KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 23:29
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
335.691 76.165 166.315 34.372
Satışların Maliyeti
-132.961 -94.449 -53.624 -37.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202.730 -18.284 112.691 -2.825
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
171.740 108.366 66.671 41.004
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
32.921 28.752 11.875 10.397
Kambiyo Gelirleri
26.728 25.879 15.149 13.553
Faiz Gelirleri
111.005 53.206 39.040 16.858
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.086 529 607 196
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-35.379 -31.935 -13.006 -12.386
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.135 -717 -302 -267
Kambiyo Giderleri
0 -17.190 0 -7.844
Faiz Giderleri
-31.910 -12.457 -11.390 -4.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-2.334 -1.571 -1.314 -275
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.361 76.431 53.665 28.618
BRÜT KAR (ZARAR)
339.091 58.147 166.356 25.793
Genel Yönetim Giderleri
-43.537 -42.811 -14.669 -12.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.674 24.988 -7.550 7.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.303 -898 -5.242 -23
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.925 39.426 138.895 20.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
81.085 112.185 11.254 60.096
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 1.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
51 0 -708 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
384.061 151.611 149.441 82.215
Finansman Giderleri
-12.198 -18.896 -5.759 -4.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
371.863 132.715 143.682 78.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.583 -80.926 -9.522 -27.835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -43.380 -91.751 -8.274 -25.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.203 10.825 -1.248 -1.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.280 51.789 134.160 50.253
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.280 51.789 134.160 50.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 21.381 -3.201 11.400 -535
Ana Ortaklık Payları
19 300.899 54.990 122.760 50.788
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,74300000 0,15200000 0,30300000 0,14100000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,74300000 0,15200000 0,30300000 0,14100000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 221.042 109.142
Finansal Yatırımlar
5 472.952 568.326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.564 93.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
40.564 93.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
432.388 475.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
432.388 475.216
Ticari Alacaklar
7 53.190 43.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.190 43.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 923.706 611.056
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
923.706 611.056
Diğer Alacaklar
17 25.315 9.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.061 157.065 -163.789 -6.724 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 -138 -138 112.556 112.556 54.990 54.990 167.408 8.472 175.880
Dönem Karı (Zararı)
54.990 54.990 54.990 -3.201 51.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 -138 -138 112.556 112.556 112.418 11.673 124.091
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-28.800 -28.800 -28.800 -28.800
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.853 51.499 -20.853 20.853 20.853 72.352 2.246 74.598
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
341 341 341
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-455 -7.381 -7.381 -7.836 11.059 3.223
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
248 248 248 248
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -70.165 56.785 -455 -138 -138 -138 313.981 313.981 110.379 707.275 54.990 762.265 1.708.638 51.801 1.760.439
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793
Transferler
-18.831 3.774 337 337 337 96.290 -33.063 -48.507 -81.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241 -241 -241 99.803 -40.151 -40.151 59.652 300.899 300.899 360.310 34.196 394.506
Dönem Karı (Zararı)
300.899 300.899 300.899 21.381 322.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241 -241 -241 99.803 -40.151 -40.151 59.652 59.411 12.815 72.226
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
31.400 31.400
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözl
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4459 Değişim: 1,04%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2615 Değişim: 1,31%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
768,05 Değişim: 0,88%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.