KAP ***GUSGR*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2020 - 16:33
KAP ***GUSGR*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***GUSGR*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Sigorta A.Ş. (eski unvanı ve kodu "Güneş Sigorta"/"GUSGR") (kısaca "Türkiye Sigorta"/TURSG") olarak 31 Ağustos 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin ("Halk Sigorta" ve "HALKS") tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde devralınması suretiyle Türkiye Sigorta bünyesinde birleşilmesi işleminin 31 Ağustos 2020 tarihinde tescil edildiği duyurulmuştu. Yine aynı tarihteki açıklamamızda pay dağıtım tarihinin 2 Eylül 2020 olarak belirlendiği açıklanmıştı.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 141. maddesi uyarınca,
a)      Elinde BİST'te işlem gören HALKS payları bulunduran pay sahipleri ile Halk Sigorta'nın ortağı olup yine elinde fiili dolaşımda bulunmayan ve kaydı bilinen HALKS payları bulunup söz konusu payları TURSG'ye dönüşmüş pay bulunan eski Halk Sigorta ortaklarına seçimlik Ayrılma Akçesi hakkı tercihli olarak kullandırılacak,
b)      Halk Sigorta'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde tutulan kayıtlar uyarınca KAYDBOH hesabında izlenen ve kaydileştirilmemiş HALKS payına sahip ortaklarına da Zorunlu Ayrılma Akçesi ödenecektir. Ancak bu ortaklardan 31 Ağustos 2020 saat 18.00'e kadar Halk Sigorta'ya ve 31 Ağustos 2020'den itibaren 2 Eylül 2020 saat 18.00'e kadar devralan sıfatıyla Türkiye Sigorta'ya (eski unvanı Güneş Sigorta) pay sahipliklerini bildirerek, kaydileştirme talebinde bulunan ortaklara seçimlik Ayrılma Akçesi hakkı tercihli olarak kullandırılacaktır. 
A.     Seçimlik Ayrılma Akçesi Hakkı Kullanım Prosedürü
Ayrılma akçesi ödeme işlemlerine Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Ziraat Yatırım") tarafından aracılık edilecektir.
Seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanacak Halk Sigorta ortakları bu haklarını sahibi olduğu tüm paylar için Ziraat Yatırım vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.
Seçimlik ayrılma akçesi hakkı, 2 Eylül 2020 saat 09:00 – 15 Eylül 2020 saat 17:00 tarihleri arasında kullandırılacak olup seçimlik ayrılma akçesi hakkının kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.
Bu süre zarfında, seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanmayan eski Halk Sigorta ortakları Türkiye Sigorta'da pay sahibi kalmaya devam edecekler ve seçimlik ayrılma akçesi hakkı kullanılması için belirlenen son tarihten itibaren ayrılma akçesi hakkı kullanımı talebiyle herhangi bir başvuruda bulunamayacaklardır.  
Şirketimizin 17 Temmuz 2020 ve 31 Ağustos 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yaptığı açıklamalarında yer aldığı üzere,
  Hisse değişim oranı çerçevesinde Halk  Sigorta'nın 1 TL nominal değerli hissesi Türkiye Sigorta'nın 1 TL nominal  değerli 0,57859246 adet hissesine dönüşecektir. Birleşme sürecinde Halk Sigorta'nın 1 TL  nominal değerli hissesi için ayrılma akçesi 1,4129 TL olarak belirlenmiştir. Seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanmak  isteyen pay sahipleri, taleplerini 10 iş günü süresince Ziraat Yatırım'a  iletebilecektir. 1 TL nominal değerli HALKS payı 0,57859246 TL  nominal değerli TURSG payına dönüşen yatırımcılar, ayrılma akçesi hakkı  kullanım süresi boyunca isterlerse  0,57859246 TL nominal değerli TURSG paylarını 1,4129 TL nakit ayrılma  akçesi karşılığında Türkiye Sigorta'ya satabilecektir.Seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanmak isteyen eski Halk Sigorta ortakları bu seçimlik haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadırlar.
Seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanacak eski Halk Sigorta ortakları, birleşme işlemi sebebiyle yapılan sermaye artışı dolayısıyla yukarıda belirtilen dönüşüm oranlarına göre sahibi olacakları TURSG paylarını Türkiye Sigorta'ya devrederek seçimlik ayrılma akçesi karşılığını nakden tahsil edeceklerdir.  
Seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanan eski Halk Sigorta ortaklarının Halk Sigorta'da pay sahibi olup olmadığı Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Paylaşımı ve/veya Aracı Kurumlar vasıtası ile teyit edilecektir.
Bu çerçevede seçimlik ayrılma akçesi hakkını kullanmak isteyen eski Halk Sigorta ortakları için süreç aşağıdaki şekilde işletilecektir:
2 Eylül 2020 saat 09:00 – 15 Eylül 2020 saat 17:00 tarihleri arasında
 -          Halk Sigorta'nın 1 TL nominal değerli hissesi için ayrılma akçesi 1,4129 TL'dir. Ayrılma akçesi hakkını kullanmak isteyen ve BİST'te işlem gören eski HALKS payları ile Halk Sigorta'nın fiili dolaşımda bulunmayan ve fakat kaydı bilinen eski HALKS paylarına sahip ortaklar, dönüşüm sonrası elde ettikleri TURSG paylarını 2 Eylül 2020 saat 09:00 – 15 Eylül 2020 saat 17:00 tarihleri arasında Türkiye Sigorta'ya satacaklardır. Yani 1 TL nominal değerli HALKS payı için alacakları bedel olan 1,4129 TL için Türkiye Sigorta'ya 0,57859246 TL nominal değerli TURSG payı satacaklardır.
-          Kaydileştirilmiş HALKS paylarına sahip olan ortaklar, işbu duyurumuz ekinde de bir örneği yer alan Seçimlik Ayrılma Akçesi Kullanım Hakkı Talep Formu ("talep formu")'nu doldurup, imzalayıp ekleri* ile birlikte, paylarının saklamada bulunduğu aracı kurumlarına teslim edeceklerdir. (Talep Formu'nun bir nüshası da aracı kurum tarafından yatırımcıya verilecektir)
-          Müşterek hesaplarda, yatırımcıların "müşterek hesap ortaklık oranı çerçevesinde" ayrı ayrı talep formunu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
-        Talep formunda yer alan pay adedi bölümüne Ziraat Yatırım'a virmanlanacak TURSG pay adedinin girilmesi, tutar bölümüne de hak edilen ayrılma akçesi tutarının girilmesi gerekmektedir. 
-          HALKS paylarının TURSG paylarına dönüşümünü gösteren ve MKK sisteminden temin edilecek "RP210-Kıymet Birleşim ve Bölünme Raporu"nun diğer ekleri ile birlikte talep formuna eklenmesi gerekmektedir. Pay sahipleri bu raporu kendi aracı kurumlarından temin edebilirler.
-          Aracı kurumlar kendilerine iletilen talep formları ve eklerini her gün toplu olarak ayrilmaakcesi@ziraatyatirim.com.tr adresine e-posta yolu ile iletecektir.
-          Ziraat Yatırım kendisine iletilen bu taleplerin kabul edilebilirliğini en geç 1 (bir) iş günü içerisinde MKK nezdinde teyit edecektir.
-          Ziraat Yatırım ayrılma akçesinden yararlanabilme şartlarına uygun olan talepler için, ilgili aracı kurumlara bilgi vererek, talep sahibi ortakların paylarının Türkiye Sigorta'nın Ziraat Yatırım nezdinde açılan 250544 nolu hesabına virman yolu ile iletilmesini isteyecektir.
-          Ayrılma akçesini kullanacak yatırımcıların, paylarını virman yolu ile saat 17:00'a kadar göndermeleri durumunda, payların bedelleri belirttikleri hesaba havale/EFT yapılmak suretiyle 1. (birinci) iş günü (T+1) içinde ödenecektir. Saat 17:00'dan sonra gönderilen paylar ertesi iş günü işleme konulacak olup, bedelleri ise havale/EFT yapılmak suretiyle virman tarihini izleyen 2. (ikinci) iş günü (T+2) içinde ödenecektir.
-          Aracı kurumlar kendilerinde bulunan tüm talep formlarının aslı ve eklerini toplu olarak 16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Ziraat Yatırım'ın aşağıda yer alan adresine elden/posta/kargo yolu ile ileteceklerdir.
Formun ve eklerin gönderileceği Ziraat Yatırım irtibat numaraları ve adresi:
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Levent Mah. Gonca Sokağı No. 22 (Emlak Pasajı) Kat. 1 34330 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon: +90 (0212) 339 53 65
Faks: +90 (212) 269 09 60
E-posta: ayrilmaakcesi@ziraatyatirim.com.tr
 
