KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 18:28
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.796.717 7.796.717 7.796.717
Dönem Karı (Zararı)
7.796.717 7.796.717 7.796.717
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 7.796.717 835.034.080 835.034.080
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685
Transferler
16.577.043 154.335.816 -170.912.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.170.914 182.170.914 182.170.914
Dönem Karı (Zararı)
182.170.914 182.170.914 182.170.914
Kar Payları
-150.000.000 -150.000.000 -150.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 182.170.914 1.029.857.599 1.029.857.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.552.209 114.388.368
Dönem Karı (Zararı)
182.170.914 7.796.717
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
182.170.914 7.796.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.182.459 60.999.696
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 16.848.035 14.642.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-758.462 345.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 306.018 281.075
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.064.480 64.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.955.917 10.900.158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -929.340 -1.573.627
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 8.885.257 12.473.785
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 11.067.860 23.439.782
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.978.035 9.684.994
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.978.035 9.684.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 47.047.144 1.986.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.031.640 44.097.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.449.654 -1.908.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
542.329 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.991.983 -1.908.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
265.369 429.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
265.369 429.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.327 163.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
462.887 38.452.667
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
246.948 -1.055.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
215.939 39.508.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.002.479 -1.261.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-684.080 -1.580.459
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-684.080 -1.580.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.423.270 9.803.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.423.270 9.803.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
269.385.013 112.894.361
Alınan Faiz
790.250 1.587.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.318 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.619.736 -93.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.704.502 -60.695.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 195.754
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 195.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.769.228 -60.717.058
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.465.228 -60.715.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-304.000 -1.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
64.726 -173.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.112.122 -113.791.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.712.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
11.712.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.124.206 -12.477.163
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.124.206 -12.477.163
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.437 -371.219
Ödenen Temettüler
-100.000.000
Ödenen Faiz
-1.429.479 -941.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.735.585 -60.097.956
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.848.072 2.166.486
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.583.657 -57.931.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.918.753 66.110.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
402.502.410 8.178.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 402.641.823 158.919.076
Ticari Alacaklar
110.771.871 84.322.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 942 543.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 110.770.929 83.778.946
Diğer Alacaklar
198.698 200.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 198.698 200.491
Stoklar
818.695 835.022
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.149.948 6.853.361
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.149.948 6.853.361
Diğer Dönen Varlıklar
14 95.537.337 137.960.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 95.537.337 137.960.607
ARA TOPLAM
617.118.372 389.090.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
617.118.372 389.090.774
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Finansal Yatırımlar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
7 280.356 280.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 280.356 280.356
Türev Araçlar
56.211.168 46.233.133
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 56.211.168 46.233.133
Maddi Duran Varlıklar
8 867.566.772 880.684.725
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.761.073 12.951.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
311.241.505 312.943.833
Şerefiye
3 27.629.554 27.629.554
Diğer Haklar
9 283.611.951 285.314.279
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.184.898 18.812.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.184.898 18.812.554
Diğer Duran Varlıklar
14 106.489.523 106.489.523
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 106.489.523 106.489.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.372.835.295 1.378.495.316
TOPLAM VARLIKLAR
1.989.953.667 1.767.586.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.810.019 1.605.856
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
352.194 408.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 352.194 408.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.457.825 1.197.123
Banka Kredileri
5 10.180.278 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.277.547 1.197.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 250.096.111 247.543.945
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 250.096.111 247.543.945
Banka Kredileri
5 250.096.111 247.543.945
Ticari Borçlar
9.336.681 8.873.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 334.095 87.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.002.586 8.786.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 246.825 1.249.304
Diğer Borçlar
150.944.102 1.628.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 150.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 944.102 1.628.182
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 42.148.850 20.931.299
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.364.823 6.214.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.385.894 1.228.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.978.929 4.985.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
470.947.411 288.047.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.947.411 288.047.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
404.014.487 399.016.109
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
531.387 641.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 531.387 641.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
403.483.100 398.374.144
Banka Kredileri
5 389.139.390 384.738.222
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 14.343.710 13.635.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.817.395 7.729.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.838.464 1.692.950
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.978.931 6.036.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 78.316.775 75.106.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.148.657 481.852.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
960.096.068 769.899.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.029.857.599 997.686.685
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.037 21.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.037 21.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 21.037 21.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 42.350.942 25.773.899
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 42.350.942 25.773.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
266.523.248 262.187.432
Net Dönem Karı veya Zararı
182.170.914 170.912.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.029.857.599 997.686.685
TOPLAM KAYNAKLAR
1.989.953.667 1.767.586.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 290.017.674 90.546.536
Satışların Maliyeti
17 -42.857.015 -30.566.130
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
247.160.659 59.980.406
BRÜT KAR (ZARAR)
247.160.659 59.980.406
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.173.643 -2.692.632
Pazarlama Giderleri
18 -3.084.681 -620.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 27.385.552 4.243.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.049.101 -3.519.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.238.786 57.391.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
262.238.786 57.391.381
Finansman Giderleri
21 -33.020.728 -47.607.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.218.058 9.783.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.047.144 -1.986.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -43.837.287 -1.937.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.209.857 -49.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.170.914 7.796.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.170.914 7.796.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
182.170.914 7.796.717
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.170.914 7.796.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
182.170.914 7.796.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025010


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6691 Değişim: -0,08%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5212 Değişim: -0,18%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
975,39 Değişim: -0,07%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.