KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 21:22
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-451.830 -66.440.065 -157.259.929 -224.151.824 73.009.192 -151.142.632
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
28.376.207 28.376.207 35.857.652 64.233.859
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.910.381 -134.828.154 52.295.108 420.473.851 -157.259.929 774.710.980 345.891.334 1.120.602.314
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
1.543.629 -85.779.325 84.235.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
537.362 -123.838.000 -62.625.500 -185.926.138 -8.941.937 -194.868.075
Kar Payları
-90.132.523 -90.132.523
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -400.466 -337.131.368 53.838.737 348.259.261 -62.625.500 664.870.983 287.684.865 952.555.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
366.432.242 330.773.056
Dönem Karı (Zararı)
1.475.956 -10.132.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
350.617.363 305.323.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 62.585.641 53.929.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.781.957 2.011.758
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.537.523 2.539.036
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.319.480 -527.278
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.456.323 68.452.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.114.612 60.971.166
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.341.711 7.481.530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
235.065.742 280.177.538
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
235.933.135 283.515.211
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-867.393 -3.337.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.194.116 15.612.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.194.116 15.612.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.139.140 -3.897.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.509.928 -111.962.689
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.554 999.399
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 23.554 999.399
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
111.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
266.182.672 371.252.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
179.127.544 -449.530.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.047.193 44.864.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
66.995.729 28.730.976
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.621.908 42.594.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.922.571 13.635.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.485.100 -3.418.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.665.895 276.817.430
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-25.383.844 370.909.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.659.232 46.648.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
618.275.991 666.442.855
Ödenen Faiz
-209.995.111 -266.241.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.777.160 -62.474.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.071.478 -6.953.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.053.127 -32.092.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 150.325 3.803.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -99.359.168 -57.223.966
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.844.284 21.327.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-267.181.804 70.201.224
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.990.304.305 2.327.410.848
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.257.486.109 -2.257.209.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.802.689 368.881.875
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-113.745.073 -61.233.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.547.762 307.648.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
359.227.711 223.188.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.679.949 530.836.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 223.780.401 368.851.076
Finansal Yatırımlar
41.225.486 35.397.720
Ticari Alacaklar
464.240.584 647.319.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 104.930.295 104.052.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 359.310.289 543.266.746
Diğer Alacaklar
236.594.712 216.078.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 236.594.712 216.078.981
Stoklar
8 1.111.858.631 1.108.978.905
Peşin Ödenmiş Giderler
61.395.658 27.772.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.395.658 27.772.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.854.255 2.113.481
Diğer Dönen Varlıklar
17.219.475 21.373.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.219.475 21.373.133
ARA TOPLAM
2.159.169.202 2.427.884.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.159.169.202 2.427.884.451
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22.679.405 6.662.887
Diğer Alacaklar
66.479.962 59.948.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 66.479.962 59.948.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20.043.475 18.904.335
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
63.698.581 63.809.825
Maddi Duran Varlıklar
9 1.560.780.540 1.552.653.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 111.820.528 142.309.759
Şerefiye
90.746.366 121.614.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.074.162 20.694.884
Peşin Ödenmiş Giderler
18.571.446 19.573.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.571.446 19.573.127
Ertelenmiş Vergi Varlığı
57.651.158 43.521.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.921.725.095 1.907.383.163
TOPLAM VARLIKLAR
4.080.894.297 4.335.267.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.291.110.698 1.352.015.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 47.306.463 198.437.226
Ticari Borçlar
1.032.392.842 779.632.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.073.191 1.431.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.031.319.651 778.200.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.720.304 31.205.404
Diğer Borçlar
65.324.143 34.850.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 65.324.143 34.850.876
Türev Araçlar
1.509.381 4.703.497
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.509.381 4.703.497
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.950.591 41.334.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.950.591 41.334.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.603.988 4.680.658
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.057.873 98.861.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.726.814 32.496.815
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 98.331.059 66.365.157
ARA TOPLAM
2.606.976.283 2.545.722.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.606.976.283 2.545.722.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 30.642.606 59.850.476
Diğer Borçlar
345.205.100 349.323.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
345.205.100 349.323.760
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.847.870 116.286.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
124.847.870 116.286.123
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.666.590 26.528.482
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
521.362.166 551.988.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.128.338.449 3.097.711.168
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
664.870.983 850.797.121
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
328.529.853 327.992.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
328.529.853 327.992.491
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-400.466 -937.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-337.131.368 -213.293.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
-337.131.368 -213.293.368
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 52.295.108
Yasal Yedekler
53.838.737 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
348.259.261 434.038.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-62.625.500 -84.235.696
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
287.684.865 386.759.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
952.555.848 1.237.556.446
TOPLAM KAYNAKLAR
4.080.894.297 4.335.267.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.388.266.544 3.213.707.790 821.089.754 943.855.591
Satışların Maliyeti
13 -2.671.732.073 -2.408.684.331 -581.205.676 -612.065.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
716.534.471 805.023.459 239.884.078 331.790.094
BRÜT KAR (ZARAR)
716.534.471 805.023.459 239.884.078 331.790.094
Genel Yönetim Giderleri
-103.542.646 -110.142.898 -24.901.856 -30.084.300
Pazarlama Giderleri
-269.798.611 -251.297.396 -92.360.788 -81.934.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 336.838.314 969.546.900 182.301.954 802.634.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -409.765.565 -1.254.721.172 -191.547.925 -1.007.777.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
270.265.963 158.408.893 113.375.463 14.628.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
91.046 -7.710.775 -42.593 70.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.139.140 3.897.124 -903.098 -534.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
271.496.149 154.595.242 112.429.772 14.164.416
Finansman Giderleri
-281.530.121 -276.690.922 -117.139.543 -150.264.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.033.972 -122.095.680 -4.709.771 -136.100.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.509.928 111.962.689 3.519.301 74.550.197
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.472.226 -7.938.832 586.524 -6.299.039
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.982.154 119.901.521 2.932.777 80.849.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.475.956 -10.132.991 -1.190.470 -61.549.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.475.956 -10.132.991 -1.190.470 -61.549.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.101.456 147.126.938 44.207.728 71.803.488
Ana Ortaklık Payları
-62.625.500 -157.259.929 -45.398.198 -133.353.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 15 -0,00190000 -0,00470000 -0,00140000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
537.362 -451.830 -61.694 -1.226.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
671.703 -564.788 -77.117 -1.533.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.341 112.958 15.423 306.700
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-134.341 112.958 15.423 306.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-196.881.393 -140.557.811 7.947.302 -163.855.989
Yabancı Para Çevrim Farkları
-196.881.393 -140.557.811 7.947.302 -163.855.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-196.344.031 -141.009.641 7.885.608 -165.082.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-194.868.075 -151.142.632 6.695.138 -226.632.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.941.937 73.009.192 47.306.860 -4.744.303
Ana Ortaklık Payları
-185.926.138 -224.151.824 -40.611.722 -221.888.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797829


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8654 Değişim: -0,46%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8361 Değişim: 0,89%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
939,30 Değişim: 0,98%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.