KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:20
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 124.687 116.549
Satışların Maliyeti
31 -125.395 -97.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-708 18.909
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
143.603 178.559
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
31 39.234 31.004
Kambiyo Gelirleri
23.632 24.991
Faiz Gelirleri
31 80.099 119.919
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
26 2
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
31 612 2.643
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-42.874 -59.873
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
31 -1.135 -1.286
Kambiyo Giderleri
-20.974 -24.846
Faiz Giderleri
31 -19.003 -30.036
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
31 -1.762 -3.705
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.729 118.686
BRÜT KAR (ZARAR)
100.021 137.595
Genel Yönetim Giderleri
33 -54.883 -44.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 25.822 27.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.867 -7.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.093 112.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 88.291 110.144
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -22
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.384 222.863
Finansman Giderleri
37 -23.067 -27.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.317 194.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.224 -30.691
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -105.853 -25.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 17.629 -5.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.093 164.254
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.093 164.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -4.414 465
Ana Ortaklık Payları
48.507 163.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,13000000 0,45500000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,13000000 0,45500000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 109.142 136.348
Finansal Yatırımlar
47 568.326 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
93.110 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
93.110 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
475.216 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
475.216 0
Ticari Alacaklar
7 43.400 11.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.400 11.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 611.056 472.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
611.056 472.426
Diğer Alacaklar
9 9.567 6.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.567 6.935
Stoklar
10 3.251 3.034
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.734 1.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.734 1.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 403
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.543 2.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.543 2.171
ARA TOPLAM
1.350.019 1.439.109
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.350.331 1.439.421
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1, 47 377 377
Ticari Alacaklar
7 256.918 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
256.918 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 4.529 13.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
4.529 13.067
Diğer Alacaklar
9 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
14 754.188 646.957
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
171 129
Taşıtlar
751.494 643.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.244 1.424
Özel Maliyetler
467 769
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 800
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.1 5.208 8.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17, 18 355 500
Markalar
3 3
Lisanslar
257 294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95 203
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9 1
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 2.699 2.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.024.287 671.816
TOPLAM VARLIKLAR
2.374.618 2.111.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 20.866 3.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.866 3.270
Banka Kredileri
20.835 3.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 3
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 93.951 70.335
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.441 2.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.441 2.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.510 67.501
Banka Kredileri
88.858 66.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.652 1.290
Ticari Borçlar
7 2.127 1.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.127 1.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 252.663 199.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
57.007 29.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
195.656 170.070
Diğer Borçlar
9 10.741 9.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.741 9.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.144 1.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.144 1.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 13.684 6.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.977 7.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.922 3.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.055 3.794
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 24 24
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 24
ARA TOPLAM
405.177 299.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.177 299.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 174.103 245.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 3.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 3.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
174.103 242.207
Banka Kredileri
173.060 240.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.043 1.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.855 4.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.855 4.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 9.690 27.091
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.648 277.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
593.825 576.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 1.718.130 1.504.925
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.706 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.422 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-3.774 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -337 -663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-337 -663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-337 -663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
276.378 208.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 276.378 208.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.920 125.171
Yasal Yedekler
40.214 34.153
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
39.706 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
717.734 557.909
Net Dönem Karı veya Zararı
48.507 163.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.663 30.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.780.793 1.534.949
TOPLAM KAYNAKLAR
2.374.618 2.111.237


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-663 -663 -663 41.628 41.628 163.789 163.789 204.754 3.042 207.796
Dönem Karı (Zararı)
163.789 163.789 163.789 465 164.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-663 -663 -663 41.628 41.628 40.965 2.577 43.542
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Transferler
663 663 663 6.061 157.065 -163.789 -6.724 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-337 -337 -337 82.758 82.758 48.507 48.507 130.928 7.471 138.399
Dönem Karı (Zararı)
48.507 48.507 48.507 -4.414 44.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-337 -337 -337 82.758 82.758 82.421 11.885 94.306
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-28.800 -28.800 -28.800 -28.800
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
51.312 71.663 -51.312 31.312 31.312 102.975 2.985 105.960
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.706 1.706 1.706
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
25.108 -3.774 -15.186 -15.186 6.148 22.183 28.331
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
runma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
248 248 248 248
Dönem Sonu Bakiyeler
30 450.000 85.986 -39.706 103.422 -3.774 -337 -337 -337 276.378 276.378 79.920 717.734 48.507 766.241 1.718.130 62.663 1.780.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-234.732 -148.286
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
242.493 263.124
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
124.687 116.549
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
117.780 146.573
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
26 2
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-147.301 -128.400
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-87.982 -70.657
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-21.042 -29.029
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.149 -28.508
Kira Ödemeleri
-128 -206
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
95.192 134.724
Alınan Faiz
8.685 1.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -92.851 -18.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-245.758 -266.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
151.270 16.148
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
29.704 56.614
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-27.496 -22.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.024 96
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 5.024 96
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.307 -21.164
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.292 -20.913
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -15 -251
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39 0 2.860
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
39 0 -2.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35 151.345 3.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.284 11.358
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.365 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.960 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.960 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
421.665 276.245
Kredilerden Nakit Girişleri
421.665 276.245
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-474.072 -233.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-474.072 -233.842
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.460 -6.911
Ödenen Temettüler
-28.800 0
Ödenen Faiz
-16.979 -23.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-395 -205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.178 -120.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.563 10.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.615 -110.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 134.700 245.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 109.085 134.700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.093 164.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-353 -694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-353 -694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
94.659 44.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
94.659 44.236
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
94.659 44.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.306 43.542
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.399 207.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.471 3.042
Ana Ortaklık Payları
130.928 204.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917721


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: 1,81% Hacim : 9.104 Mio.TL Son veri saati : 13:34
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0726 Değişim: -0,41%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6595 Değişim: -0,39%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
452,04 Değişim: -0,63%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.