KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:30
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 55.951.425 10.505.685 23.776.949 1.882.246
Satışların Maliyeti
31 -32.896.323 -5.836.275 -4.518.287 -70.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.055.102 4.669.410 19.258.662 1.811.553
BRÜT KAR (ZARAR)
23.055.102 4.669.410 19.258.662 1.811.553
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -475.529 -397.660 -90.114 -85.880
Pazarlama Giderleri
28,33 -8.972 -7.596 668 -1.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.836 642 1.601 540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.573.437 4.264.796 19.170.817 1.724.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.573.437 4.264.796 19.170.817 1.724.967
Finansman Gelirleri
37 3.274 111 0 0
Finansman Giderleri
37 -1.919.702 -896.439 -1.082.088 -296.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.657.009 3.368.468 18.088.729 1.428.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
160 -1.106 -1.198 48
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 160 -1.106 -1.198 48
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.657.169 3.367.362 18.087.531 1.428.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.657.169 3.367.362 18.087.531 1.428.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.657.169 3.367.362 18.087.531 1.428.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,68860000 0,11220000 0,60290000 0,04760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -2.437 484.055 3.823.976 2.947.960 37.279.661 0 37.279.661
Transferler
30 147.978 2.799.982 -2.947.960 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.703 3.367.362 3.370.065 3.370.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.703 3.367.362 3.370.065 3.370.065
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
920.255 920.255 920.255
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 266 632.033 920.255 6.623.958 3.367.362 41.569.981 41.569.981
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288
Transferler
30 208.674 2.724.941 -2.933.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.657.169 20.656.945 20.656.945
Dönem Karı (Zararı)
38 -224 20.657.169 20.656.945 20.656.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -224 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 96 840.707 920.255 9.348.899 20.657.169 61.793.233 61.793.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.954.044 3.322.930
Dönem Karı (Zararı)
20.657.169 3.367.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 20.657.169 3.367.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.120 -3.192.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.268 6.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.091.050
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -4.091.050
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.059 870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 1.283
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.059 -413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 889.537
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 889.537
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -223 1.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.292.755 3.148.253
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.084.553 2.691.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
375.000 385.473
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 375.000 375.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 10.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -6.596 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.662 88.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 750 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.912 88.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -2.037 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.021.014 -17.491
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 21.014 -17.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.735 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -22.511 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -224 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.954.044 3.322.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.404.420 -5.747.648
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
47 0 2.640.255
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -55.404.420 -8.387.903
Alınan Faiz
35 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.819.437 -1.372.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.819.437 8.698.800
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 14.819.437 8.698.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 0 -10.000.000
Ödenen Faiz
35 -95.541
Alınan Faiz
35 0 24.161
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.630.939 -3.797.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.630.939 -3.797.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.630.939 3.804.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 7.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.657.169 3.367.362 18.087.531 1.428.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-224 2.703 -138 -230
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -287 3.379 -177 -288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 63 -676 39 58
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 63 -676 39 58
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224 2.703 -138 -230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.656.945 3.370.065 18.087.393 1.427.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.656.945 3.370.065 18.087.393 1.427.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 0 2.633.690
Finansal Yatırımlar
6,47 3.508.359 423.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.508.359 423.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.508.359 423.806
Diğer Alacaklar
17.984 393.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.984 393.000
Peşin Ödenmiş Giderler
6.596 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.596 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 48.900 23.638
ARA TOPLAM
3.581.839 3.474.134
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.581.839 3.474.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
102.060.716 46.656.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
102.060.716 46.656.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
47 102.060.716 46.656.296
Maddi Duran Varlıklar
149 619
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 149 619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
348 1.146
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 348 1.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 352.609 352.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.413.822 47.010.338
TOPLAM VARLIKLAR
105.995.661 50.484.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.143.815 9.324.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.143.815 9.324.378
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 24.143.815 9.324.378
Ticari Borçlar
13.960 1.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 750 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.210 1.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.099 4.649
Diğer Borçlar
10.027.972 6.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 27.972 6.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.970 8.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.394 1.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.576 7.576
ARA TOPLAM
34.200.816 9.346.247
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.200.816 9.346.247
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.503 1.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.503 1.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.001.612 1.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.202.428 9.348.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.793.233 41.136.288
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96 320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96 320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 96 320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
840.707 632.033
Yasal Yedekler
30 840.707 632.033
Diğer Yedekler
30 920.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 9.348.899 6.623.958
Net Dönem Karı veya Zararı
41 20.657.169 2.933.615
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.793.233 41.136.288
TOPLAM KAYNAKLAR
105.995.661 50.484.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715575


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.563 Değişim: -0,37% Hacim : 28.109 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 1.562 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3692 Değişim: -0,67%
Düşük 7,3488 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9664 Değişim: -0,21%
Düşük 8,9372 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
441,07 Değişim: -1,05%
Düşük 440,00 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.