KAP ***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:54
KAP ***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
230.454 125.226 355.680 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
(5-3-1) 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5-3-1) 122.235 122.235
Cayılamaz Taahhütler
122.235 122.235
Diğer Cayılamaz Taahhütler
122.235 122.235
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5-3-2) 108.219 125.226 233.445
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
42.811 45.588 88.399
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
42.811 45.588 88.399
Alım Satım Amaçlı İşlemler
65.408 79.638 145.046
Para ve Faiz Swap İşlemleri
65.408 79.638 145.046
Swap Para Alım İşlemleri
65.408 65.408
Swap Para Satım İşlemleri
79.638 79.638
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(5-3-5) 5.997 0 5.997
EMANET KIYMETLER
5.997 5.997
Tahsile Alınan Çekler
5.997 5.997
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
236.451 125.226 361.677 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.061 0 4.061
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5-1-1) 4.061 0 4.061
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
0 0 0
Bankalar
(5-1-3) 4.061 0 4.061
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5-1-2) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5-1-4) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5-1-6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5-1-2) 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5-1-11) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(5-1-5) 887.092 100.051 987.143
Krediler
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5-1-10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5-1-5) 2.337.662 302.611 2.640.273
Özel Karşılıklar (-)
(5-1-5) -1.450.570 -202.560 -1.653.130
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5-1-16) 27.524 0 27.524
Satış Amaçlı
27.524 0 27.524
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.269 0 1.269
İştirakler (Net)
(5-1-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5-1-8) 1.269 0 1.269
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.269 0 1.269
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5-1-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5-1-12) 2.190 0 2.190
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5-1-13) 2.494 0 2.494
Şerefiye
0 0 0
Diğer
2.494 0 2.494
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5-1-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5-1-15) 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5-1-17) 14.032 1.649 15.681
VARLIKLAR TOPLAMI
938.662 101.700 1.040.362
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5-2-1) 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5-2-3) 568.932 48.987 617.919
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5-2-4) 57.266 0 57.266
Bonolar
57.266 0 57.266
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33.060 0 33.060
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5-2-2) 27.488 0 27.488
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5-2-7) 5.572 0 5.572
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(5-2-6) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5-2-8) 4.345 0 4.345
Genel Karşılıklar
0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
4.097 0 4.097
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
248 0 248
CARİ VERGİ BORCU
(5-2-9) 3.668 0 3.668
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
52.071 0 52.071
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5-2-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5-2-11) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5-2-5) 8.033 610 8.643
ÖZKAYNAKLAR
(5-2-12) 263.390 0 263.390
Ödenmiş Sermaye
106.500 0 106.500
Sermaye Yedekleri
9.213 0 9.213
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 0 9.213
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.053 0 -5.053
Kar Yedekleri
142.614 0 142.614
Yasal Yedekler
142.614 0 142.614
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
10.116 0 10.116
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.116 0 10.116
Azınlık Payları
(5-2-13) 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
990.765 49.597 1.040.362


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(5-5) 106.500 9.213 15.533 7.190 138.436 138.436
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
96.098 23.793 119.891 119.891
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
96.098 23.793 119.891 119.891
Yeni Bakiye
106.500 9.213 111.631 30.983 258.327 258.327
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.053 10.116 5.063 5.063
Kar Dağıtımı
30.983 -30.983
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.983 -30.983
Dönem Sonu Bakiyeler
106.500 9.213 -5.053 142.614 10.116 263.390 263.390


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.053
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-6.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
31.506
Alınan Faizler
143.913
Ödenen Faizler
-38.885
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-19.874
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.548
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.892
Ödenen Vergiler
-7.899
Diğer
-26.405
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.761
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.097
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.916
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
40.753
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.021
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
48.267
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
7.255
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.305
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.837
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
4.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-59.474
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-59.474
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.952
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.039
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.087


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5-4-1) 338.015 193.161
Kredilerden Alınan Faizler
336.502 192.213
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.513 948
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5-4-2) -47.164 -23.514
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-40.049 -20.490
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.115 -3.024
Diğer Faiz Giderleri
0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
290.851 169.647
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-20.021 -11.802
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
(5-4-12) -20.021 -11.802
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
(5-4-12) -20.021 -11.802
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5-4-7) -26.892 -13.007
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5-4-3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5-4-4) -2.927 -684
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-12.433 -6.398
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.506 5.714
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5-4-5) 4.512 2.893
FAALİYET BRÜT KÂRI
245.523 147.047
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(5-4-6) -202.862 -115.243
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5-4-7) -29.700 -19.292
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.961 12.512
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5-4-8) 12.961 12.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5-4-9) -2.845 -2.804
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.845 -2.804
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5-4-10) 10.116 9.708
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5-4-11) 10.116 9.708
Grubun Karı (Zararı)
10.116 9.708
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5537 Değişim: 0,49%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2252 Değişim: 0,69%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
905,63 Değişim: 0,42%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.