KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 23:14
KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.409 26.123
Satışların Maliyeti
-26.124 -22.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.715 3.955
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
36.625 39.849
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
8.993 6.208
Kambiyo Gelirleri
6.756 2.791
Faiz Gelirleri
20.732 30.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
144 334
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-11.319 -11.374
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-274 -302
Kambiyo Giderleri
-4.817 -2.826
Faiz Giderleri
-5.308 -7.794
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-920 -452
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.306 28.475
BRÜT KAR (ZARAR)
20.591 32.430
Genel Yönetim Giderleri
-13.573 -9.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.444 9.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-83 -165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.379 32.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.996 52.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.375 85.031
Finansman Giderleri
-7.822 -8.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.553 76.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.855 -9.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.030 -4.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.175 -4.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.698 66.804
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.698 66.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -737 83
Ana Ortaklık Payları
19 39.435 66.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,11000000 0,18500000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,11000000 0,18500000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.572 136.348
Finansal Yatırımlar
5 840.004 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
840.004 804.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
840.004 804.424
Ticari Alacaklar
7 6.000 11.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.000 11.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 464.922 472.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
464.922 472.426
Diğer Alacaklar
17 7.892 6.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.892 6.935
Stoklar
9 4.531 3.034
Peşin Ödenmiş Giderler
2.433 1.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.433 1.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 701 403
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.290 2.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.290 2.171
ARA TOPLAM
1.435.345 1.439.109
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 312 312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.435.657 1.439.421
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 6.112 13.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6.112 13.067
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 705.541 646.957
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
163 129
Taşıtlar
702.409 643.833
Mobilya ve Demirbaşlar
1.485 1.424
Özel Maliyetler
672 769
Diğer Maddi Duran Varlıklar
810 800
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 8.709 8.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 466 500
Markalar
3 3
Lisanslar
286 294
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
177 203
Peşin Ödenmiş Giderler
5 1
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.607 2.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.821 671.816
TOPLAM VARLIKLAR
2.159.478 2.111.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.432 3.270
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.068 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.068 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.364 3.270
Banka Kredileri
11.227 3.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
137 3
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 111.226 70.335
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.997 2.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.997 2.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
108.229 67.501
Banka Kredileri
106.926 66.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.303 1.290
Ticari Borçlar
7 711 1.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
711 1.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 141.906 199.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
32.724 29.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
109.182 170.070
Diğer Borçlar
17 12.733 9.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.733 9.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.382 1.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.382 1.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 7.939 6.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.729 7.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.341 3.232
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.388 3.794
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 26 24
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 24
ARA TOPLAM
295.084 299.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.084 299.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 223.737 245.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.730 3.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.730 3.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
221.007 242.207
Banka Kredileri
219.591 240.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.416 1.653
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.283 4.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.283 4.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 22.135 27.091
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.155 277.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
545.239 576.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.580.885 1.504.925
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.944 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
12 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26 -663
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26 -663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26 -663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
244.346 208.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
244.346 208.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
125.171 125.171
Yasal Yedekler
34.153 34.153
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
721.035 557.909
Net Dönem Karı veya Zararı
39.435 163.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 33.354 30.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.614.239 1.534.949
TOPLAM KAYNAKLAR
2.159.478 2.111.237


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -382 -60 -60 -60 167.178 167.178 112.521 277.813 293.188 571.001 1.300.171 26.982 1.327.153
Transferler
382 60 60 60 292.746 -293.188 -442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21 -21 -21 21.842 21.842 66.721 66.721 88.542 1.408 89.950
Dönem Karı (Zararı)
66.721 66.721 66.721 83 66.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21 -21 -21 21.842 21.842 21.821 1.325 23.146
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -21 -21 -21 189.020 189.020 112.521 570.559 66.721 637.280 1.388.713 28.390 1.417.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 0 -663 -663 -663 208.806 208.806 125.171 557.909 163.789 721.698 1.504.925 30.024 1.534.949
Transferler
663 663 663 163.126 -163.789 -663 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -26 36.280 36.280 39.435 39.435 75.689 2.004 77.693
Dönem Karı (Zararı)
39.435 39.435 39.435 -737 38.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 -26 36.280 36.280 36.254 2.741 38.995
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
999 999 210 1.209
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
12 -740 -740 -728 1.116 388
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 5.944 12 -26 -26 -26 244.346 244.346 125.171 721.035 39.435 760.470 1.580.885 33.354 1.614.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.124 -184.973
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
54.264 58.254
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
21.409 26.123
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
32.855 32.131
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-34.524 -29.775
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-18.058 -16.802
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-7.673 -6.331
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.761 -6.523
Kira Ödemeleri
-32 -119
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
19.740 28.479
Alınan Faiz
16.699 14.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -298 -410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -16.017 -227.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.185 -13.473
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -19.728
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.276 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.988 -638
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.972 -541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -16 -97
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.964 6.893
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.828 113.969
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
388 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.209 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.209 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.661 318.599
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 103.661 318.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.572 -197.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -134.572 -197.863
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.916 -663
Ödenen Faiz
-4.537 -5.625
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61 -479
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.889 -84.477
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.860 9.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.029 -74.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.700 245.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 104.671 170.499


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
38.698 66.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28 -23
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28 -23
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
39.023 23.169
Yabancı Para Çevrim Farkları
39.023 23.169
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
39.023 23.169
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.995 23.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.693 89.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.004 1.408
Ana Ortaklık Payları
75.689 88.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850405


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7310 Değişim: 0,50%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5380 Değişim: 0,19%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
782,76 Değişim: 0,47%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 783,34
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.