KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:12
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 14.520.092 26.304.060 245.439 26.014.964
Satışların Maliyeti
12 -2.716.704 -6.288.617 -95.794 -6.073.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.803.388 20.015.443 149.645 19.941.599
BRÜT KAR (ZARAR)
11.803.388 20.015.443 149.645 19.941.599
Genel Yönetim Giderleri
13 -673.811 -260.012 -315.589 -191.337
Pazarlama Giderleri
13 -262.031 -8.979 -116.794 -7.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 369.657.872 8.535 -83.252.233 -15.109.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -148.833 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
380.376.585 19.754.987 -83.534.971 4.633.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
380.376.585 19.754.987 -83.534.971 4.633.388
Finansman Gelirleri
17 0 0 0 0
Finansman Giderleri
17 -1.165.365 -3.227.033 -597.534 -1.692.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
379.211.220 16.527.954 -84.132.505 2.940.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.015.286 535 17.073.074 3.205.038
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -126.615 0 278.970 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -73.888.671 535 16.794.104 3.205.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.852.934 -6.757.850
Dönem Karı (Zararı)
305.195.934 16.527.954
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 305.195.934 16.527.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-308.792.264 -13.353.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 85.504 143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.004 6.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.004 6.537
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.294 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 52.294 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-369.615.685 -13.359.497
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -369.615.685 -13.359.497
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 72.206.414 -535
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.521.795 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.256.604 -9.932.452
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23 -2.807.573 103.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.407.314 -16
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.219.402 -16
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -187.912 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.627 -16.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.327 3.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -41.327 3.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.076 2.587
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.999.839 -10.019.769
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -10.000.000 -10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 161 -19.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.8 0 3.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.8 0 -8.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.852.934 -6.757.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.388.057 -1.177.429
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 7.388.057 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
23 -1.177.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.434.752 7.928.038
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.524.752 7.928.038
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 10.524.752 7.928.038
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -90.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.125 -7.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.125 -7.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 30.125 7.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 6


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.28 0 30.125
Finansal Yatırımlar
4.982.478 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.982.478 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23 4.982.478 2.174.905
Diğer Alacaklar
3.186.414 1.779.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.998.502 1.779.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 187.912 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.627 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.627
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 202.634 71.410
ARA TOPLAM
8.375.153 4.055.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.375.153 4.055.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
574.523.433 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
574.523.433 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
23 574.523.433 200.774.010
Maddi Duran Varlıklar
25.668 28.708
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 25.668 28.708
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 700.957 783.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 16.047 5.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.266.105 201.591.866
TOPLAM VARLIKLAR
583.641.258 205.647.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.912.291 19.387.539
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.912.291 19.387.539
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 29.912.291 19.387.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
109.112 86.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
109.112 86.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 109.112 86.671
Ticari Borçlar
23.924 65.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.700 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 6.224 47.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 21.343 18.267
Diğer Borçlar
3.087 10.002.926
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.087 2.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.551.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
30.069.757 31.111.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.069.757 31.111.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
660.645 720.792
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
660.645 720.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 660.645 720.792
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.141 1.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.141 1.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 100.005.557 26.106.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.670.343 26.829.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.740.100 57.941.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.901.158 147.706.120
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.195 7.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.195 7.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 6.195 7.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.461.624 2.479.612
Yasal Yedekler
11 7.461.624 2.479.612
Diğer Yedekler
11 1.620.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
108.596.043 30.514.523
Net Dönem Karı veya Zararı
21 305.195.934 83.763.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
452.901.158 147.706.120
TOPLAM KAYNAKLAR
583.641.258 205.647.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,3 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Transferler
11 1.638.905 30.383.932 -32.022.837 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18 167 16.528.489 16.528.656 16.528.656
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.000 -8.549 -13.549 -13.549
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 70 2.479.612 920.255 39.724.282 16.528.489 89.673.815 89.673.815
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11 4.982.012 700.000 78.081.520 -83.763.532 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -896 305.195.934 305.195.038 305.195.038
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 6.195 7.461.624 1.620.255 108.596.043 305.195.934 452.901.158 452.901.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
305.195.934 16.528.489 -67.059.431 6.145.727
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-896 167 -854 -2.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.149 214 -1.095 -3.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
253 -47 241 820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 253 -47 241 820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-896 167 -854 -2.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
305.195.038 16.528.656 -67.060.285 6.142.822
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
305.195.038 16.528.656 -67.060.285 6.142.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862773


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -1,26% Hacim : 2.592 Mio.TL Son veri saati : 10:49
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6873 Değişim: 0,47%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1776 Değişim: 0,37%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,43 Değişim: 0,49%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.