KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 19:46
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
309.746 476.783 158.311 268.628
Satışların Maliyeti
-257.120 -167.010 -152.724 -90.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.626 309.773 5.587 178.121
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
302.116 165.308 160.527 90.099
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
41.654 34.073 21.084 18.246
Kambiyo Gelirleri
13.153 2.914 11.788 1.941
Faiz Gelirleri
191.829 123.371 93.203 67.103
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
55.480 4.950 34.452 2.809
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-75.771 -42.635 -40.124 -24.612
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-17.573 -1.662 -10.226 -936
Faiz Giderleri
-55.054 -37.202 -27.708 -20.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-3.144 -3.771 -2.190 -2.687
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
226.345 122.673 120.403 65.487
BRÜT KAR (ZARAR)
278.971 432.446 125.990 243.608
Genel Yönetim Giderleri
-99.790 -56.599 -47.780 -37.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.829 16.925 66.725 9.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.685 -1.532 -1.372 -157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
270.325 391.240 143.563 215.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
282.846 360.601 257.211 272.282
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.566 367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
553.171 749.275 400.774 488.420
Finansman Giderleri
-22.102 -22.638 -6.882 -12.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
531.069 726.637 393.892 475.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-84.807 -53.453 -68.508 -29.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -77.313 -48.227 -59.561 -27.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.494 -5.226 -8.947 -2.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
446.262 673.184 325.384 446.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
446.262 673.184 325.384 446.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 4.403 40.423 1.382 25.522
Ana Ortaklık Payları
19 441.859 632.761 324.002 420.488
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,49100000 1,56200000 0,36000000 1,03800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,49100000 1,56200000 0,36000000 1,03800000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.196.018 911.109
Finansal Yatırımlar
5 1.644.729 1.316.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.637.352 1.263.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.637.352 1.263.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
7.377 53.532
Ticari Alacaklar
6 650.138 485.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
650.138 485.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 821.028 1.541.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
4.355
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
816.673 1.541.191
Diğer Alacaklar
17 3.223 20.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.223 20.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 9.919 8.417
Peşin Ödenmiş Giderler
45.265 20.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.265 20.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 66 72
Diğer Dönen Varlıklar
4.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.995 4.656
ARA TOPLAM
4.375.381 4.307.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.375.457 4.308.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 697 3.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
346 515
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
351 3.102
Diğer Alacaklar
17 26 26
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26 26
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 3.642.426 2.286.451
Binalar
1 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
992 569
Taşıtlar
3.384.389 1.964.153
Mobilya ve Demirbaşlar
5.147 3.082
Özel Maliyetler
954 935
Yapılmakta Olan Yatırımlar
250.017 316.799
Diğer Maddi Duran Varlıklar
926 911
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 11.256 6.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 698 765
Markalar
4 4
Lisanslar
658 719
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36 42
Peşin Ödenmiş Giderler
1 3
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1 3
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.552 4.790
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.659.038 2.302.500
TOPLAM VARLIKLAR
8.034.495 6.610.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.611 59.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.873 1.331
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.873 1.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
738 58.234
Banka Kredileri
58.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
738 234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 121.190 80.901
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.033 924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.033 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.157 79.977
Banka Kredileri
118.316 78.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.841 1.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 69.664 27.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.664 27.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
7 569.030 824.022
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
51.991 37.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
517.039 786.339
Diğer Borçlar
17 16.143 31.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.810 31.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.191 31.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.191 31.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 56.273 46.781
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.678 17.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.830 10.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.848 7.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
877.780 1.119.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
877.780 1.119.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 600.129 477.928
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97 643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
97 643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.032 477.285
Banka Kredileri
597.548 475.311
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.484 1.974
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.319 12.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.319 12.953
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 41.220 35.773
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.668 526.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.526.448 1.646.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 6.029.944 4.616.080
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-94.706 -94.706
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.591 84.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.559 -3.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.559 -3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.559 -3.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.360.362 1.384.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.360.362 1.384.733
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
162.333 162.333
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
67.627 67.627
Girişim Sermayesi Fonu
94.706 94.706
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.993.078 634.536
Net Dönem Karı veya Zararı
441.859 1.361.766
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 478.103 348.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.508.047 4.964.418
TOPLAM KAYNAKLAR
8.034.495 6.610.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 784.716 176.210 686.076 528.911 1.214.987 2.756.836 201.447 2.958.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-44.877 -44.877 -44.877 44.877 44.877 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 84.591 52 52 52 784.716 -44.877 -44.877 739.839 176.210 686.076 573.788 1.259.864 2.756.836 201.447 2.958.283
Transferler
-52 -52 -52 -95.095 -95.095 -95.095 11.433 517.530 -433.816 83.714 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-570 -570 -570 361.854 139.972 139.972 501.826 492.789 492.789 994.045 84.477 1.078.522
Dönem Karı (Zararı)
632.761 632.761 632.761 40.423 673.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-570 -570 -570 361.854 139.972 139.972 501.826 -139.972 -139.972 361.284 44.054 405.338
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-112.500 -112.500 -112.500 -112.500
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.935 1.935 1.935 1.935
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 84.591 -570 -570 -570 1.146.570 1.146.570 187.643 1.093.041 632.761 1.725.802 3.640.316 285.924 3.926.240
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.159 -3.159 -3.159 1.384.733 1.384.733 162.333 634.536 1.361.766 1.996.302 4.616.080 348.338 4.964.418
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.159 -3.159 -3.159 1.384.733 1.384.733 162.333 634.536 1.361.766 1.996.302 4.616.080 348.338 4.964.418
Transferler
3.159 3.159 3.159 1.358.607 -1.361.766 -3.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 -3.559 -3.559 975.629 975.629 441.859 441.859 1.413.929 129.765 1.543.694
Dönem Karı (Zararı)
441.859 441.859 441.859 4.403 446.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 -3.559 -3.559 975.629 975.629 972.070 125.362 1.097.432
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 -65 -65
Dönem Sonu Bakiyeler
19 1.000.000 85.986 -94.706 84.591 -3.559 -3.559 -3.559 2.360.362 2.360.362 162.333 1.993.078 441.859 2.434.937 6.029.944 478.103 6.508.047


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
946.074 183.577
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
542.944 598.594
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
309.746 476.783
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
233.198 121.811
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-338.420 -301.933
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-192.048 -118.856
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-75.769 -154.315
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.075 -28.668
Kira Ödemeleri
-528 -94
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
204.524 296.661
Alınan Faiz
21.603 760
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -22.623 -31.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,7,18 742.570 -82.489
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-528.035 -388.809
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-149 12.202
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.657.035 14.084
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.790.046 -397.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 140
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 140
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-429.264 -83.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -429.264 -83.950
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
3.004 12.339
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31.380 54.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.670 235.896
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
464.655 705.846
Kredilerden Nakit Girişleri
5,7 464.655 705.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-572.940 -442.478
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,7 -572.940 -442.478
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.498 -5.031
Ödenen Faiz
-20.708 -22.017
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.179 -424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
277.369 30.664
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.611 13.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.980 44.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
825.530 588.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.113.510 632.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
446.262 673.184 325.384 446.010
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.732 -605 -2.264 -337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.732 -605 -2.264 -337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.101.164 405.943 1.035.281 255.450
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.101.164 405.943 1.035.281 255.450
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.101.164 405.943 1.035.281 255.450
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.097.432 405.338 1.033.017 255.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.543.694 1.078.522 1.358.401 701.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
129.765 84.477 119.934 53.163
Ana Ortaklık Payları
1.413.929 994.045 1.238.467 647.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187939


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.