KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.10.2021 - 23:20
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
320.495 -39.530.519 -39.210.024 -35.628 -39.245.652
Dönem Karı (Zararı)
-39.530.519 -39.530.519 -35.628 -39.566.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
320.495 320.495 320.495
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.503.756 21.246.627 -1.319.978.101 -39.530.519 -358.907.483 -102.209 -359.009.692
Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
449.923 36.962.330 37.412.253 -52.337 37.359.916
Dönem Karı (Zararı)
36.962.330 36.962.330 -52.337 36.909.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
449.923 449.923 449.923
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.941.929 21.246.627 -1.754.526.533 36.962.330 -717.401.239 -165.343 -717.566.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.618.058 67.574.011
Dönem Karı (Zararı)
36.909.993 -39.566.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.682.740 46.079.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.078.775 26.085.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
80.478 776.798
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.478 776.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.381.877 2.746.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
154.725 884.010
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.536.602 1.862.062
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.839.509 11.183.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.210.812 -38.686.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
112.050.321 49.869.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.274.330 516.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.475 -3.700.541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
415.250
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208.475 -4.115.791
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 8.470.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.941.661 100.303.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.878.530 -22.063.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-291.336 -12.252.688
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.176.005 -54.867.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.028.724 45.343.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-133.752.893 57.758.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.988.497 -156.979
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
44.007.000 42.473.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.993.198 44.068.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.167.039 -822.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
85.826.159 44.890.548
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
156.534.394 106.816.382
Alınan Faiz
2.216.930 1.634.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-225.083 -242.456
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.091.817 -40.634.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.579.338 -29.061.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.579.338 -1.438.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.273.632 -1.438.647
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.305.706
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -27.622.369
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -27.622.369
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.283.755 -36.745.368
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.773.605
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.773.605
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.507.013 -1.708.682
Ödenen Faiz
0 -3.066.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.223.258 803.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.754.965 1.767.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.754.965 1.767.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.612.315 564.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.367.280 2.331.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 208.367.280 159.612.315
Finansal Yatırımlar
4.753.839 7.137.474
Ticari Alacaklar
138.245.372 141.779.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
138.245.372 141.779.134
Diğer Alacaklar
55.284.689 51.614.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 45.109.557 44.248.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.175.132 7.366.485
Stoklar
9 31.829.269 31.537.933
Peşin Ödenmiş Giderler
10 60.062.572 55.156.261
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.394.679 1.328.253
ARA TOPLAM
499.937.700 448.166.325
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.937.700 448.166.325
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
12.557.875 12.716.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.557.875 12.716.079
Diğer Alacaklar
1.528.542.200 1.456.023.732
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.528.343.585 1.455.820.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 198.615 203.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 7.790.000 7.790.000
Maddi Duran Varlıklar
12 22.566.662 14.874.152
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 18.686.840 20.411.571
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
333.303.782 87.755.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 333.303.782 87.755.819
Peşin Ödenmiş Giderler
10 209.769.852 211.500.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.039.167 6.230.238
Diğer Duran Varlıklar
17 5.967.512 7.200.977
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.142.223.890 1.824.502.726
TOPLAM VARLIKLAR
2.642.161.590 2.272.669.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.656.036 5.241.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.656.036 5.241.713
Banka Kredileri
91.809.091 5.241.713
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.846.945
Ticari Borçlar
211.000.063 147.915.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 211.000.063 147.915.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 176.733.545 313.156.209
Diğer Borçlar
17.959.752 18.176.273
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 17.342.075 15.570.099
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 617.677 2.606.174
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 115.401.305 47.027.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.083.259 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.736.100 32.005.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.181.996 3.915.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 20.554.104 28.090.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 37.384.785 17.064.348
ARA TOPLAM
680.954.845 580.587.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.954.845 580.587.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.257.917.894 2.240.542.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.257.917.894 2.240.542.683
Banka Kredileri
2.242.344.333 2.223.808.365
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.573.561 16.734.318
Ticari Borçlar
174.117.227 3.749.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.117.227 3.749.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 129.974.788 127.305.017
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 32.379.790 56.746.538
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.397.570 3.184.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.397.570 3.184.601
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 80.986.058 15.480.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.678.773.327 2.447.008.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.359.728.172 3.027.595.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-717.401.239 -754.813.492
Ödenmiş Sermaye
18 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.941.929 -2.391.852
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.754.526.533 -1.319.978.101
Net Dönem Karı veya Zararı
36.962.330 -434.548.432
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-165.343 -113.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-717.566.582 -754.926.498
TOPLAM KAYNAKLAR
2.642.161.590 2.272.669.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 284.194.455 151.761.129
Satışların Maliyeti
11 -185.377.390 -138.996.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.817.065 12.764.936
BRÜT KAR (ZARAR)
98.817.065 12.764.936
Genel Yönetim Giderleri
-6.858.768 -5.735.850
Pazarlama Giderleri
-12.005.657 -9.268.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.584.195 3.476.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.510.877 -22.849.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.025.958 -21.612.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
450.451 4.115.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-272.170 -229.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.204.239 -17.725.726
Finansman Gelirleri
72.210.812 38.686.312
Finansman Giderleri
-116.230.728 -60.009.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.184.323 -39.049.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.274.330 -516.897
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.083.259 -270.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.191.071 -246.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.909.993 -39.566.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.909.993 -39.566.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.337 -35.628
Ana Ortaklık Payları
36.962.330 -39.530.519
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 12 0,00070000 -0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
449.923 320.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
449.923 320.495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
449.923 320.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.359.916 -39.245.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.337 -35.628
Ana Ortaklık Payları
37.412.253 -39.210.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969682


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5292 Değişim: -0,07%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5503
Açılış: 9,5357
11,0821 Değişim: 0,14%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0981
Açılış: 11,067
549,29 Değişim: -0,12%
Düşük 548,40 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.