KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 00:49
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -539.939 20.795.213 -585.227.598 -79.675.595 -366.051.120 -28.767 -366.079.887
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 181.161.640 0 0 -140.245.712 0 40.915.928 0 40.915.928
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -539.939 20.795.213 -725.473.310 -79.675.595 -325.135.192 -28.767 -325.163.959
Transferler
0 0 0 0 0 451.414 -80.127.009 79.675.595 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 31.431 0 0 -282.536.988 -282.505.557 28.767 -282.476.790
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -282.536.988 -282.536.988 28.767 -282.508.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 31.431 0 0 0 31.431 0 31.431
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -508.508 21.246.627 -805.600.319 -282.536.988 -607.640.749 0 -607.640.749
Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -508.508 21.246.627 -665.354.607 -297.120.426 -663.140.115 0 -663.140.115
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 181.161.640 0 0 -140.245.712 14.583.438 55.499.366 0 55.499.366
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -508.508 21.246.627 -805.600.319 -282.536.988 -607.640.749 0 -607.640.749
Transferler
0 0 0 0 0 0 -282.536.988 282.536.988 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -228.189 0 0 -228.879.816 -229.108.005 -12.403 -229.120.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -228.879.816 -228.879.816 -12.403 -228.892.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -228.189 0 0 0 -228.189 0 -228.189
Sermaye Arttırımı
518.355.000 0 0 0 0 0 0 0 518.355.000 0 518.355.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 2.744.827 0 0 0 0 0 2.744.827 0 2.744.827
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 0 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -228.879.816 -315.648.927 -12.403 -315.661.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -104.221.663 40.273.920
Dönem Karı (Zararı)
0 -228.892.219 -282.508.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 67.400.685 234.898.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 84.920.584 60.538.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.895.926 14.247.678
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.792.977 8.127.198
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.633.903 4.869.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -55.000 1.250.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.434.290 21.335.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 419.819 444.502
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.854.109 20.890.707
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 34.074.243 74.566.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -46.059.270 -683.813
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 80.133.513 75.250.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.096.333 1.608.760
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -100.182.902 -7.757.937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 306.210 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -100.489.112 -7.757.937
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 62.015.309 55.643.154
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0 14.716.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
0 -82.423.380 54.645.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.561.743 25.499.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -190.999.358 -79.832.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.277.449 -1.499.790
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 27.602.371 26.414.728
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.569.266 1.642.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 59.497.967 109.404.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.162.625 1.609.164
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -6.978.418 3.397.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.208.225 -31.988.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 4.561.562 -4.928.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 12.646.663 -27.060.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
0 -243.914.914 7.036.204
Alınan Faiz
23 493.313 301.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -566.220 -222.972
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0 -298.555
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 139.766.158 33.457.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -120.016.019 -77.175.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -120.016.019 -77.175.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.307.462 -2.651.512
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -114.708.557 -74.523.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 180.973.129 79.834.327
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 193.634.425 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0 327.465.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 313.588.941 534.663.317
Kredilerden Nakit Girişleri
0 313.588.941 534.663.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -268.900.035 -702.690.661
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -268.900.035 -702.690.661
Ödenen Faiz
0 -57.350.202 -79.603.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -43.264.553 42.932.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -43.264.553 42.932.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.729.648 5.796.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.465.095 48.729.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2018 Önceki Dönem 31.05.2017 Bir Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.388.940 51.482.221 13.695.030
Ticari Alacaklar
0 85.698.852 91.154.534 121.628.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 85.698.852 91.154.534 121.628.025
Diğer Alacaklar
0 377.747.695 141.229.620 55.548.285
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 346.326.789 133.394.385 55.309.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.420.906 7.835.235 239.216
Stoklar
9 16.656.081 19.933.530 18.433.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.541.858 29.922.488 34.837.028
