KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 18:16
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 58.458.413 55.951.425 32.154.353 23.776.949
Satışların Maliyeti
12 -7.540.411 -32.896.323 -1.251.794 -4.518.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.918.002 23.055.102 30.902.559 19.258.662
BRÜT KAR (ZARAR)
50.918.002 23.055.102 30.902.559 19.258.662
Genel Yönetim Giderleri
13 -461.158 -475.529 -201.146 -90.114
Pazarlama Giderleri
13 -21.204 -8.972 -12.225 668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 33.667 2.836 25.132 1.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.469.307 22.573.437 30.714.320 19.170.817
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.469.307 22.573.437 30.714.320 19.170.817
Finansman Gelirleri
17 0 3.274 0 0
Finansman Giderleri
17 -5.335.471 -1.919.702 -2.108.438 -1.082.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.133.836 20.657.009 28.605.882 18.088.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.311 160 -3.846 -1.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.311 160 -3.846 -1.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.728.135 37.954.044
Dönem Karı (Zararı)
45.130.525 20.657.169
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 45.130.525 20.657.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.178.706 4.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 143 1.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 16
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 16
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.410 3.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.410
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.059
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.166.750 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -43.166.750 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.311 -223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.679.954 17.292.755
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23 103.260 -3.084.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.759.215 375.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.759.215 375.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
29 -8.046 -6.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.621 12.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.621 11.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 909 -2.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.020.348 20.021.014
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -10.000.000 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -20.348 21.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.135 -22.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.8 -1.284 -22.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.8 -8.851 -224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.728.135 37.954.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.123.895 -55.404.420
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
23 -4.123.895 -55.404.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.780.370 14.819.437
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.780.370 14.819.437
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
14.780.370 14.819.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
928.340 -2.630.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
928.340 -2.630.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23,27 7.247 2.630.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
935.587 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.28 935.587 7.247
Finansal Yatırımlar
0 103.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 103.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23 0 103.260
Diğer Alacaklar
1.777.199 17.984
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.777.199 17.984
Peşin Ödenmiş Giderler
8.046 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 8.046 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 50.236 48.952
ARA TOPLAM
2.771.068 177.443
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.771.068 177.443
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
165.725.515 118.455.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
165.725.515 118.455.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
23 165.725.515 118.455.769
Maddi Duran Varlıklar
0 56
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 0 56
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 87
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 87
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 202 1.882
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
165.725.717 118.457.794
TOPLAM VARLIKLAR
168.496.785 118.635.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.193.901 25.413.531
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.193.901 25.413.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 40.193.901 25.413.531
Ticari Borçlar
30.627 17.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 30.627 17.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.614 4.705
Diğer Borçlar
10.003.286 10.023.634
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 10.000.000 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 3.286 23.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 11.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9,18 0 2.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 0 8.851
ARA TOPLAM
50.233.428 35.470.326
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.233.428 35.470.326
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 10.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,23 0 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
916 6.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 916 6.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 31
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916 10.006.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.234.344 45.476.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.262.441 73.158.708
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.990 -97
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.990 -97
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -5.990 -97
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.479.612 840.707
Yasal Yedekler
11 2.479.612 840.707
Diğer Yedekler
11 920.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.716.932 9.348.899
Net Dönem Karı veya Zararı
19 45.130.525 32.022.837
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.262.441 73.158.708
TOPLAM KAYNAKLAR
168.496.785 118.635.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288
Transferler
11 208.674 2.724.941 -2.933.615 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18 -224 20.657.169 20.656.945 20.656.945
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 96 840.707 920.255 9.348.899 20.657.169 61.793.233 61.793.233
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 96 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Transferler
11 1.638.905 30.383.932 -32.022.837 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -5.893 45.130.525 45.124.632 45.124.632
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.000 -15.899 20.899 20.899
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 -5.990 -5.990 2.479.612 920.255 39.716.932 45.130.525 118.262.441 118.262.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.893 -224 -6.060 -138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -7.555 -287 -7.769 -177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.662 63 1.709 39
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.662 63 1.709 39
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.893 -224 -6.060 -138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.124.632 20.656.945 28.595.976 18.087.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.124.632 20.656.945 28.595.976 18.087.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794423


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.