KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:34
KAP ***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 11.964.666 165.369.731 64.270.392 780.880.821 780.880.821
Transferler
3.526.690 60.743.702 -64.270.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.451.636 22.451.636 22.451.636
Dönem Karı (Zararı)
22.451.636 22.451.636 22.451.636
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 22.451.636 793.332.457 793.332.457
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.796.717 7.796.717 7.796.717
Dönem Karı (Zararı)
7.796.717 7.796.717 7.796.717
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 7.796.717 835.034.080 835.034.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.388.368 75.643.045
Dönem Karı (Zararı)
7.796.717 22.451.636
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.796.717 22.451.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.999.696 52.352.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 14.642.250 8.753.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.788 -285.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 281.075 124.169
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 64.713 -409.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.900.158 6.702.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.573.627 -1.083.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 12.473.785 7.785.742
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 23.439.782 5.583.407
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.684.994 24.231.578
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.684.994 24.231.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.986.724 7.367.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.097.948 503.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.908.848 -4.422.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.424.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.908.848 -16.847.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
429.383 289.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
429.383 289.690
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
163.270 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.452.667 -4.729.817
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.055.499 162.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.508.166 -4.892.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.261.382 -419.786
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.580.459 -444.908
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.580.459 -444.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.803.317 10.230.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.803.317 10.230.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
112.894.361 75.306.810
Alınan Faiz
1.587.299 1.060.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -93.292 -724.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.695.039 -12.235.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.754 114.500
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 195.754 114.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.717.058 -2.197.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -60.715.346 -2.197.142
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.712 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-173.735 -10.152.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.791.285 -15.013.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.477.163 -4.240.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.477.163 -4.240.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -371.219 -162.420
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
-941.903 -610.763
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.097.956 48.394.175
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.166.486 11.269.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.931.470 59.664.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.110.010 132.664.965
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.178.540 192.329.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.180.533 66.124.675
Ticari Alacaklar
36.718.290 34.809.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.718.290 34.809.442
Diğer Alacaklar
424.739 205.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 424.739 205.892
Stoklar
1.501.707 1.664.977
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.571.395 2.219.625
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.745.868 4.589.914
Diğer Dönen Varlıklar
14 70.213.009 61.880.570
ARA TOPLAM
121.355.541 171.495.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.355.541 171.495.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
354.978 354.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 354.978 354.978
Türev Araçlar
15 27.580.432 21.723.420
Maddi Duran Varlıklar
8 897.227.931 849.661.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.662.695 12.381.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
318.270.471 319.686.110
Şerefiye
3 27.629.554 27.629.554
Diğer Haklar
9 719.451 223.236
Lisanslar
9 289.921.466 291.833.320
Peşin Ödenmiş Giderler
13 393.243 219.949
Diğer Duran Varlıklar
14 226.860.014 244.995.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.483.449.764 1.449.123.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.604.805.305 1.620.618.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.000.000 105.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.000.000 105.000.000
Banka Kredileri
5 105.000.000 105.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
175.415.613 152.481.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.514.177 132.466.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 23 570.063 171.710
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,23 151.944.114 132.294.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.901.436 20.014.708
Banka Kredileri
5 21.516.928 18.487.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.384.508 1.527.077
Ticari Borçlar
45.503.059 7.050.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 374.663 1.430.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 45.128.396 5.620.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 136.918 1.398.300
Diğer Borçlar
1.080.085 2.660.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.080.085 2.660.544
Türev Araçlar
15 48.478.368 32.936.362
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.168.798 967.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 821.795 684.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 347.003 282.290
ARA TOPLAM
376.782.841 302.493.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.782.841 302.493.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
295.061.295 293.153.876
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.767 109.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 23 116.767 109.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
294.944.528 293.043.904
Banka Kredileri
5 281.131.342 279.941.950
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.813.186 13.101.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.041.146 896.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.041.146 896.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 96.885.943 96.836.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.988.384 390.887.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
769.771.225 693.381.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
835.034.080 927.237.363
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
484.574 484.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
484.574 484.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 484.574 484.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 25.773.899 15.491.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
262.187.432 216.113.433
Net Dönem Karı veya Zararı
7.796.717 156.356.542
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
835.034.080 927.237.363
TOPLAM KAYNAKLAR
1.604.805.305 1.620.618.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 88.232.804 74.938.505
Satışların Maliyeti
17 -30.566.130 -20.474.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.666.674 54.464.031
BRÜT KAR (ZARAR)
57.666.674 54.464.031
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.692.632 -2.847.736
Pazarlama Giderleri
18 -620.690 -687.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.557.293 17.396.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.519.264 -51.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.391.381 68.274.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.391.381 68.274.899
Finansman Giderleri
21 -47.607.940 -38.455.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.783.441 29.819.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.986.724 -7.367.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.937.338 -14.608.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -49.386 7.241.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.796.717 22.451.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.796.717 22.451.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.796.717 22.451.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç/(Kayıp) 25 0,01450000 0,04190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.796.717 22.451.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.796.717 22.451.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7251 Değişim: 0,07%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3677 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,10 Değişim: -0,01%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.