KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.10.2018 - 20:26
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -508.508 21.246.627 -805.600.319 -282.536.988 -607.640.749 0 -607.640.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 -282.536.988 282.536.988 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -580.700 0 0 -5.138.572 -5.719.272 -38.350 -5.757.622
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -5.138.572 -5.138.572 -38.350 -5.176.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -580.700 0 0 0 -580.700 0 -580.700
Sermaye Arttırımı
86.355.000 0 0 0 0 0 0 86.355.000 0 86.355.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 856.547 0 0 0 0 856.547 0 856.547
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 3.827.679 435.142.307 -1.089.208 21.246.627 -1.088.137.307 -5.138.572 -526.148.474 -38.350 -526.186.824
Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -228.879.815 -315.648.927 -12.403 -315.661.330
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 -228.879.815 228.879.815 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 14.124 0 0 -117.913.203 -117.899.079 -13.248 -117.912.327
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -117.913.203 -117.913.203 -13.248 -117.926.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 14.124 0 0 0 14.124 0 14.124
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -722.573 21.246.627 -1.317.017.123 -117.913.203 -433.548.006 -25.651 -433.573.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.161.661 -20.018.797
Dönem Karı (Zararı)
-117.926.451 -5.176.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.590.453 -25.680.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.697.832 17.965.394
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
375.701 -3.413.961
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
611.408 1.455.649
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-235.707 -4.869.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.538.252 -956.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
515.337 774.282
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.022.915 -1.731.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.900.148 11.071.227
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.384.844 -8.496.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.284.992 19.567.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
826.076 -2.374.306
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.843.358 -53.483.716
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.843.358 -53.483.716
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
96.095.802 2.856.018
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.656.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.344.586 -53.584.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.556.964 5.540.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.278.163 -15.807.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-259.470 -650.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.551.249 468.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.240.817 -5.168.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.246.191 -61.999.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.819 3.524.144
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
104.338.728 20.687.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.056.725 -180.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
263.444 -1.772.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.793.281 1.592.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-52.680.584 -84.441.019
Alınan Faiz
113.396 2.737.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-379.233 -291.512
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
67.108.082 61.976.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.963.159 -77.450.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.963.159 -77.450.279
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-851.160 -84.126
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.111.999 -77.366.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.245.789 93.139.969
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.850.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
470.557.300 178.523.891
Kredilerden Nakit Girişleri
470.557.300 178.523.891
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-412.225.783 -100.415.829
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-412.225.783 -100.415.829
Ödenen Faiz
-55.085.728 -14.818.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.444.291 -4.329.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.444.291 -4.329.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.465.095 48.729.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.909.386 44.400.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.444.285 16.388.940
Ticari Alacaklar
233.302.540 85.698.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
233.302.540 85.698.852
Diğer Alacaklar
435.248.718 377.747.695
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 390.843.408 346.326.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.405.310 31.420.906
Stoklar
16.915.551 16.656.081
Peşin Ödenmiş Giderler
46.629.590 28.541.858
Diğer Dönen Varlıklar
5.933.528 6.257.167
ARA TOPLAM
757.474.212 531.290.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
757.474.212 531.290.593
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 411.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 411.522
Diğer Alacaklar
130.011 81.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.011 81.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.375.000 2.375.000
Maddi Duran Varlıklar
7 13.021.543 12.836.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 166.959.038 151.696.509
Peşin Ödenmiş Giderler
280.720.393 287.256.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.838.376 3.664.452
Diğer Duran Varlıklar
582.537 522.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
466.626.898 458.844.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.101.110 990.135.369
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 122.651.578 193.523.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 221.539.134 330.030.102
Ticari Borçlar
319.802.537 215.252.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
319.802.537 215.252.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
207.289.158 247.983.957
Diğer Borçlar
21.360.319 21.449.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 20.963.833 20.994.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
396.486 454.297
Ertelenmiş Gelirler
142.677.977 44.782.515
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.371.341 12.311.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.429.948 1.393.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.941.393 10.918.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.691.933 14.495.613
ARA TOPLAM
1.079.383.977 1.079.829.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.079.383.977 1.079.829.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 406.640.710 93.395.247
Ticari Borçlar
22.011.265 14.506.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.011.265 14.506.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
82.825.801 58.377.193
Ertelenmiş Gelirler
64.330.467 57.887.201
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.562.890 1.477.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.562.890 1.477.567
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
919.657 322.696
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.290.790 225.966.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.657.674.767 1.305.796.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-433.548.006 -315.648.927
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-722.573 -736.697
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-722.573 -736.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-722.573 -736.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.317.017.123 -1.088.137.307
Net Dönem Karı veya Zararı
-117.913.203 -228.879.816
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.651 -12.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-433.573.657 -315.661.330
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.101.110 990.135.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 260.540.369 129.063.522
Satışların Maliyeti
11 -148.706.639 -104.224.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.833.730 24.839.043
BRÜT KAR (ZARAR)
111.833.730 24.839.043
Genel Yönetim Giderleri
-4.794.281 -4.791.723
Pazarlama Giderleri
-6.702.342 -5.778.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.190.092 882.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.750.247 -6.811.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.776.952 8.340.228
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.776.952 8.340.228
Finansman Gelirleri
19.384.843 9.327.136
Finansman Giderleri
-153.262.170 -25.218.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-117.100.375 -7.551.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-826.076 2.374.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-826.076 2.374.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.926.451 -5.176.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.926.451 -5.176.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.248 -38.350
Ana Ortaklık Payları
-117.913.203 -5.138.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.124 -580.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.124 -580.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.124 -580.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.912.327 -5.757.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.248 -38.350
Ana Ortaklık Payları
-117.899.079 -5.719.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.