KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 19:39
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Transferler
1.543.629 -65.883.765 64.340.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.122 -12.798.893 -5.809.134 -18.683.149 -5.526.572 -24.209.721
Kar Payları
-90.132.523 -90.132.523
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.012.950 -226.092.261 53.838.737 368.154.821 -5.809.134 852.009.532 291.100.230 1.143.109.762
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Transferler
-149.740.564 149.740.564
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.500.222 -24.326.456 69.655.779 43.829.101 48.636.563 92.465.664
Kar Payları
-36.752.069 -36.752.069
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-38.841.145 -38.841.145 -60.550.643 -99.391.788
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -3.178.852 -383.347.414 53.838.737 159.677.552 69.655.779 559.576.121 237.654.507 797.230.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
475.639.043 350.334.077
Dönem Karı (Zararı)
126.576.176 1.610.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.961.270 119.043.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 17.637.318 22.951.302
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.673.111 -4.643.882
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.026.027 70.048
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 352.916 -4.713.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.477.302 16.927.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.656.335 17.120.800
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -179.033 -193.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.063.902 83.166.266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.359.830 83.158.127
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.704.072 8.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.711.850 -4.280.940
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.711.850 -4.280.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-64.740 -887.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.960.859 5.810.921
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-340.386 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -340.386
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-388.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
299.769.609 268.556.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.281.624 -82.283.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.084.901 -20.486.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
511.009.698 275.368.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-85.463.797 -32.331.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.989.406 183.685.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.101.382 -10.372.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.484.656 437.159
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
51.344.276 -25.106.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.126.723 -20.354.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
501.307.055 389.209.623
Ödenen Faiz
-9.329.161 -17.718.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.944.233 -14.584.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.394.618 -6.572.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.502.858 -45.356.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 12.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -21.904.081 -21.872.328
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.661.251 -23.497.077
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-15.260.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.494.654 33.360.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
920.966.144 718.390.710
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-990.460.798 -685.030.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
373.641.531 338.337.957
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-21.014.218 -28.171.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.627.313 310.166.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.457.909 359.227.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.085.222 669.394.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 534.666.940 174.457.909
Finansal Yatırımlar
34.325.621 39.543.797
Ticari Alacaklar
698.416.884 511.258.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 135.254.627 174.682.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 563.162.257 336.576.916
Diğer Alacaklar
308.874.832 215.648.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 10.135.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 308.874.832 205.513.380
Türev Araçlar
14.174.722 9.462.872
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.174.722 9.462.872
Stoklar
8 728.466.237 1.231.329.135
Peşin Ödenmiş Giderler
162.727.365 75.440.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
162.727.365 75.440.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.413.942 3.087.261
Diğer Dönen Varlıklar
14.847.892 17.710.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.847.892 17.710.885
ARA TOPLAM
2.499.914.435 2.277.939.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
520.307.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.499.914.435 2.798.247.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22.426.365 21.869.440
Diğer Alacaklar
63.527.895 78.669.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 63.527.895 78.669.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19.830.692 19.765.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
84.866.900 84.478.876
Maddi Duran Varlıklar
9 1.067.526.621 1.070.283.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 106.375.658 109.249.500
Şerefiye
84.458.374 87.044.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.917.284 22.204.900
Peşin Ödenmiş Giderler
32.666.048 34.489.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.666.048 34.489.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
64.478.626 68.585.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.461.698.805 1.487.391.599
TOPLAM VARLIKLAR
3.961.613.240 4.285.638.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.468.858.884 1.465.961.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 22.281.096 55.885.641
Ticari Borçlar
1.073.383.354 987.839.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 4.315.719 1.821.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.069.067.635 986.018.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.060.378 32.161.760
Diğer Borçlar
100.494.995 111.375.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 100.494.995 86.375.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
68.508.227 17.163.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
68.508.227 17.163.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.594.957 2.641.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
157.370.178 162.925.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.082.146 24.878.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 134.288.032 138.046.967
ARA TOPLAM
2.921.552.069 2.835.955.627
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
358.058.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.921.552.069 3.194.014.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 112.715.713 117.472.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
111.710.297 113.665.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
111.710.297 113.665.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.404.533 19.577.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.830.543 250.715.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.164.382.612 3.444.730.042
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
559.576.121 554.588.165
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
325.751.467 327.251.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
325.751.467 327.251.689
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.178.852 -1.678.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-383.347.414 -359.020.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-383.347.414 -359.020.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.677.552 348.259.261
Net Dönem Karı veya Zararı
69.655.779 -149.740.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
237.654.507 286.320.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
797.230.628 840.908.821
TOPLAM KAYNAKLAR
3.961.613.240 4.285.638.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.732.035.641 1.460.342.074
Satışların Maliyeti
13 -1.364.436.782 -1.204.139.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
367.598.859 256.202.473
BRÜT KAR (ZARAR)
367.598.859 256.202.473
Genel Yönetim Giderleri
-32.315.055 -38.469.850
Pazarlama Giderleri
-177.286.016 -84.647.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 83.755.785 66.115.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -173.325.162 -102.698.156
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.428.411 96.501.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.828.573 103.646
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
64.740 887.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.321.724 97.493.369
Finansman Giderleri
46.215.311 -90.072.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.537.035 7.421.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.960.859 -5.810.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.495.382 -1.335.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.465.477 -4.475.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.576.176 1.610.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.576.176 1.610.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.920.397 7.419.395
Ana Ortaklık Payları
69.655.779 -5.809.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (kr) 15 0,00210000 -0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.500.222 -75.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.875.278 -93.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
375.056 18.781
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
375.056 18.781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-32.610.290 -25.744.860
Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.610.290 -25.744.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.110.512 -25.819.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.465.664 -24.209.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.636.563 -5.526.572
Ana Ortaklık Payları
43.829.101 -18.683.149http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6865 Değişim: -0,01%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5371 Değişim: -0,08%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,43 Değişim: -0,18%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.