;

KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 23:30
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.526.690 60.743.702 -64.270.392 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.356.542 156.356.542 156.356.542
Dönem Karı (Zararı)
156.356.542 156.356.542 156.356.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-463.537 170.912.859 170.449.322 170.449.322
Dönem Karı (Zararı)
170.912.859 170.912.859 170.912.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-463.537 -463.537 -463.537
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.491.958 272.176.369
Dönem Karı (Zararı)
170.912.859 156.356.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.386.211 127.359.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 63.161.961 34.544.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.677.165 -110.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 937.115 317.333
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.740.050 -427.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.948.822 12.468.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.800.067 -5.960.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 42.748.889 18.428.882
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
93.605.442 10.347.668
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -57.446.075 27.751.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 25.438.896 42.358.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.650.368 14.922.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.512.775 -10.948.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-543.271 12.426.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.969.504 -23.375.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.708.860 -694.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.708.860 -694.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
829.955 -3.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.823.403 -1.676.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.343.015 969.057
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.166.418 -2.646.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-148.996 867.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.359.305 1.950.845
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.359.305 1.950.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.426.210 25.427.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
62.426.210 25.427.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
336.648.702 298.639.054
Alınan Faiz
2.814.409 5.959.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -176.744 -7.631
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.794.409 -32.414.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.506.435 -425.710.509
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.849.969 412.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 -85.508.859 -425.073.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 -85.508.859 -425.073.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
152.455 -50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.301.681 66.485.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
448.808.024 294.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 448.808.024 294.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-507.267.494 -208.324.062
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -374.972.822 -208.324.062
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -132.294.672 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.821.786 -3.172.092
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
-34.020.425 -6.917.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.683.842 -87.048.278
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5 53.124.901 20.493.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.808.743 -66.554.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.110.010 132.664.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 158.918.753 66.110.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 158.919.076 66.124.675
Ticari Alacaklar
84.322.217 34.809.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 543.271 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.778.946 34.809.442
Diğer Alacaklar
7 200.491 205.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 200.491 205.892
Stoklar
835.022 1.664.977
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.853.361 2.219.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.853.361 2.219.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.589.914
Diğer Dönen Varlıklar
14 137.960.607 61.880.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 137.960.607 61.880.570
ARA TOPLAM
389.090.774 171.495.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
389.090.774 171.495.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 100.000 100.000
Diğer Finansal Yatırımlar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
7 280.356 354.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 280.356 354.978
Türev Araçlar
15 46.233.133 21.723.420
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 46.233.133 21.723.420
Maddi Duran Varlıklar
8 880.684.725 849.661.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.951.192 12.381.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
312.943.833 319.686.110
Şerefiye
3 27.629.554 27.629.554
Diğer Haklar
9 811.276 223.236
Lisanslar
9 284.503.003 291.833.320
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.812.554 219.949
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.812.554 219.949
Diğer Duran Varlıklar
14 106.489.523 244.995.770
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 106.489.523 244.995.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.378.495.316 1.449.123.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.767.586.090 1.620.618.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 105.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.000.000
Banka Kredileri
5 105.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
249.149.801 152.481.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
408.733 132.466.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,23 408.733 171.710
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
132.294.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
248.741.068 20.014.708
Banka Kredileri
5 247.543.945 18.487.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.197.123 1.527.077
Ticari Borçlar
8.873.794 7.050.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 87.147 1.430.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.786.647 5.620.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.249.304 1.398.300
Diğer Borçlar
1.628.182 2.660.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.628.182 2.660.544
Türev Araçlar
0 32.936.362
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 32.936.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 20.931.299
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.214.661 967.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.228.708 684.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.985.953 282.290
ARA TOPLAM
288.047.041 302.493.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.047.041 302.493.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.016.109 293.153.876
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
641.965 109.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,23 641.965 109.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
398.374.144 293.043.904
Banka Kredileri
5 384.738.222 279.941.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.635.922 13.101.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.729.337 896.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.692.950 896.894
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.036.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 75.106.918 96.836.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.852.364 390.887.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
769.899.405 693.381.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
997.686.685 927.237.363
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.037 484.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.037 484.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 21.037 484.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.773.899 15.491.356
Yasal Yedekler
16 25.773.899 15.491.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
262.187.432 216.113.433
Net Dönem Karı veya Zararı
170.912.859 156.356.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
997.686.685 927.237.363
TOPLAM KAYNAKLAR
1.767.586.090 1.620.618.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 540.226.277 335.201.954
Satışların Maliyeti
17 -145.366.749 -88.705.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
394.859.528 246.496.297
BRÜT KAR (ZARAR)
394.859.528 246.496.297
Genel Yönetim Giderleri
18 -23.918.820 -14.143.854
Pazarlama Giderleri
18 -6.034.512 -3.100.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 59.967.787 49.577.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -19.537.816 -4.522.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
405.336.167 274.307.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
405.336.167 274.307.199
Finansman Gelirleri
21 11.671.843 0
Finansman Giderleri
21 -220.656.255 -75.592.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
196.351.755 198.714.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.438.896 -42.358.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -47.052.651 -27.295.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 21.613.755 -15.062.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
170.912.859 156.356.542
DÖNEM KARI (ZARARI)
170.912.859 156.356.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
170.912.859 156.356.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-463.537 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -579.421 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
115.884 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 115.884 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-463.537 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
170.449.322 156.356.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
170.449.322 156.356.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004309


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.