KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

12.10.2020 - 23:31
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
0 0 0 0 0 30.531.275 -30.531.275 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 412.228 0 0 79.614.125 80.026.353 -21.460 80.004.893
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 79.614.125 79.614.125 -21.460 79.592.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 412.228 0 0 0 412.228 0 412.228
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.062.102 21.246.627 -1.273.845.714 79.614.125 -193.188.798 -54.582 -193.243.380
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
0 0 0 0 0 -46.676.321 46.676.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 320.495 0 0 -39.530.519 -39.210.024 -35.628 -39.245.652
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -39.530.519 -39.530.519 -35.628 -39.566.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 320.495 0 0 0 320.495 0 320.495
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.503.756 21.246.627 -1.319.978.101 -39.530.519 -358.907.483 -102.209 -359.009.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.574.011 -120.724.418
Dönem Karı (Zararı)
-39.566.147 79.592.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.079.183 -68.517.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.085.934 27.180.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
776.798 1.698.791
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
776.798 1.698.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.746.072 -2.864.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
884.010 540.791
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.862.062 -3.405.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.183.639 5.211.482
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.686.312 -42.413.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.869.951 47.625.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
516.897 -444.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.700.541 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
415.250 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.115.791 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8.470.384 -80.477.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
100.303.346 -135.617.637
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.063.821 35.725.754
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.252.688 2.582.185
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.867.452 -33.731.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.343.975 -81.434.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
57.758.635 -154.865.371
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
42.473.660 89.643.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.979 -27.411.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.068.016 33.872.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-822.532 -799.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
44.890.548 34.672.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.816.382 -124.542.174
Alınan Faiz
1.634.107 53.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-242.456 -265.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -103.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-40.634.022 4.132.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.061.016 -83.003.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.438.647 -14.059.821
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.438.647 -1.605.511
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.454.310
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-27.622.369 -68.943.227
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-27.622.369 -68.943.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.745.368 275.669.397
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 505.691.853
Kredilerden Nakit Girişleri
0 505.691.853
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.773.605 -190.079.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.773.605 -190.079.778
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.708.682 -1.177.369
Ödenen Faiz
-3.066.526 -40.898.639
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
803.445 2.133.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.767.627 71.941.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.767.627 71.941.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.331.779 81.218.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.331.779 564.152
Finansal Yatırımlar
87.004.042 46.370.020
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
87.004.042 46.370.020
Ticari Alacaklar
174.338.428 141.776.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
174.338.428 141.776.690
Diğer Alacaklar
42.827.242 42.639.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 42.512.743 42.240.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
314.499 398.644
Stoklar
38.865.755 26.613.067
Peşin Ödenmiş Giderler
109.193.977 47.724.089
Diğer Dönen Varlıklar
3.204.434 1.862.161
ARA TOPLAM
457.765.657 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
457.765.657 307.549.474
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.630.412 6.184.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.630.412 6.184.573
Diğer Alacaklar
1.068.754.895 1.004.268.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.068.604.190 1.004.126.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
150.705 141.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.686.610 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
7 16.716.773 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.392.923 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 152.252.920 167.456.056
Peşin Ödenmiş Giderler
233.337.707 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.718.793 5.965.563
Diğer Duran Varlıklar
9.295.497 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.525.786.530 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
1.983.552.187 1.793.771.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 37.163.224 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 286.257.222 304.762.934
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
286.257.222 304.762.934
Banka Kredileri
280.600.086 298.669.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.657.136 6.093.750
Ticari Borçlar
240.815.718 182.993.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
240.815.718 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
313.693.985 229.481.731
Diğer Borçlar
22.932.718 22.286.251
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 13.090.763 12.287.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.841.955 9.998.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
85.205.272 55.742.341
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
270.127 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.064.620 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.826.719 2.692.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.237.901 13.375.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.029.542 62.080.282
ARA TOPLAM
1.111.432.428 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.111.432.428 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.139.976.351 1.101.530.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.139.976.351 1.101.530.659
Banka Kredileri
1.119.368.309 1.079.236.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.608.042 22.293.762
Ticari Borçlar
11.133.171 8.238.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.133.171 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.327.126 46.780.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
56.990.202 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.702.601 2.516.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.702.601 2.516.241
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.231.129.451 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.342.561.879 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-358.907.483 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.503.756 -1.824.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.503.756 -1.824.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.503.756 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-39.530.519 -46.676.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-102.209 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-359.009.692 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
1.983.552.187 1.793.771.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 151.761.129 191.955.376
Satışların Maliyeti
11 -138.996.193 -124.071.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.764.936 67.884.024
BRÜT KAR (ZARAR)
12.764.936 67.884.024
Genel Yönetim Giderleri
-5.735.850 -8.495.862
Pazarlama Giderleri
-9.268.098 -8.050.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.476.339 14.042.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.849.349 -4.967.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.612.022 60.412.172
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.115.791 18.820.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-229.495 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.725.726 79.233.120
Finansman Gelirleri
38.686.312 51.700.068
Finansman Giderleri
-60.009.836 -51.785.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.049.250 79.148.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-516.897 444.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-270.127 -103.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-246.770 547.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.566.147 79.592.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.566.147 79.592.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.628 -21.460
Ana Ortaklık Payları
-39.530.519 79.614.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,00070000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
320.495 412.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
320.495 412.228
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
320.495 412.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.245.652 80.004.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.628 -21.460
Ana Ortaklık Payları
-39.210.024 80.026.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880962


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.