"Seçimlik Ayrılma Akçesi Kullanım Hakkı Talep Formu" ekte sunulmuştur. İlgili form ayrıca Ziraat Yatırım'ın internet sitesindeki https://www.ziraatyatirim.com.tr/TRK/kurumsal-finansman linkinde ihraç dokümanları kısmından temin edilebilir.
*Söz konusu ekler hakkında bilgi talep formunda yer almaktadır.
 
B.     Zorunlu Ayrılma Akçesi Prosedürü
Halk Sigorta'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde tutulan kayıtlar uyarınca KAYDBOH hesabında izlenen paylara sahip olan ortaklarından, 31 Ağustos 2020 saat 18.00'e kadar Halk Sigorta'ya ve 31 Ağustos 2020 sonrasında ise 2 Eylül 2020 saat 18.00'e kadar Türkiye Sigorta'ya (eski unvanı Güneş Sigorta) kaydileştirme talebinde bulunmamış ve dolayısıyla pay sahipliği bilinmeyen ortaklar için, pay dağıtım tarihinden (2 Eylül 2020) itibaren zorunlu ayrılma akçesi ödeme süreci başlayacaktır. Bu ortaklar ekteki Ayrılma Akçesi Bilgilendirme Dokümanı'nda yazdığı üzere zorunlu ayrılma akçesi ödemesine tabi olacaklardır.
                                                                                        
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871818


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5148 Değişim: -0,06%
Düşük 8,5140 06.08.2021 Yüksek 8,5327
Açılış: 8,5199
10,0998 Değişim: -0,07%
Düşük 10,0897 06.08.2021 Yüksek 10,1153
Açılış: 10,1069
494,76 Değişim: 0,12%
Düşük 494,09 06.08.2021 Yüksek 495,09
Açılış: 494,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.