KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:39
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
76.165 85.092 34.372 30.383
Satışların Maliyeti
-94.449 -71.304 -37.197 -24.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-18.284 13.788 -2.825 6.031
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
108.366 134.895 41.004 50.260
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
28.752 21.674 10.397 8.115
Kambiyo Gelirleri
25.879 16.863 13.553 9.779
Faiz Gelirleri
53.206 94.710 16.858 31.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
529 1.648 196 902
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-31.935 -46.592 -12.386 -19.889
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-717 -1.053 -267 -373
Kambiyo Giderleri
-17.190 -18.919 -7.844 -11.436
Faiz Giderleri
-12.457 -24.385 -4.000 -6.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-1.571 -2.235 -275 -1.121
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.431 88.303 28.618 30.371
BRÜT KAR (ZARAR)
58.147 102.091 25.793 36.402
Genel Yönetim Giderleri
-42.811 -32.112 -12.678 -10.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.988 22.135 7.585 4.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-898 -10.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 10.825 -2.118 -1.841 4.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.789 109.926 50.253 8.989
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.789 109.926 50.253 8.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -3.201 341 -535 316
Ana Ortaklık Payları
19 54.990 109.585 50.788 8.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15200000 0,30400000 0,14100000 0,02400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15200000 0,30400000 0,14100000 0,02400000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.594 136.348
Finansal Yatırımlar
5 598.996 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
123.780 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
123.780 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
475.216 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
475.216 0
Ticari Alacaklar
7 41.023 11.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.023 11.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 493.848 472.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
493.848 472.426
Diğer Alacaklar
17 13.318 6.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.318 6.935
Stoklar
9 4.812 3.034
Peşin Ödenmiş Giderler
4.681 1.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.681 1.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 257 403
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.466 2.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.466 2.171
ARA TOPLAM
1.284.995 1.439.109
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.285.307 1.439.421
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Ticari Alacaklar
7 312.320 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
312.320 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 4.745 13.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
4.745 13.067
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 818.011 646.957
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
166 129
Taşıtlar
815.182 643.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.329 1.424
Özel Maliyetler
522 769
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 800
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 6.078 8.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 395 500
Markalar
3 3
Lisanslar
270 294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122 203
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.580 2.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.144.518 671.816
TOPLAM VARLIKLAR
2.429.825 2.111.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.934 3.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
358 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
358 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.576 3.270
Banka Kredileri
27.478 3.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
98 3
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 168.609 70.335
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.165 2.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.165 2.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
165.444 67.501
Banka Kredileri
163.966 66.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.478 1.290
Ticari Borçlar
7 3.075 1.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.075 1.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 204.978 199.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
39.228 29.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
165.750 170.070
Diğer Borçlar
17 15.530 9.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.530 9.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.071 1.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.071 1.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 25.812 6.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.228 7.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.183 3.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.045 3.794
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 262 24
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
262 24
ARA TOPLAM
453.499 299.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
453.499 299.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 195.024 245.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
911 3.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
911 3.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
194.113 242.207
Banka Kredileri
193.029 240.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.084 1.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.436 4.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.436 4.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 16.427 27.091
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.887 277.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
669.386 576.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.708.638 1.504.925
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-70.165 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
56.785 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-455 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-138 -663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138 -663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138 -663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.981 208.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
313.981 208.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
110.379 125.171
Yasal Yedekler
40.214 34.153
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
70.165 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
707.275 557.909
Net Dönem Karı veya Zararı
54.990 163.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 51.801 30.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.760.439 1.534.949
TOPLAM KAYNAKLAR
2.429.825 2.111.237


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 12.650 280.096 -293.188 -13.092 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 109.585 109.585 132.749 1.697 134.446
Dönem Karı (Zararı)
109.585 109.585 109.585 341 109.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152 -152 -152 23.097 219 219 23.316 23.164 1.356 24.520
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -152 -152 -152 190.275 219 219 190.494 125.171 557.909 109.585 667.494 1.432.920 28.679 1.461.599
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Transferler
663 663 663 6.061 157.065 -163.789 -6.724 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 -138 -138 112.556 112.556 54.990 54.990 167.408 8.472 175.880
Dönem Karı (Zararı)
54.990 54.990 54.990 -3.201 51.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138 -138 -138 112.556 112.556 112.418 11.673 124.091
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-28.800 -28.800 -28.800 -28.800
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.853 51.499 -20.853 20.853 20.853 72.352 2.246 74.598
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
341 341 341
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-455 -7.381 -7.381 -7.836 11.059 3.223
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
248 248 248 248
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -70.165 56.785 -455 -138 -138 -138 313.981 313.981 110.379 707.275 54.990 762.265 1.708.638 51.801 1.760.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.944 -127.410
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
161.078 196.229
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
76.165 85.092
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
84.913 111.137
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-106.521 -97.697
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-61.995 -51.803
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-13.872 -24.332
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.557 -21.475
Kira Ödemeleri
-97 -87
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
54.557 98.532
Alınan Faiz
2.518 7.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -64.017 -8.757
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-243.002 -224.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
125.590 -13.900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 3.403
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-27.496 -22.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116 13
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116 13
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.208 -13.172
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.194 -12.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14 -181
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.500
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -2.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
160.178 18.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.711 4.215
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.551 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.352 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.352 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.764 281.013
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 379.764 281.013
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-330.129 -253.107
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -330.129 -253.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.851 -4.920
Ödenen Temettüler
-28.800 0
Ödenen Faiz
-12.829 -18.614
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-347 -157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.643 -137.095
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.399 12.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.244 -124.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.700 245.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 123.456 120.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.789 109.926 50.253 8.989
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-149 -163 -120 -48
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149 -163 -120 -48
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
124.240 24.683 62.588 -6.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
124.240 24.464 62.588 -6.317
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
124.240 24.464 62.588 -6.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 219 0 219
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 219 0 219
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.091 24.520 62.468 -6.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.880 134.446 112.721 2.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.472 1.697 5.566 -60
Ana Ortaklık Payları
167.408 132.749 107.155 2.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887453


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.