KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.10.2019 - 23:03
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196
Diğer Düzeltmeler
-1.704.466 -1.704.466 0 -1.704.466
Transferler
-216.239.682 216.239.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.124 -117.913.203 -117.899.079 -13.248 -117.912.327
Dönem Karı (Zararı)
-117.913.203 -117.913.203 -13.248 -117.926.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.124 14.124 14.124
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -722.573 21.246.627 -1.304.376.989 -119.617.669 -422.612.338 -25.651 -422.637.989
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
30.531.275 -30.531.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
412.228 79.614.125 80.026.353 -21.460 80.004.893
Dönem Karı (Zararı)
79.614.125 79.614.125 -21.460 79.592.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
412.228 412.228 0 412.228
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.062.102 21.246.627 -1.273.845.714 79.614.125 -193.188.798 -54.582 -193.243.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.591.088 88.884.624
Dönem Karı (Zararı)
79.592.665 -119.630.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.517.202 87.590.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.180.291 18.697.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.698.791 375.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.698.791 611.408
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -235.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.864.958 3.538.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
540.791 515.337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.405.749 3.022.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.211.482 14.900.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.413.975 -19.384.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47.625.457 34.284.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-444.612 826.076
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -46.843.358
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -46.843.358
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-80.477.248 96.095.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.484.307 54.082.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.725.754 -111.112.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.582.185 -259.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.731.099 -10.834.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.434.600 73.228.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-154.865.371 -16.246.191
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
89.643.996 104.338.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.278.141 -88.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.872.969 15.056.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-799.577 263.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34.672.546 14.793.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-122.408.844 22.042.379
Alınan Faiz
53.927 113.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265.843 -379.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.157 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.132.829 67.108.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.003.048 -47.241.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.059.821 -8.963.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.605.511 -851.160
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.454.310 -8.111.999
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-68.943.227 -38.278.163
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-68.943.227 -38.278.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.536.067 -33.199.011
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
505.691.853 434.112.500
Kredilerden Nakit Girişleri
505.691.853 434.112.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.079.778 -412.225.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.079.778 -412.225.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.177.369 0
Ödenen Faiz
-40.898.639 -55.085.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.941.931 8.444.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.941.931 8.444.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.276.870 5.465.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 81.218.801 13.909.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 81.218.801 9.276.870
Finansal Yatırımlar
40.874.739 12.973.268
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
40.874.739 12.973.268
Ticari Alacaklar
228.823.591 255.797.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
228.823.591 255.797.407
Diğer Alacaklar
53.806.755 25.476.892
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 51.418.644 23.258.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.388.111 2.218.218
Stoklar
20.559.697 23.141.882
Peşin Ödenmiş Giderler
76.343.270 35.835.388
Diğer Dönen Varlıklar
2.723.723 1.978.794
ARA TOPLAM
504.350.576 364.480.501
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
504.350.576 364.480.501
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.277.100 19.009.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.277.100 19.009.688
Diğer Alacaklar
625.820.572 542.847.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 625.694.216 542.748.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
126.356 98.356
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.360.000 2.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 14.276.257 13.493.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.469.924 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 227.108.102 221.144.071
Peşin Ödenmiş Giderler
254.556.453 261.333.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.018.850 3.471.081
Diğer Duran Varlıklar
6.222.116 6.167.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.166.109.374 1.069.826.588
TOPLAM VARLIKLAR
1.670.459.950 1.434.307.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 437.588.122 403.780.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 265.332.564 215.919.598
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.285.429 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.285.429 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.047.135 215.919.598
Banka Kredileri
260.047.135 215.919.598
Ticari Borçlar
198.685.343 244.155.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
198.685.343 244.155.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
112.665.922 271.062.563
Diğer Borçlar
28.667.772 53.945.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 28.069.707 25.936.377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
598.065 28.009.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
154.341.406 59.939.590
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
154.341.406 59.939.590
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.238.621 16.735.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.949.782 2.040.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.288.839 14.694.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.842.782 24.150.936
ARA TOPLAM
1.269.362.532 1.289.689.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.269.362.532 1.289.689.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 455.325.093 269.611.594
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
455.325.093 269.611.594
Banka Kredileri
433.737.484 269.611.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.587.609 0
Ticari Borçlar
11.641.593 19.587.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.641.593 19.587.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
70.336.753 66.805.483
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
54.688.148 59.445.968
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
54.688.148 59.445.968
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.947.336 1.993.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.947.336 1.993.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
401.875 421.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.340.798 417.865.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.863.703.330 1.707.555.362
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-193.188.798 -273.215.151
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.062.102 -1.474.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.273.845.714 -1.304.376.989
Net Dönem Karı veya Zararı
79.614.125 30.531.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.582 -33.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-193.243.380 -273.248.273
TOPLAM KAYNAKLAR
1.670.459.950 1.434.307.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 210.776.324 260.540.369
Satışların Maliyeti
11 -124.071.352 -149.694.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.704.972 110.846.242
BRÜT KAR (ZARAR)
86.704.972 110.846.242
Genel Yönetim Giderleri
-8.495.862 -4.794.281
Pazarlama Giderleri
-8.050.632 -6.702.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.042.272 1.190.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.967.630 -84.750.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.233.120 15.789.464
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.233.120 15.789.464
Finansman Gelirleri
51.700.068 19.384.843
Finansman Giderleri
-51.785.135 -153.979.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.148.053 -118.804.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
444.612 -826.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-103.157 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
547.769 -826.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.592.665 -119.630.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.592.665 -119.630.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.460 -13.248
Ana Ortaklık Payları
79.614.125 -119.617.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,00150000 -0,00220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
412.228 14.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
412.228 14.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.004.893 -119.616.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.460 -13.248
Ana Ortaklık Payları
80.026.353 -119.603.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791734


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7603 Değişim: 0,10%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7759
Açılış: 7,7524
9,2129 Değişim: 0,18%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2206
Açılış: 9,196
420,47 Değişim: 0,51%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,12
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.