğer Borçlar
1.396.249 9.275.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.382.051 9.165.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 14.198 109.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 117.332.822 55.885.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.766.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
536.956 420.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 445.541 329.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 91.415 91.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 105.941 28.928
ARA TOPLAM
182.204.111 118.563.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.204.111 118.563.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.058.789 869.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.058.789 869.021
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.058.789 869.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
332.116 180.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 332.116 180.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.905 1.049.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.595.016 119.613.487
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
169.310.838 31.407.132
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 15.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
130.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.205 -19.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.205 -19.967
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.205 -19.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 28.441 28.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 16.398.658 -1.123.524
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.177.466 17.522.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
169.310.838 31.407.132
TOPLAM KAYNAKLAR
352.905.854 151.020.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 23.422.747 4.640.745
Satışların Maliyeti
15 -23.665.705 -4.685.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-242.958 -44.548
BRÜT KAR (ZARAR)
-242.958 -44.548
Genel Yönetim Giderleri
-5.909.968 -467.399
Pazarlama Giderleri
-4.863.283 -1.459.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
196.882 463.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-232.690 -222.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.052.017 -1.730.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.937.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.114.630 -1.730.465
Finansman Gelirleri
4.064.781 3.848.923
Finansman Giderleri
-2.034.905 -4.228.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.084.754 -2.109.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
907.288 82.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
907.288 82.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.177.466 -2.026.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.177.466 -2.026.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.177.466 -2.026.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81.172 103.992
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 105.418 135.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.246 -31.063
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-24.246 -31.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.172 103.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.096.294 -1.922.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.096.294 -1.922.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026816


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.