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.257.167 11.341.071 9.983.874
ARA TOPLAM
0 531.290.593 345.063.464 254.125.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
0 531.290.593 345.063.464 254.125.982
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 411.522 0 2.096.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 411.522 0 2.096.775
Diğer Alacaklar
0 81.423 34.182 38.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 81.423 34.182 38.464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.375.000 2.320.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 12.836.652 10.349.365 9.960.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 151.696.509 89.827.383 100.360.782
Peşin Ödenmiş Giderler
10 287.256.876 313.478.617 340.139.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.664.452 0 1.176.879
Diğer Duran Varlıklar
16 522.342 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 458.844.776 416.009.547 453.772.473
TOPLAM VARLIKLAR
0 990.135.369 761.073.011 707.898.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 193.523.776 57.358.533 131.587.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 330.030.102 77.315.666 218.529.863
Ticari Borçlar
0 215.252.967 141.718.883 121.092.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 215.252.967 141.718.883 121.092.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 247.983.957 190.013.277 120.219.405
Diğer Borçlar
0 21.449.138 22.611.729 21.002.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 20.994.841 22.461.194 3.288.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 454.297 150.535 17.714.304
Ertelenmiş Gelirler
10 44.782.515 44.588.122 57.288.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 0 298.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 12.311.769 19.195.019 25.398.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.393.291 1.422.432 1.075.771
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.918.478 17.772.587 24.322.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 14.495.613 1.088.605 1.783.783
ARA TOPLAM
0 1.079.829.837 553.889.834 697.201.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 1.079.829.837 553.889.834 697.201.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 93.395.247 353.800.986 255.094.892
Ticari Borçlar
0 14.506.958 8.766.060 13.033.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.506.958 8.766.060 13.033.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 58.377.193 56.849.906 17.239.757
Diğer Borçlar
0 0 327.465.402 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 327.465.402 0
Ertelenmiş Gelirler
10 57.887.201 65.060.012 48.961.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 1.477.567 1.366.638 1.176.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.477.567 1.366.638 1.176.539
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 431.881 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 322.696 1.083.041 354.504
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 225.966.862 814.823.926 335.861.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
0 1.305.796.699 1.368.713.760 1.033.062.414
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
0 -315.648.927 -607.640.749 -325.135.192
Ödenmiş Sermaye
17 540.000.000 21.645.000 21.645.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.827.679 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 437.030.587 434.285.760 434.285.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -736.697 -508.508 -539.939
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -736.697 -508.508 -539.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -736.697 -508.508 -539.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 21.246.627 21.246.627 20.795.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.088.137.307 -805.600.319 -725.473.310
Net Dönem Karı veya Zararı
0 -228.879.816 -282.536.988 -79.675.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -12.403 0 -28.767
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
0 -315.661.330 -607.640.749 -325.163.959
TOPLAM KAYNAKLAR
0 990.135.369 761.073.011 707.898.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 627.344.701 385.194.565
Satışların Maliyeti
18 -658.679.910 -455.962.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -31.335.209 -70.768.088
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -31.335.209 -70.768.088
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.297.238 -13.217.059
Pazarlama Giderleri
19 -24.694.633 -22.754.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.586.853 8.296.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -51.483.707 -50.097.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 -119.223.934 -148.539.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 55.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -306.210 -1.250.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 -119.475.144 -149.790.794
Finansman Gelirleri
23 46.059.270 4.983.050
Finansman Giderleri
23 -159.572.678 -136.091.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 -232.988.552 -280.899.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 4.096.333 -1.608.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 4.096.333 -1.608.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -228.892.219 -282.508.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -228.892.219 -282.508.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -12.403 28.767
Ana Ortaklık Payları
0 -228.879.816 -282.536.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -228.189 31.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -228.189 31.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -228.189 31.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -229.120.408 -282.476.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -12.403 28.767
Ana Ortaklık Payları
0 -229.108.005 -282.505.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702323


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6610 Değişim: 0,11%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6619
Açılış: 8,6519
10,1298 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1534
Açılış: 10,1144
491,80 Değişim: -0,03%
Düşük 490,88 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.