KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:11
KAP ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 32.174.476 8.623.439 20.023.711 1.392.098
Satışların Maliyeti
31 -28.378.036 -5.765.582 -18.483.487 -29.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.796.440 2.857.857 1.540.224 1.362.202
BRÜT KAR (ZARAR)
3.796.440 2.857.857 1.540.224 1.362.202
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -385.415 -311.780 -198.165 -134.175
Pazarlama Giderleri
28,33 -9.640 -6.350 -7.338 -805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.235 102 1.235 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.402.620 2.539.829 1.335.956 1.227.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.402.620 2.539.829 1.335.956 1.227.221
Finansman Gelirleri
37 3.274 111 684 -2.400
Finansman Giderleri
37 -837.614 -599.577 -515.692 -285.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.568.280 1.940.363 820.948 938.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.358 -1.154 988 85
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.358 -1.154 988 85
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.569.638 1.939.209 821.936 938.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.569.638 1.939.209 821.936 938.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.569.638 1.939.209 821.936 938.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,08570000 0,64600000 0,02740000 0,03130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -2.437 484.055 3.823.976 2.947.960 37.279.661 0 37.279.661
Transferler
30 147.978 -2.947.960 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 1.939.209 1.942.143 1.942.143
Dönem Karı (Zararı)
2.934 1.939.209 1.942.143 1.942.143
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.934 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
920.255 920.255 920.255
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 497 632.033 920.255 6.623.958 1.939.209 40.142.059 40.142.059
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288
Transferler
30 208.674 2.724.941 -293.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.569.638 2.569.552 2.569.552
Dönem Karı (Zararı)
38 -86 2.569.638 2.569.552 2.569.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -86 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.107 234 840.707 920.255 9.348.899 2.569.638 43.705.840 43.705.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.058.281 10.759.268
Dönem Karı (Zararı)
2.569.638 1.939.209
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.569.638 1.939.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.699 -2.804.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 914 4.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.325 -2.313.726
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 4.325 -2.313.726
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.842 1.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 992 906
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 850 127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -497.298
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -497.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.382 1.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.633.618 11.624.329
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.983.862 3.747.283
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
375.000 361.129
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 375.000 375.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 -13.871
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -5.013.193 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.106 7.519.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 7.510.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.106 9.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -2.265 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.133 -3.403
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 14.133 -3.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.537 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -39.451 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -86 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.058.281 10.759.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.142.182 -4.563.743
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
47 0 2.640.255
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -1.142.182 -8.222.755
Alınan Faiz
35 0 1.018.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.203.466 -10.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.203.466 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 14.203.466 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 0 -10.000.000
Alınan Faiz
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.003.003 -3.804.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.003.003 -3.804.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.630.939 3.804.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.633.942 111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.569.638 1.939.209 821.936 938.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-86 2.934 0 43
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -110 3.667 0 54
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 24 -733 0 -11
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 24 -733 0 -11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86 2.934 0 43
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.569.552 1.942.143 821.936 938.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.569.552 1.942.143 821.936 938.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 9.648.653 2.633.690
Finansal Yatırımlar
6,47 4.407.668 423.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.407.668 423.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4.407.668 423.806
Diğer Alacaklar
17.984 393.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.984 393.000
Peşin Ödenmiş Giderler
5.013.193 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.193 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 46.820 23.638
ARA TOPLAM
19.134.318 3.474.134
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.134.318 3.474.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47.798.478 46.656.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47.798.478 46.656.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
47 47.798.478 46.656.296
Maddi Duran Varlıklar
243 619
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 243 619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
608 1.146
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 608 1.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 353.659 352.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.152.988 47.010.338
TOPLAM VARLIKLAR
67.287.306 50.484.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.527.844 9.324.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.527.844 9.324.378
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 23.527.844 9.324.378
Ticari Borçlar
17.404 1.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.404 1.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.447 4.649
Diğer Borçlar
21.091 6.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.091 6.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.579 8.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.003 1.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.576 7.576
ARA TOPLAM
23.578.365 9.346.247
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.578.365 9.346.247
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.101 1.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.101 1.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.101 1.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.581.466 9.348.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.705.840 41.136.288
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
234 320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
234 320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 234 320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
840.707 632.033
Yasal Yedekler
30 840.707 632.033
Diğer Yedekler
30 920.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 9.348.899 6.623.958
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.569.638 2.933.615
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.705.840 41.136.288
TOPLAM KAYNAKLAR
67.287.306 50.484.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700398


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.