KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 23:56
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196
Diğer Düzeltmeler
6.885.471 6.885.471 6.885.471
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.081.251.836 -216.239.682 -296.123.322 -12.403 -296.135.725
Transferler
-216.239.682 216.239.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-737.633 24.189.738 23.452.105 -20.719 23.431.386
Dönem Karı (Zararı)
24.189.738 24.189.738 -20.719 24.169.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-737.633 -737.633 -737.633
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339
Transferler
24.189.738 -24.189.738 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -46.676.321 -47.026.242 -33.459 -47.059.701
Dönem Karı (Zararı)
-46.676.321 -46.676.321 -33.459 -46.709.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -349.921 0 -349.921
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.479.215 187.036.436
Dönem Karı (Zararı)
-46.709.780 24.169.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
171.909.617 57.649.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 115.488.911 85.632.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.210.215 6.180.487
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,22 4.210.215 6.165.487
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 15.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-98.129 4.909.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.220.620 1.133.765
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.318.749 3.776.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.428.313 36.915.211
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -153.866.406 -123.228.806
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 245.294.719 160.144.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.494.482 429.778
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -163.610.044
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 110.678
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -163.720.722
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-17.804.263 87.191.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.405.691 -11.338.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.088.127 -83.653.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.471.185 -6.485.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.048.326 28.447.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.751.808 -33.812.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.605.570 31.506.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-19.663.744 16.715.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.085.583 27.555.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.035.746 8.387.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.531.137 -1.366.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.566.883 9.753.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.794.146 70.479.181
Alınan Faiz
2.444.199 297.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -396.678 -707.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -236.407
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.362.452 117.204.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-350.196.206 -176.280.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.034.902 -108.717.238
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.052.231 -3.508.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.982.671 -105.208.557
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-327.161.304 -67.563.308
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-327.161.304 -67.563.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.004.273 -6.944.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.539.656.033 889.504.410
Kredilerden Nakit Girişleri
1.539.656.033 889.504.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.069.951.889 -746.847.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.069.951.889 -746.847.842
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.757.985 0
Ödenen Faiz
-171.292.827 -154.542.219
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.649.059 4.941.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.712.718 3.811.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.712.718 3.811.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.276.870 5.465.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2020 Önceki Dönem 31.05.2019 Bir Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 564.152 9.276.870 5.465.095
Finansal Yatırımlar
5 46.370.020 12.973.268 10.923.845
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
46.370.020 12.973.268 10.923.845
Ticari Alacaklar
141.776.690 255.797.407 122.143.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.776.690 255.797.407 122.143.652
Diğer Alacaklar
42.639.295 25.476.892 66.976.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 42.240.651 23.258.674 35.555.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 398.644 2.218.218 31.420.906
Stoklar
9 26.613.067 23.141.882 16.656.081
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.724.089 36.107.355 34.824.416
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.862.161 1.978.794 6.257.167
ARA TOPLAM
307.549.474 364.752.468 263.246.469
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.549.474 364.752.468 263.246.469
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.184.573 19.009.688 411.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.184.573 19.009.688 411.522
Diğer Alacaklar
1.004.268.268 542.847.160 310.852.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.004.126.541 542.748.804 310.771.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 141.727 98.356 81.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 7.686.610 2.360.000 2.375.000
Maddi Duran Varlıklar
12 16.811.692 13.493.884 12.836.652
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 28.093.808 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 167.456.056 221.144.071 160.860.859
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 167.456.056 221.144.071 160.860.859
Peşin Ödenmiş Giderler
10 239.940.143 261.605.203 291.335.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.965.563 3.471.081 3.664.452
Diğer Duran Varlıklar
17 9.815.238 6.167.468 522.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.486.221.951 1.070.098.555 782.859.305
TOPLAM VARLIKLAR
1.793.771.425 1.434.851.023 1.046.105.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 37.016.361 403.780.504 193.523.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 304.762.934 215.919.598 330.030.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.762.934 215.919.598 330.030.102
Banka Kredileri
6 298.669.184 215.919.598 330.030.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.093.750 0 0
Ticari Borçlar
182.993.658 244.155.147 215.252.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 182.993.658 244.155.147 215.252.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 229.481.731 271.062.563 247.983.957
Diğer Borçlar
22.286.251 53.945.913 21.449.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 12.287.318 25.936.377 20.994.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.998.933 28.009.536 454.297
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 55.742.341 59.939.590 39.143.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.067.859 16.735.430 12.311.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.692.020 2.040.842 1.393.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.375.839 14.694.588 10.918.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 62.080.282 24.150.936 14.495.613
ARA TOPLAM
910.431.417 1.289.689.681 1.074.190.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
910.431.417 1.289.689.681 1.074.190.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.101.530.659 269.611.594 129.840.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.101.530.659 269.611.594 129.840.047
Banka Kredileri
6 1.079.236.897 269.611.594 129.840.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 22.293.762 0 0
Ticari Borçlar
8.238.218 19.587.905 14.506.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.238.218 19.587.905 14.506.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 46.780.745 66.805.483 58.377.193
Diğer Borçlar
0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 43.979.473 59.445.968 63.526.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.516.241 1.993.556 1.477.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.516.241 1.993.556 1.477.567
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 58.712 421.175 322.696
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.203.104.048 417.865.681 268.051.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.113.535.465 1.707.555.362 1.342.241.499
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-319.697.459 -272.671.217 -296.123.322
Ödenmiş Sermaye
18 540.000.000 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.827.679 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 437.030.587 437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.824.251 -1.474.330 -736.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.246.627 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.273.301.780 -1.297.491.518 -1.081.251.836
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.676.321 24.189.738 -216.239.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -66.581 -33.122 -12.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-319.764.040 -272.704.339 -296.135.725
TOPLAM KAYNAKLAR
1.793.771.425 1.434.851.023 1.046.105.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 899.733.044 927.493.705
Satışların Maliyeti
19 -785.145.803 -808.002.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.587.241 119.491.616
BRÜT KAR (ZARAR)
114.587.241 119.491.616
Genel Yönetim Giderleri
20 -30.175.307 -22.240.488
Pazarlama Giderleri
20 -32.983.418 -30.357.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 16.305.858 18.226.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -32.175.165 -66.391.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.559.209 18.727.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 18.850.948 151.293.585
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -4.075.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.410.157 165.946.223
Finansman Gelirleri
24 153.866.406 123.228.806
Finansman Giderleri
24 -257.480.825 -264.576.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-49.204.262 24.598.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 2.494.482 -429.778
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -236.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.494.482 -193.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.709.780 24.169.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.709.780 24.169.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.459 -20.719
Ana Ortaklık Payları
-46.676.321 24.189.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00090000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349.921 -737.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -437.401 -922.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.480 184.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
87.480 184.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.921 -737.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.059.701 23.431.386
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.459 -20.719
Ana Ortaklık Payları
-47.026.242 23.452.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867758


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3481 Değişim: 0,00%
Düşük 8,3426 03.08.2021 Yüksek 8,3561
Açılış: 8,3479
9,9200 Değişim: -0,03%
Düşük 9,9092 03.08.2021 Yüksek 9,9438
Açılış: 9,9231
486,90 Değişim: 0,04%
Düşük 486,38 03.08.2021 Yüksek 487,33
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.