KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 21:54
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.132.523 90.132.523
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
599.056 -128.686.170 -17.227.302 -145.314.416 -56.248.797 -201.563.213
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -338.772 -341.979.538 53.838.737 348.259.261 -17.227.302 705.482.705 240.378.005 945.860.710
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-149.740.564 149.740.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
380.400 -68.170.974 123.440.999 55.650.425 52.803.659 108.454.084
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-33.893.661 -33.893.661
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.298.230 -427.191.932 53.838.737 160.147.657 123.440.999 571.867.550 244.680.011 816.547.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
736.810.572 633.195.200
Dönem Karı (Zararı)
220.674.480 2.666.426
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.143.914 246.130.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 33.093.497 41.271.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.730.138 -3.734.726
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.895.787 1.622.122
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.834.351 -5.356.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.374.254 47.479.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.177.735 46.610.370
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 196.519 868.813
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.071.522 161.527.417
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.255.646 162.394.810
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
815.876 -867.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.500.802 9.475.438
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.500.802 9.475.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.577.817 -2.042.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.052.493 -7.990.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-340.386 67.398
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -340.386 67.398
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-300.313 77.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
416.859.078 518.170.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
70.401.825 -58.195.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.507.626 -1.504.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
514.348.753 363.468.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-117.508.272 -11.159.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.698.242 470.290.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.209.837 -12.831.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.952.413 -73.498.769
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.577.891 -32.193.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.738.529 -126.203.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
802.677.472 766.968.164
Ödenen Faiz
-47.887.517 -104.138.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.860.725 -8.910.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.118.658 -20.724.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.019.314 -85.896.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 55.075 32.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -53.533.565 -66.287.368
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.249.099 -19.642.413
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-14.789.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.133.198 -380.345.456
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.684.937.440 1.737.768.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.845.070.638 -2.118.114.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.658.060 166.952.935
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-63.622.699 -115.411.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453.035.361 51.541.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.457.909 359.227.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
627.493.270 410.768.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 633.996.393 174.457.909
Finansal Yatırımlar
32.910.432 39.543.797
Ticari Alacaklar
445.233.185 511.258.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 34.781.103 174.682.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 410.452.082 336.576.916
Diğer Alacaklar
294.545.073 215.648.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-16 0 10.135.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 294.545.073 205.513.380
Türev Araçlar
0 9.462.872
Stoklar
8 766.803.040 1.231.329.135
Peşin Ödenmiş Giderler
201.935.520 75.440.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
201.935.520 75.440.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.154.101 3.087.261
Diğer Dönen Varlıklar
19.068.500 17.710.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.068.500 17.710.885
ARA TOPLAM
2.398.646.244 2.277.939.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 520.307.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.398.646.244 2.798.247.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.253.706 21.869.440
Diğer Alacaklar
62.280.379 78.669.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 62.280.379 78.669.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.343.769 19.765.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
84.779.189 84.478.876
Maddi Duran Varlıklar
9 1.049.778.137 1.070.283.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 93.806.216 109.249.500
Şerefiye
72.443.102 87.044.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.363.114 22.204.900
Peşin Ödenmiş Giderler
25.502.368 34.489.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.502.368 34.489.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
64.292.740 68.585.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.422.036.504 1.487.391.599
TOPLAM VARLIKLAR
3.820.682.748 4.285.638.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.405.022.083 1.465.961.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.098.855 55.885.641
Ticari Borçlar
1.102.833.984 987.839.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 3.182.163 1.821.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.099.651.821 986.018.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.951.923 32.161.760
Diğer Borçlar
90.104.342 111.375.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-16 25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 90.104.342 86.375.472
Türev Araçlar
37.930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.586.060 17.163.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.586.060 17.163.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
64.431 2.641.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.580.029 162.925.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.046.587 24.878.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 105.533.442 138.046.967
ARA TOPLAM
2.781.279.637 2.835.955.627
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
358.058.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.781.279.637 3.194.014.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 93.433.672 117.472.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.635.623 113.665.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
113.635.623 113.665.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15.786.255 19.577.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.855.550 250.715.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.004.135.187 3.444.730.042
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
571.867.550 554.588.165
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.632.089 327.251.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.632.089 327.251.689
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.298.230 -1.678.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-427.191.932 -359.020.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-427.191.932 -359.020.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.147.657 348.259.261
Net Dönem Karı veya Zararı
123.440.999 -149.740.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
244.680.011 286.320.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
816.547.561 840.908.821
TOPLAM KAYNAKLAR
3.820.682.748 4.285.638.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.683.735.693 2.567.176.790 951.700.052 1.106.834.716
Satışların Maliyeti
13 -2.088.795.576 -2.090.526.397 -724.358.794 -886.386.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
594.940.117 476.650.393 227.341.258 220.447.920
BRÜT KAR (ZARAR)
594.940.117 476.650.393 227.341.258 220.447.920
Genel Yönetim Giderleri
-78.774.933 -78.640.790 -46.459.878 -40.170.940
Pazarlama Giderleri
-265.196.180 -177.437.823 -87.910.164 -92.790.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 229.010.687 154.536.360 145.254.902 88.421.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -340.476.930 -218.217.640 -167.151.768 -115.519.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.502.761 156.890.500 71.074.350 60.388.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.828.666 133.639 93 29.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.577.817 2.042.238 1.513.077 1.154.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.909.244 159.066.377 72.587.520 61.573.008
Finansman Giderleri
67.817.729 -164.390.578 21.602.418 -74.318.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
225.726.973 -5.324.201 94.189.938 -12.745.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.052.493 7.990.627 -91.634 13.801.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.423.099 -3.058.750 72.283 -1.722.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.629.394 11.049.377 -163.917 15.524.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
220.674.480 2.666.426 94.098.304 1.056.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.674.480 2.666.426 94.098.304 1.056.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.233.481 19.893.728 40.313.085 12.474.333
Ana Ortaklık Payları
123.440.999 -17.227.302 53.785.219 -11.418.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 15 0,00370000 -0,00050000 0,00160000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
380.400 599.056 1.880.622 674.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
475.500 748.820 2.350.778 842.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.100 -149.764 -470.156 -168.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-112.600.797 -204.828.695 -79.990.507 -179.083.835
Yabancı Para Çevrim Farkları
-112.600.797 -204.828.695 -79.990.507 -179.083.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.220.397 -204.229.639 -78.109.885 -178.409.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.454.083 -201.563.213 15.988.419 -177.353.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.803.659 -56.248.797 4.167.096 -50.722.225
Ana Ortaklık Payları
55.650.424 -145.314.416 11.821.323 -126.631.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 0,00% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4765 Değişim: 0,00%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5346
Açılış: 13,477
15,2304 Değişim: -0,08%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,06 Değişim: -0,13%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 804,59
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.